dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book
De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
ISBN
9789089745262

verschijningsdatum
04/05/2021
Paperback
De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
ISBN
9789462909489

verschijningsdatum
04/05/2021

Reeksen

Korte introducties

Aanneming van (bouw)werken    
De Omgevingswet    
De Wet Herziening Partneralimentatie    
De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg    
De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren    
Franchise    
Het executive committee    
Kernregelgeving gebruik digitale patiëntengegevens    
Turboliquidatie    
Wet arbeidsmarkt in balans    
Wetgeving kwaliteit en innovatie:KEI    

Personen

R.P. Wijne

Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade    
De geneeskundige behandelingsovereenkomst    
De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg    
Kernregelgeving gebruik digitale patiëntengegevens    
LSA Revisited. Welke lessen zijn er nog te leren    
Medische aansprakelijkheid    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

BISAC Codes

LAW / Medical Law & Legislation

Gezondheidsrecht begrepen    
112 vragen over de zorgverzekeringswet    
Recht en gezondheidszorg    
Aanbesteden en mededinging in de gezondheidszorg    
Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade    
Wet toelating zorginstellingen    
Grondrechten in de gezondheidszorg    
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten    
De Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag    
Huishoudelijke verzorging en de WMO    
Patientveiligheid en patientenrechten    
Veilig incident melden
Psychiatrie en de forensische invalshoek
Tot persistit!    
De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg    
Handboek openheid na incidenten in de zorg
HB Recht en bio-ethiek (herwerking)