dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Een beetje integer bestaat niet
ISBN
9789462908673

verschijningsdatum
19/11/2020
E-book
Een beetje integer bestaat niet
ISBN
9789089742919

verschijningsdatum
19/11/2020

Reeksen

Montesquieureeks

De stembus    
Een beetje integer bestaat niet
Een beetje integer bestaat niet    
Een goede raad    
Europa, Europa    
Groot onderhoud of kruimelwerk    
Stratego, risk en scrabble    

Personen

Aalt Willem Heringa

Arbeidsrecht    
Bevrijdende & begrenzende soevereiniteit    
Boom Basics Aanbestedingsrecht    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
Boom Basics Contractenrecht    
Boom Basics Erfrecht en schenking
Boom Basics Goederenrecht
Boom Basics Huurrecht
Boom Basics Mededingingsrecht    
Boom Basics Pensioenrecht
Boom Basics Personen- en familierecht    
China in blogs en tekeningen    
Comparative Constitutional Law Documents    
Consumentenkoop    
De stembus    
Een beetje integer bestaat niet
Een beetje integer bestaat niet    
Een goede raad    
Europa, Europa    
Europees Nederlands Staatsrecht    
Groot onderhoud of kruimelwerk    
Het Nederlandse recht    
Populism and Democracy    
Staatsrecht    
Strafrecht    
Stratego, risk en scrabble    
Vereniging en stichting    
Wet op het financieel toezicht    

Jan Schinkelshoek

De stembus    
Een beetje integer bestaat niet
Een beetje integer bestaat niet    
Een goede raad    
Europa, Europa    
Groot onderhoud of kruimelwerk    
Stratego, risk en scrabble    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

BISAC Codes

LAW / Ethics & Professional Responsibility

Togadragers in de rechtsstaat    
In eer en geweten    
Vademecum Advocatuur 2019    
Advocatentuchtrecht    
It is all about integrity, stupid    
Data Protection Dictionary    
Dat Werkt Anders    
Zorg voor politiële integriteit
Zorg voor politiële integriteit
Een beetje integer bestaat niet
Een beetje integer bestaat niet    

LAW / Government / General

Aanbestedingsrecht voor overheden    
Op zoek naar de waarheid    
Externe en interne openbaarheid in het bestuursproces    
Verdeeld koninkrijk    
Een beetje integer bestaat niet
Een beetje integer bestaat niet    

POLITICAL SCIENCE / Public Policy / General

De boete in balans    
De oplossing    
Dissidenten & vredessjoemelaars    
Democratie zkt vertrouwen    
Wat op het spel staat    
De streep wordt een rivier    
Wereld in beweging    
Publieke professionals    
De veranderende rol van de public controller    
Het Binnenhof blijft verbazen    
Hoe je stopt met plastic    
Verkeer(d) verbonden    
Oproep van een waakhond    
Wat doen ze daar eigenlijk?    
Inside The Behavioural State    
De verloren zoon    
De prijs van het paradijs    
Ik wacht    
It is all about integrity, stupid    
Smart Hybridity    
Lessen uit crises en mini-crises 2018    
Verwarring in het land van Henk & Ingrid    
Dat had niet zo gemoeten!    
Combineer wat je hebt    
Eigen redder in de nood    
De ban van beheersing    
Een klein land met verre uithoeken    
Leren loslaten    
Goed geschoold    
Beleidsontwikkeling in de 21e eeuw    
Lessen uit crises en mini-crises 2019
Lessen uit crises en mini-crises 2019
Een beetje integer bestaat niet
Een beetje integer bestaat niet    

Imprints

Boom juridisch

Kern van het internationaal publiekrecht    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
Management & Organisatie binnen de professionele juridische dienstverlening    
Belastingheffing voor particulieren | 2014/2015 | Theorieboek    
(Je) geld of je leven (terug)    
Overarching views of crime and deviancy    
Behoorlijk bestuursprocesrecht    
Toegang tot de rechter    
Alleen voor de vorm?    
Projectmanagement in de rechtspraktijk    
Beginselen van goed markttoezicht    
De gouden rugzak    
Het grievenstelsel, nog van deze tijd?    
Medische aansprakelijkheid    
Nederlands recht begrepen    
Staatsrecht    
Strafrecht    
Verbintenissenrecht begrepen    
Methoden en technieken van onderzoek in de criminologie    
Door meten tot weten    
Personen- en familierecht    
Arbeidsrecht    
Arbeidsrecht & Reorganisatie    
Internationale kinderontvoering    
Belastingheffing voor ondernemers | 2014/2015 | Theorieboek    
Casuïstiek formeel belastingrecht    
De onverplichte tegemoetkoming    
WWZ in praktijk    
Capita selecta cao-recht    
Jaarrekeninglezen voor juristen    
De prijs van het instrumentalisme    
Dragers van het recht    
Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht    
Casuïstiek Vennootschapsbelasting    
Bedrijf en internationaal privaatrecht    
De stap naar hoger beroep    
Hoofdzaken belastingrecht    
Internationaal handelsrecht    
Goederenrecht    
Internationaal belastingrecht | 1    
Erfrecht en schenking    
Dialectiek van nationaal en internationaal strafrecht    
Procesinnovatie: KEIgoede ideeën?    
Het besluit voorbij