dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book (epub)
Aanbesteden & mededinging in de gezondheidszorg • Aanbesteden en mededinging in de gezondheidszorg
ISBN
9789031366279

verschijningsdatum
18/05/2012
Paperback
Aanbesteden & mededinging in de gezondheidszorg • Aanbesteden en mededinging in de gezondheidszorg
ISBN
9789031353033

verschijningsdatum
20/08/2008

Reeksen

Gezondheidswetgeving in de praktijk

Aanbesteden & mededinging in de gezondheidszorg • Aanbesteden en mededinging in de gezondheidszorg
Aanbesteden en mededinging in de gezondheidszorg    
De Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag    
Wet toelating zorginstellingen    
WTG ExPres    

Personen

M.J.J.M. Essers

Aanbesteden & mededinging in de gezondheidszorg • Aanbesteden en mededinging in de gezondheidszorg
Aanbesteden en mededinging in de gezondheidszorg    
Aanbestedingsrecht voor nutsbedrijven    
Aanbestedingsrecht voor overheden    
Aanbestedingswet    
Jurisprudentie voor de gebieds- en projectontwikkelingspraktijk    

H.E.G.M. Hermans

Aanbesteden & mededinging in de gezondheidszorg • Aanbesteden en mededinging in de gezondheidszorg
Aanbesteden en mededinging in de gezondheidszorg    
Actuele informatie in de gezondheidszorg    
Bestuursrechtelijk gezondheidsrecht    
Kwaliteit van zorg    
Recht en gezondheidszorg    
Recht en gezondheidszorg    
Zorg & financiering | 4 - 2012    
Zorg en financiering 3-2012
Zorg en financiering 7-2012

J.J.M. Sluijs

Aanbesteden & mededinging in de gezondheidszorg • Aanbesteden en mededinging in de gezondheidszorg
Aanbesteden en mededinging in de gezondheidszorg    
Gezondheidszorg en Europees recht    
Juridische aspecten rondom schaarste in de zorg
Juridische aspecten rondom schaarste in de zorg

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

BISAC Codes

BUSINESS & ECONOMICS / Economics / General

Semco-stijl    
Economie van de gezondheidszorg    
Zorg en financiering | 2-2012    
De economie van goed en kwaad    
De vrije val van Vestia    
Vind je aan/uit-knop    
De risicomijdende samenleving    
De kleine economie voor dummies    
De ondernemende staat    
Singletasken    
De crisis in het kort    
Solving complex problems    
Econoshock 2.0    
Rockonomics    
Imagineering the butterfly effect    
Ben jij wel merkwaardig genoeg?    
Vaart maken    
Hooked    
Opdrachten binnenhalen met de GunfactorVerhoger    
Is jouw bedrijf wel merkwaardig genoeg?    
Je pensioen goed geregeld
Je erfenis goed geregeld
Het nieuwe bankieren    
Nederland pensioenland    
De economie van list en bedrog    
De kredietcrisis 2009    
De data-economie    
Kostprijzen in ziekenhuizen    
Aanbesteden & mededinging in de gezondheidszorg • Aanbesteden en mededinging in de gezondheidszorg
Aanbesteden en mededinging in de gezondheidszorg    
Bitcoins voor Dummies    
Bitcoins voor Dummies    
eco no mie    
Thinking in Services    
Azië is de toekomst    
Gigantisme    
Sturen op resultaten en ontwikkeling    
Waarom de superrijken de wereld niet zullen veranderen    
Economie
De grote Globaliseringsgids    
De euro en de toekomst    
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten    
Cryptovaluta minen voor Dummies    
De xx-economie    
Bloei    
generatie CRISIS
De Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag    
Humankind
Crisis. Wat te doen?    
Moonshot    
Economics

LAW / Medical Law & Legislation

Gezondheidsrecht begrepen    
112 vragen over de zorgverzekeringswet    
Recht en gezondheidszorg    
Aanbesteden & mededinging in de gezondheidszorg • Aanbesteden en mededinging in de gezondheidszorg
Aanbesteden en mededinging in de gezondheidszorg    
Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade    
Wet toelating zorginstellingen    
Grondrechten in de gezondheidszorg    
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten    
De Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag    
Huishoudelijke verzorging en de WMO    
Patientveiligheid en patientenrechten    
Veilig incident melden
Psychiatrie en de forensische invalshoek
Tot persistit!    
De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg    
Handboek openheid na incidenten in de zorg    
HB Recht en bio-ethiek    
Intens    
Law and Ethics in Nursing and Healthcare
Law and Professional Issues in Nursing
Privacy in de zorg    
Waarvan akte!    
De jeugd, de zorg en het recht    
Recht en bio-ethiek - nieuwe editie
Een broer als Manuel    
Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade
Juridische aspecten rondom schaarste in de zorg
Juridische aspecten rondom schaarste in de zorg

MEDICAL / General

In de spreekkamer van de psychiater    
Begeleiden van groepen    
Anders kijken    
Kijken in het brein    
Leven met chronische hoofdpijn + audio CD    
Help! Mijn kind heeft faalangst    
Ik bepaal    
Een wolk in mijn been    
Lyme    
Cacao    
Vaccinaties    
Bloesemtherapie    
Vet man, zo'n baby    
Hersenletsel: begrijpen en begeleiden    
Tegenwicht    
In opleiding    
Geen tijd te verliezen    
Het nieuwe zwart    
Verhalen uit het Erasmus    
Body Stress Release    
Koorts    
Praktische echocardiografie    
De spiritualiteit van Florence Nightingale    
Pil    
Welk gevoelstype ben jij    
Onze hersenen    
Licht op Lyme    
Balans in je leven    
STOP!    
De valstrik van het geluk    
Dichter bij diabetes    
Verdrongen gevoel    
Mijn hoofd en ik    
De ziekte van lyme    
Prostaatkanker in pittige columns    
Het COPD formularium    
Meten in de praktijk    
Verhalen uit het kinderziekenhuis    
Handboek online hulpverlening    
Het lichaam als verhaal    
Pius almanak jaarboek katholiek Nederland | 2013    
De doolhof van tante An    
Lijf en leed    
Tarwegras    
Handboek POH-GGZ    
Omgaan met ziekelijke jaloezie    
Gezond verstand als therapie    
Omgaan met slapeloosheid    
De stoel van God    
Impact factor    

MEDICAL / Administration

Zorg en financiering | 2-2012    
Verhalen uit het Erasmus    
Essenties voor samenwerking in wonen en zorg    
(Op)nieuw geleerd, oud gedaan    
Capaciteitsplanning in de zorg    
Bestuurskracht    
Hectiek in de bestuurskamer    
De medisch specialist is (g)een alleskunner    
Wie vraagt wordt beter!    
Vraagsturing en competenties    
Zorg bedrijven    
Ondernemen in de zorg    
Bedrijfskundige aspecten in de zorg    
Het nieuwe brein van de dokter    
Praktijkgids voor toezichthouders    
Kostprijzen in ziekenhuizen    
Basics management voor medici    
Aanbesteden & mededinging in de gezondheidszorg • Aanbesteden en mededinging in de gezondheidszorg
Aanbesteden en mededinging in de gezondheidszorg    
Toezichtdynamica    
Vastpakken en volhouden!    
Iedereen beter    
Arbeidsmotivatie als management-instrument    
Contractmanagement in de praktijk    
Wet toelating zorginstellingen    
Kwaliteit & beheer    
Samenwerken tussen zorgorganisaties    
Datadilemma's in de zorg    
Beschermhoesje voedingskaarten    
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten    
Had ik het maar geweten    
Disruptie in de zorg
Strategisch management voor medici    
Ontwerp van zorgtrajecten/zorgketens    
De Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag    
De expertverpleegkundige    
Financieel management voor medici    
Kwaliteitsmanagement in de gezondheidszorg
Het (on)mogelijke spel in de zorg    
Meer zorg, minder verzuim    
Bezoek of bezoeking?    
WTG ExPres    
De gezondheidszorg onder druk    
Van budgetteren naar sturen    
Zorg als bedrijf
Handboek praktijkvoering    
Sturen op competentieontwikkeling    
Medisch communicatiemanagement    
Management van gezondheidsonderzoek    
Management van patientenstromen    
Interne communicatie    

Imprints

Bohn Stafleu van Loghum

Van contractie naar actie    
Teamrol & taal    
Begeleiden van groepen    
Anders kijken    
Gastro-enterologie formularium    
Leercoaching in het beroepsonderwijs 1 en 2    
Schemagerichte therapie in groepen    
Schemagerichte therapie in groepen    
Urologie    
Leven met chronische hoofdpijn + audio CD    
Help! Mijn kind heeft faalangst    
Ik bepaal    
Geneeskundige adresgids Nederland | 1 Nederland 2015-2016    
Niet meer door het lint    
Het Tandheelkundig Jaar 2009    
Magnetic Resonance Imaging    
Jaarboek fysiotherapie kinesitherapie | 2012    
Sociale kaart geestelijke gezondheidszorg | 2014
Bewegingsapparaat    
Het Tandheelkundig Jaar | 2012    
Verbeter je slaap    
Kind in ontwikkeling    
Kleine chirurgische ingrepen    
Patiëntveiligheid    
Coachen in samenwerkingsrelaties    
Agressief gedrag bij dementie    
Pedagogische adviezen voor speciale kinderen    
Microbiologie en infectieziekten    
Andere gezonde voeding    
Economie van de gezondheidszorg    
Zorg en financiering | 2-2012    
ICD-10
Actuele informatie in de gezondheidszorg    
Zorg en financiering | 1 - 2012    
Help me even herinneren    
Kinderorthopedie    
Leven met autisme    
Verhalen uit het Erasmus    
Hartkloppingen en geruisen    
Bijblijven nr. 6 -2013 - Duizeligheid en vallen
De organisatie als hulpmiddel    
Innovaties in de huisartsenpraktijk    
Bijblijven 10 - 2010 Bewegingsapparaat
Valkuilen    
Mondzorg in sociaal perspectief    
Praktische echocardiografie    
Het gastro-enterologie formularium    
Atlas mond- & kaakziekten    
Darmkanker    
Meest gestelde vragen over diabetes mellitus