dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
De juridische status van polygame huwelijken in rechtsvergelijkend perspectief
ISBN
9789089743824

verschijningsdatum
03/12/2010

Reeksen

Familie en recht

Commercieel draagmoederschap en illegale opnemingen van kinderen    
De juridische status van polygame huwelijken in rechtsvergelijkend perspectief
De juridische status van polygame huwelijken in rechtsvergelijkend perspectief    
Internationale kinderontvoering    

Personen

Katharina Boele-Woelki

Actuele ontwikkelingen in het familierecht    
Actuele ontwikkelingen in het familierecht    
Actuele ontwikkelingen in het familierecht | Achtste UCERF-symposium    
Actuele ontwikkelingen in het familierecht | Negende UCERF-symposium    
Actuele ontwikkelingen in het familierecht | Vierde UCERF-symposium    
Actuele ontwikkelingen in het familierecht | Vijfde UCERF-symposium    
Commercieel draagmoederschap en illegale opnemingen van kinderen    
Convergence and divergence in private international law    
De juridische status van polygame huwelijken in rechtsvergelijkend perspectief
De juridische status van polygame huwelijken in rechtsvergelijkend perspectief    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
European private international law | 2015/2017    
European Private International Law 2012/2014    
Internationaal privaatrecht 2017/2019    
Internationaal Privaatrecht 2020/2022    
Internationale kinderontvoering    
Personen- en familierecht 1979-2013 | jurisprundentie 1979-2013    
Personen-, Familie- en Erfrecht | 2013    
Personen-, familie- en erfrecht | 2014    
Vergelijkenderwijs    

Ian Curry-Sumner

Commercieel draagmoederschap en illegale opnemingen van kinderen    
De juridische status van polygame huwelijken in rechtsvergelijkend perspectief
De juridische status van polygame huwelijken in rechtsvergelijkend perspectief    
Persistent problems, finding solutions    

Wendy Schrama

Actuele ontwikkelingen in het familierecht | Elfde UCERF-symposium    
Commercieel draagmoederschap en illegale opnemingen van kinderen    
De juridische status van polygame huwelijken in rechtsvergelijkend perspectief
De juridische status van polygame huwelijken in rechtsvergelijkend perspectief    
De regeling en rechtsgevolgen van vermissing in rechtsvergelijkend perspectief    
Familierecht    
Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding    
Ontwikkelingen in het familierecht    
Personen-, familie & erfrecht | 2017-2018    
Personen-, familie- & erfrecht 2018/2019
Personen-, familie- & erfrecht 2019/2020
Personen-, familie- & erfrecht 2020/2021
Personen-, familie- en erfrecht | 2016/2017    
UCERF 13
Wet herziening partneralimentatie    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

Imprints

Boom Juridische uitgevers

Kern van het internationaal publiekrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
Recht, vaardig en zeker    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Zoeken in juridische databanken    
Vaardig met staatsrecht    
Belastingheffing voor particulieren | 2014/2015 | Theorieboek    
Mag ik dit zeggen?    
Niet de beperkingen, maar de ruimte    
Juridische basisvaardigheden    
Burgerlijk procesrecht    
Kunst, recht en geld    
Europees waterbeheer    
Tien tinten Schwarz
Cash of Costa    
Omzetbelasting    
Naamloze en besloten vennootschap    
Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief
Het moderne EVRM    
Boekhouden voor (fiscaal) juristen    
Aanbestedingsrecht    
Burgerlijk recht    
Internationaal publiekrecht als wereldrecht    
Middelen voor Meijer    
Jurisprudentie en documentatie internationaal publiekrecht    
Kern van het bestuursrecht    
Recht van de Europese Unie    
Het sociaal recht uitgedaagd    
De mondelinge behandeling
Het doel wel gesteld    
Beginselen bouwen burgerschap    
Projectmanagement in de rechtspraktijk    
Bestuursrecht | deel 2 rechtsbescherming tegen de overheid    
Bestuursrecht | 1    
Internationaal recht    
Overvallen in Nederland    
Macht en tegenmacht in de Nederlandse asbestregulering    
De ontbindingsbeschikking ex art. 7:685 BW getoetst    
De binnenkant    
Schaarse publieke rechten    
Aansprakelijkheidsrecht    
Bedrijf- en mededingingsrecht    
De toekomst van het toezicht op fondsenwerving voor goede doelen in Nederland    
Naar aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) klimaatverandering    
Onmiddellijke handhaving van de openbare orde of bestuursdwang?