dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Meten in de praktijk
ISBN
9789036824583

verschijningsdatum
25/05/2020
Paperback
Meten in de praktijk
ISBN
9789031350742

verschijningsdatum
16/07/2008
Paperback
Meten in de praktijk
ISBN
9789031392223

verschijningsdatum
06/01/2012

Personen

Sandra Beurskens

Meten in de praktijk
Meten in de praktijk    
Meten in de praktijk    

Roland van Peppen

Meten in de praktijk
Meten in de praktijk    
Meten in de praktijk    

Eric Stutterheim

Meten in de praktijk
Meten in de praktijk    
Meten in de praktijk    

Raymond Swinkels

Meten in de praktijk
Meten in de praktijk    
Meten in de praktijk    

Harriët Wittink

Klinisch redeneren volgens de HOAC II    
Meten in de praktijk
Meten in de praktijk    

Sandra Beurskens

Meten in de praktijk
Meten in de praktijk    
Meten in de praktijk    

Roland van Peppen

Meten in de praktijk
Meten in de praktijk    
Meten in de praktijk    

Raymond Swinkels

Meten in de praktijk
Meten in de praktijk    
Meten in de praktijk    

Hester Vermeulen

Gezondheid organiseren    
Implementatie van evidence based practice    
Meten in de praktijk
Meten in de praktijk    
Verpleegkundig leiderschap    

Harriët Wittink

Klinisch redeneren volgens de HOAC II    
Meten in de praktijk
Meten in de praktijk    

NUR Codes (sub)

890 Paramedisch algemeen

Het PNF-concept in de praktijk    
Van contractie naar actie    
Willen we het weten?    
Klinisch redeneren doe je zo    
Meten is weten    
Werken met het verpleegkundig dossier    
Winkel slimmer, wordt slanker    
Glutenvrij genieten    
Verpleegkunde volgens het Neuman Systems Model
Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen
Kunst van Vesalius    
Verlieskunde    
Terugkeer van de ziel
Lief voor je Lijf
Lang en vitaal leven    
Cursusboek Bedrijfshulpverlening | Kind & omgeving    
De wondere wereld van dementie    
Het oerdieet    
A taste of good living: the senior citizen s restaurant    
Autisme vooruit    
Psychiatrie    
Autisme en tijdsbesef    
De medische renaissance van de twaalfde eeuw    
RE(d)T je gewicht®    
Magnetic Resonance Imaging    
Dik in orde    
Jaarboek fysiotherapie kinesitherapie | 2012    
Themata uit de psychomotorische therapie | Boek 22    
Hersenletsel: begrijpen en begeleiden    
De binnenkant van blauw    
Wie slim wil worden moet lekker eten    
E=eetbaar?    
Tegenwicht    
Patiëntveiligheid    
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie    
Coachen in samenwerkingsrelaties    
Agressief gedrag bij dementie    
Medical Taping Concept
Psychogeriatrie, interdisciplinaire praktijk volgens de dynamische systeemanalyse    
Diagnosen, interventies & resultaten    
Gezondheidsbevordering en preventie door paramedici    
Psychotherapie en spiritualiteit in de praktijk    
Ruimte om te sterven    
De stemgids    
TASP    
Verpleegkundige standaarden van zorg bij verslavingspsychiatrie    
Krachttraining en coördinatie    
Praktijkgericht onderzoek in de (paramedische) zorg    
De laatste illusie
Het geheim van de ruimtelift    

BISAC Codes

EDUCATION / Evaluation & Assessment

Meten in de praktijk
Meten in de praktijk    
OKIV-R vragenlijst voor kinderen ten aanzien van hun moeder    
OKIV-R vragenlijst voor kinderen ten aanzien van hun vader    
Julius Caesar gezegd te Waterloo    
Scenario test verbale en non-verbale communicatie bij afasie | Handleiding    
Schlichting Test voor Taalbegrip
Schlichting Test voor Taalproductie
Schlichting test voor taalproductie-II    
Rey Visual Design Learning Test    
ScreeLing Handleiding    
Diagnostisch instrument voor apraxie van de spraak    
Acceptatiecriteria    
Ken je kwaliteiten    
AVL ADHD-Vragenlijst Handleiding    
Autisme Spectrum Vragenlijst ASV scoreformulieren    
Autisme spectrum vragenlijst (ASV)    
Clinician - administered PTSD scale for children and adolescents (CAPS-CA) complete set    
Schlichting test voor taalproductie | II | Handleiding    
Vragenlijst psychosociale vaardigheden (VPV)formulieren    
Vragenlijst psychosociale vaardigheden (VPV)    
Communicatieve intentie onderzoek (CIO)    
Communicatieve intentie onderzoek (CIO) 25 stuks    
Schlichting test voor taalbegrip    
Zelf-ontdekking van A tot Z met 1000 en 1 vragen    
Diagnostisch instrument voor apraxie van de spraak (DIAS)    
Five-Factor Personality | Inventory II (FFPI)    
Dementieschaal voor mensen met een verstandelijke handicap | DSVH    
Dementieschaal voor mensen met een verstandelijke handicap    
Leervoorwaardentest (LVT)    
Leervoorwaardentest (LVT) Formulieren    
Five-Factor Personality Inventory II (FFPI-II) | Vragenlijst voor zelfoordelen van adolescenten (vanaf 11 jaar)    
Five-Factor Personality Inventory II (FFPI-II) | Vragenlijst voor zelf- en anderoordelen van volwassenen (vanaf 16 jaar)    
SIS Supports Intensity Scale (versie 1.2)    
Klinisch redeneren volgens de HOAC II    
BDHI-D Buss-Durkee Hostility Inventory-Dutch Formulieren    
ScreeLing Formulieren    
RVDLT    
Breed evalueren
Proeven van bekwaamheid helpende zorg en welzijn    
SIS Supports Intensity Scale Formulieren    
OKIV-R sleutel    
OKIV-R Vragenlijst voor ouders    
Clinician-Administered PTST Scale for Children and Adolescents (CAPS-CA) interviewboek
Communicatieve Intentie Onderzoek - CIO
Schlichting Test Turks Scoreformulier
Schlichting Test voor Taalbegrip - Scoreformulieren
AVL ADHD-Vragenlijst Formulieren    
VFO Vragenlijst Fundamentele Onthechting | Handleiding    
VFO Vragenlijst Fundamentele Onthechting    
NLD Schalen voor 6-12 jaar    

EDUCATION / Higher

Meten in de praktijk
Meten in de praktijk    
Veranderen in meervoud    
Inspanningsfysiologie, oefentherapie en training    
Basisboek ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking    
Verplegen van chronisch zieken, lichamelijk gehandicapten en revaliderenden | 1    
Afasie    
Toegepaste geneesmiddelenkennis    
Methodisch handelen inzichtelijk    
Beter in spelling    
Handboek zakelijk Engels    
Managen van Human Resources    
Medische basiskennis    
Groepsdynamica    
Basisboek wiskunde in business    
Beleggen en financiële markten    
Producttekenen en -documenteren    
Industrial Production    
Differentiëren is te leren!    
Leren reflecteren    
Geriatrie    
Basisverpleegkunde    
Pathologie    
De verpleegkundige in de AGZ, Algemene verpleegkundige zorg    
Medische fysiologie en anatomie    
Zorg voor de kwetsbare oudere    
Boekhouden voor het hbo | 1 | Opgaven    
Economie in het nieuws    
Actief met rekenen en wiskunde    
Beter in Nederlands    
Mediapsychologie    
All the World’s a Stage    
Doen en blijven doen    
Studiesucces in het hoger onderwijs    
Evidence-based diëtetiek    
Places of Engagement    
Communicate as a Professional    
Road Map for Creative Problem Solving Techniques    
Inspanningsfysiologie, oefentherapie en training    
Levensfasen    
Debatteren    
Bewegingsleer | 1 De bovenste extremiteit    
Spieren    
Professioneel inzetten van ervaringsdeskundigheid    
Boekhouden voor het hbo | 1 | Theorie    
Inleiding tot de psychologie    
Onderwijs in wetenschap    
Docent, kom aan je werk toe!    
Startrekenen wiskit    
Psychiatrie    
Zorg voor de chronisch zieke    

MEDICAL / General

Wij zijn ons brein    
In de spreekkamer van de psychiater    
Begeleiden van groepen    
Anders kijken    
Kijken in het brein    
Leven met chronische hoofdpijn + audio CD    
Help! Mijn kind heeft faalangst    
Ik bepaal    
Een wolk in mijn been    
Lyme    
Cacao    
Vaccinaties    
Bloesemtherapie    
Vet man, zo'n baby    
Hersenletsel: begrijpen en begeleiden    
Tegenwicht    
In opleiding    
Geen tijd te verliezen    
Het nieuwe zwart    
Verhalen uit het Erasmus    
Body Stress Release    
Koorts    
Praktische echocardiografie    
De spiritualiteit van Florence Nightingale    
Pil    
Welk gevoelstype ben jij    
Onze hersenen    
Licht op Lyme    
Balans in je leven    
STOP!    
De valstrik van het geluk    
Dichter bij diabetes    
Verdrongen gevoel    
Mijn hoofd en ik    
De ziekte van lyme    
Prostaatkanker in pittige columns    
Het COPD formularium    
Meten in de praktijk
Meten in de praktijk    
Verhalen uit het kinderziekenhuis    
Handboek online hulpverlening    
Het lichaam als verhaal    
Pius almanak jaarboek katholiek Nederland | 2013    
De doolhof van tante An    
Lijf en leed    
Tarwegras    
Handboek POH-GGZ    
Omgaan met ziekelijke jaloezie    
Gezond verstand als therapie    
Omgaan met slapeloosheid    
De stoel van God    

MEDICAL / Allied Health Services / Physical Therapy

Ortopedische Casuïstiek pakket
Meten in de praktijk
Meten in de praktijk    
Extremiteiten    
Inspanningsfysiologie, oefentherapie en training    
Diagnostiek in de fysiotherapie    
Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut | Deel 1    
Segmentale verschijnselen    
Neuropsychologie    
Pijn    
Vorm en beweging    
Anatomie in vivo    
Grondslagen van de ergotherapie    
Een nieuwe balans tijdens de zwangerschap en na de bevalling    
Kunstgewrichten: knie en enkel    
Neurowetenschappen    
Revalidatie bij chronisch obstructieve longziekten    
Inspanningstests    
Van contractie naar actie    
Fysiologie    
Gezondheidsbevordering en zelfmanagement door paramedici    
Neurorevalidatie bij centraal neurologische aandoeningen    
Basisboek voor de ErgoCoach    
Ergotherapie in de psychiatrie    
Onderzoek en behandeling van zenuwcompressie    
Bekkenpijn tijdens en na de zwangerschap    
Kunstgewrichten: bovenste extremiteit    
Basisoefeningen Bewegingstherapie    
Mindfulness en fysiotherapie    
Geriatrie in de fysiotherapie en kinesitherapie    
Ganganalyse en looptraining    
Onderzoek en behandeling van lage rugklachten    
EBP praktisch    
Kinderfysiotherapie    
Over kleine dingen    
Evidence-based handelen bij lage rugpijn    
Onderzoek en behandeling van middenhand en vingers    
Onderzoek en behandeling van anterieure kniepijn    
Kerncompetenties fysiotherapeuten in ontwikkeling    
Onderzoek en behandeling van elleboog en onderarm    
Onderzoek en behandeling van de nek    
Ontspanningsinstructie    
Bindweefselmassage    
Methode Mensendieck    
Oefenprogramma’s voor schouderaandoeningen    
Doen en blijven doen    
Biomechanica van het spier-skeletstelsel    
Pijneducatie    
Evidence based diagnostics of musculoskeletal disorders in primary care    
Oefenprogramma's voor de knie | Deel 1: het tibiofemorale gewricht    
Neuropsychologie    

Imprints

Bohn Stafleu van Loghum

Van contractie naar actie    
Teamrol & taal    
Begeleiden van groepen    
Anders kijken    
Gastro-enterologie formularium    
Leercoaching in het beroepsonderwijs 1 en 2    
Schemagerichte therapie in groepen    
Schemagerichte therapie in groepen    
Urologie    
Leven met chronische hoofdpijn + audio CD    
Help! Mijn kind heeft faalangst    
Ik bepaal    
Geneeskundige adresgids Nederland | 1 Nederland 2015-2016    
Niet meer door het lint    
Het Tandheelkundig Jaar 2009    
Magnetic Resonance Imaging    
Jaarboek fysiotherapie kinesitherapie | 2012    
Sociale kaart geestelijke gezondheidszorg | 2014
Bewegingsapparaat    
Het Tandheelkundig Jaar | 2012    
Verbeter je slaap    
Kind in ontwikkeling    
Kleine chirurgische ingrepen    
Patiëntveiligheid    
Coachen in samenwerkingsrelaties    
Agressief gedrag bij dementie    
Pedagogische adviezen voor speciale kinderen    
Microbiologie en infectieziekten    
Andere gezonde voeding    
Economie van de gezondheidszorg    
Zorg en financiering | 2-2012    
ICD-10
Actuele informatie in de gezondheidszorg    
Zorg en financiering | 1 - 2012    
Help me even herinneren    
Kinderorthopedie    
Leven met autisme    
Verhalen uit het Erasmus    
Hartkloppingen en geruisen    
Bijblijven nr. 6 -2013 - Duizeligheid en vallen
De organisatie als hulpmiddel    
Innovaties in de huisartsenpraktijk    
Bijblijven 10 - 2010 Bewegingsapparaat
Valkuilen    
Mondzorg in sociaal perspectief    
Praktische echocardiografie    
Het gastro-enterologie formularium    
Atlas mond- & kaakziekten    
Darmkanker    
Meest gestelde vragen over diabetes mellitus