dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book
Actief met rekenen en wiskunde • Actief met rekenen en wiskunde
ISBN
9789046961001

verschijningsdatum
12/12/2013
Paperback
Actief met rekenen en wiskunde • Actief met rekenen en wiskunde
ISBN
9789046903414

verschijningsdatum
22/01/2013

Personen

Arlette Buter

Actief met rekenen en wiskunde • Actief met rekenen en wiskunde
Actief met rekenen en wiskunde    
Lengte, inhoud en gewicht    
Rekenen met verhoudingen    
Rekenen met verhoudingenverhoudigen    
RekenRijk | 6A reken- en wiskundemethode voor het basisonderwijs    
RekenRijk | 6B F-schriften    
RK REKENEN TOEP.PROC. ANTW.BK    
RK rekenen toepass.    
TH REKENTIJGER 3A WERKBOEK

Ronald Keijzer

Actief met rekenen en wiskunde • Actief met rekenen en wiskunde
Actief met rekenen en wiskunde    
Breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen    
Rekenen en wiskunde in de praktijk | Kennisbasis    
Rekenen-wiskunde in de praktijk    
Rekenen-wiskunde in de praktijk - kerninzichten    
Rekenen-wiskunde in de praktijk | Bovenbouw    
Rekenen-wiskunde in de praktijk | Bovenbouw    
Rekenen-wiskunde in de praktijk | Kerninzichten    
Rekenen-wiskunde in de praktijk | Onderbouw    
Rekenen-wiskunde in de praktijk | Onderbouw    

Sabine Lit

Actief met rekenen en wiskunde • Actief met rekenen en wiskunde
Actief met rekenen en wiskunde    
Betekenis geven aan decimale getallen    
Betekenis geven aan procenten | 5V | Werkboek    
Geldrekenen    
Klokkijken    
Metriek stelsel    
Rekenen en wiskunde in de praktijk | Kennisbasis    
Rekenen-wiskunde in de praktijk    
Rekenen-wiskunde in de praktijk - kerninzichten    
Rekenen-wiskunde in de praktijk | Bovenbouw    
Rekenen-wiskunde in de praktijk | Bovenbouw    
Rekenen-wiskunde in de praktijk | Kerninzichten    
Rekenen-wiskunde in de praktijk | Onderbouw    
Rekenen-wiskunde in de praktijk | Onderbouw    
Rekenkikker    
Rekenkikker 5ex. | Betekenis geven aan breuken | Werkboek    
Rekenvlinder    
Rekenvlinder    
Rekenvlinder | Geldrekenen | Antwoordenboek    
Rekenvlinder | Geldrekenen | Werkboek    
RK rekenen bg decimal    
RK rekenen bg procent    
RK rekenen geldrek.    
RK Rekenen metriek stelsel    

Wil Oonk

Actief met rekenen en wiskunde • Actief met rekenen en wiskunde
Actief met rekenen en wiskunde    
Rekenen en wiskunde in de praktijk | Kennisbasis    
Rekenen-wiskunde in de praktijk    
Rekenen-wiskunde in de praktijk - kerninzichten    
Rekenen-wiskunde in de praktijk | Bovenbouw    
Rekenen-wiskunde in de praktijk | Bovenbouw    
Rekenen-wiskunde in de praktijk | Kerninzichten    
Rekenen-wiskunde in de praktijk | Onderbouw    
Rekenen-wiskunde in de praktijk | Onderbouw    

NUR Codes (sub)

120 Exacte vakken en informatica algemeen

Tabellen en formules    
Banas | 2 Havo-vwo | Docentenboek    
Samengevat | Vwo Biologie    
Word 2013    
Wiskunde voor het hoger onderwijs
Wiskunde voor het hoger onderwijs | 1 | Uitwerkingen    
Sleutelboek Computerlexicon
Excel in de praktijk    
Stevin | Havo 2    
Windows Vista | ECDL modules 1/2/ 7    
Office 2007 | Module 3/4/5/6    
Wiskundehulp voor ouders
Basisbegrippen ICT    
Windows Vista    
Word 2007    
Excel 2007
Access 2007    
Powerpoint 2007    
Implementing effective IT governance and IT management    
Profitable Driven Maintenance for Physical Assets
Protocol ernstige rekenWiskunde-problemen en dyscalculie    
Wiskunde voor het hoger onderwijs | 1    
Rekenbasis | 1 Getalbegrip en tellen    
Rekenbasis | 2 optellen en aftrekken    
Rekenbasis | 3 Deelsommen    
Rekenbasis | 5 Meten    
Rekenbasis | 6 Meetkunde    
Rekenbasis | 7 Informatieverwerking    
Rekenbasis | 8 Toepassen    
Thuis in Windows 7    
Basischemie    
ITIL pocketguide | 2011    
Netwerken voor datacommunicatie | deel 2 Routing    
PHP en MySQL Trainer voor beginners
TOGAF® 9 Foundation    
Agile    
Bedrijfsarchitectuur op basis van Novius Architectuur Methode    
Examenbundel | 2015/2016 vwo geschiedenis
TOGAF® 9 Foundation Study Guide    
TOGAF 9 Certified Study Guide    
Wat is wetenschap?    
SEO voor webprofessionals | 2015    
TOGAF® 9 Certified Study Guide - 3rd Edition    
Netwerkbeheer met Windows Server 2008 | 1 | Inrichting en beheer op een Local Area Network    
Newton    
Wiskunde voor het hoger onderwijs | Deel 0 | Uitwerkingen    
Passing the ITIL foundation excam | 2011    
Netwerken voor datacommunicatie newerken voor datacommunicatie | deel 3 Switching    
Global standards and publications | edition 2014 / 2015    
SIAM    

BISAC Codes

EDUCATION / Higher

De aanpak van onderzoek    
Hemiplegie 2 de romp centraal    
Meten in de praktijk    
Veranderen in meervoud    
Inspanningsfysiologie, oefentherapie en training    
Basisboek ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking    
Verplegen van chronisch zieken, lichamelijk gehandicapten en revaliderenden | 1    
Afasie    
Toegepaste geneesmiddelenkennis    
Methodisch handelen inzichtelijk    
Exploreren van probleemsituaties    
Gedragstherapie bij stotteren    
Handboek zakelijk Engels    
Managen van Human Resources    
Medische basiskennis    
Groepsdynamica    
Beleggen en financiële markten    
Producttekenen en -documenteren    
Industrial Production    
Differentiëren is te leren!    
Geriatrie    
Basisverpleegkunde    
Pathologie    
De verpleegkundige in de AGZ, Algemene verpleegkundige zorg    
Medische fysiologie en anatomie    
Zorg voor de kwetsbare oudere    
Boekhouden voor het hbo | 1 | Opgaven    
Actief met rekenen en wiskunde • Actief met rekenen en wiskunde
Actief met rekenen en wiskunde    
All the World’s a Stage    
Doen en blijven doen    
Studiesucces in het hoger onderwijs    
Evidence-based diëtetiek    
Places of Engagement    
Road Map for Creative Problem Solving Techniques    
Inspanningsfysiologie, oefentherapie en training    
Levensfasen    
Debatteren    
Bewegingsleer | 1 De bovenste extremiteit    
Spieren    
Professioneel inzetten van ervaringsdeskundigheid    
Boekhouden voor het hbo | 1 | Theorie    
Inleiding tot de psychologie    
Onderwijs in wetenschap    
Docent, kom aan je werk toe!    
Startrekenen wiskit    
Psychiatrie    
Zorg voor de chronisch zieke    
5-jaarslicentie Skills online totaalpakket    
Evidence-based logopedie    
De verpleegkundige in de AGZ    

Uitgevers

Coutinho