dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Ontwikkelingen in het familierecht
ISBN
9789069167565

verschijningsdatum
11/04/2016

Reeksen

UCERF reeks

Actuele ontwikkelingen in het familierecht    
Actuele ontwikkelingen in het familierecht    
Actuele ontwikkelingen in het familierecht    
Actuele ontwikkelingen in het familierecht | Achtste UCERF-symposium    
Actuele ontwikkelingen in het familierecht | Elfde UCERF-symposium    
Actuele ontwikkelingen in het familierecht | Negende UCERF-symposium    
Actuele ontwikkelingen in het familierecht | Vierde UCERF-symposium    
Actuele ontwikkelingen in het familierecht | Vijfde UCERF-symposium    
Ontwikkelingen in het familierecht
Ontwikkelingen in het familierecht    
UCERF | 1 Actuele ontwikkelingen in het familierecht    
UCERF | 2 Actuele ontwikkelingen in het familierecht    
UCERF 12
UCERF 13

Personen

Wendy Schrama

Actuele ontwikkelingen in het familierecht | Elfde UCERF-symposium    
Commercieel draagmoederschap en illegale opnemingen van kinderen    
De juridische status van polygame huwelijken in rechtsvergelijkend perspectief    
De regeling en rechtsgevolgen van vermissing in rechtsvergelijkend perspectief    
Familierecht    
Familierecht geschetst    
Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding    
Ontwikkelingen in het familierecht
Ontwikkelingen in het familierecht    
Personen-, familie & erfrecht | 2017-2018    
Personen-, familie- & erfrecht 2018/2019
Personen-, familie- en erfrecht | 2016/2017    
UCERF 13

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
The right of minor EU member state nationals wishing to enjoy family life with a Non-EU parent in their country of nationality
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
The blue card directive    
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
Autonomie van het bestuur en haar grenzen voor en na de Cancun-uitspraak    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting & Vereniging | Studenteneditie    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
Disclosure of information in criminal proceedings
The relativity of wrongdoing
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Basisboek Socialezekerheidsrecht | 2015    
Ad Fontes    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht

Imprints

Ars Aequi Libri POD

Loonheffingen | 2016/2017    
Inleiding tot het Europees bestuursrecht    
Jurisprudentie Internetrecht | 2015    
Ruimtelijke ordening & Bouwrecht | 2016    
Jurisprudentie verzekeringsrecht 1913-2016    
Perspectieven op recht    
Het beginsel van de minste pijn    
European regulation of securities law | 2016    
Contracten met de overheid    
Ontwikkelingen in het familierecht
Ontwikkelingen in het familierecht    
European regulation of Company Law 2015/2016    
Breed burgerlijk recht    
Gemeentewet & provinciewet en aanverwante regelgeving 2015/2016    
Jurisprudentie verbintenissenrecht    
Jurisprudentie bestuursrecht 1992-2015    
Arbeidsovereenkomsten 2015/2016    
Omgevings- & milieurecht 2015/2016    
Pensioenrecht | 2017    
Loonheffingen | 2017    
Internetrecht 2016/2017    
Causualiteit    
Het recht van de EU voor decentrale overheden    
Tegenkrachten
UCERF 12
Transponeringstabel Burgerlijk wetboek naar Oud Burgerlijk wetboek
AVG & uitvoeringswet AVG 2018
Aanbestedingsrecht 2018/2020
Aanbestedingsrecht 2018-2020 – Studenteneditie
Law extra
Perspectieven op recht - 5e druk
De wet en de interpretatie van een overeenkomst
Arbitration 2018
Internetrecht 2018-2019
Verkrijging door verjaring
Personen-, familie- & erfrecht 2018/2019
Jurisprudentie Financieel recht 2018
Insolventierecht 2019
Huurrecht 2019
Privacy- & telecommunicatierecht 2019
Loonheffingen 2019
Jurisprudentie Merken- en handelsnamenrecht 1977-2018
Jurisprudentie Faillissementsrecht 1975-2018
Pensioenrecht 2019
Medische aansprakelijkheid - tweede druk
The Netherlands Commercial Court
UCERF 13
Vreemdelingenbewaring
De veilige stad als collectief doel
Jurisprudentie Financiering en zekerheden 1957-2018
Freedom of Establishment for Companies in Europe (EU/EEA)