dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Huurrecht 2019
ISBN
9789492766472

verschijningsdatum
26/11/2018

Reeksen

Ars Aequi Wetseditie

Aanbestedingsrecht | 2016/2018    
Aanbestedingsrecht | 2016/2018 | Studenteneditie    
Aanbestedingsrecht 2018/2020
Aanbestedingsrecht 2020-2022 Studenteneditie
Aanbestedingsrecht 2021/2023
Aanbestedingsrecht 2023 - studenteneditie
Aanbestedingsrecht 2024 - Studenteneditie
Algemene wet bestuursrecht | 2013/2014    
Algemene wet bestuursrecht | 2014/2015    
Algemene wet bestuursrecht | 2016/2017    
Algemene wet bestuursrecht | 2017/2018
Algemene wet bestuursrecht | 2019/2020    
Algemene wet bestuursrecht | 2022/2023    
Algemene wet bestuursrecht 2009/2010    
Algemene wet bestuursrecht 2021-2022    
Algemene wet bestuursrecht 2023/2024    
Algemene wet bestuursrecht 2024/2025
Algemene wet bestuursrecht en aanverwante regelgeving | 2015/2016    
Arbeidsovereenkomst 2021
Arbeidsovereenkomst 2022
Arbeidsovereenkomst en aanverwante regelgeving | 2016/2017    
Arbeidsovereenkomsten 2015/2016    
Arbeidsvoorwaarden 2022
Arbitration | 2015    
Arbitration 2018
Auteursrecht | 2017/2018    
AVG & uitvoeringswet AVG 2018
Burgerijk procesrecht 2022/2023
Burgerlijk procesrecht | 2013/2014    
Burgerlijk Procesrecht | 2016/2017    
Burgerlijk procesrecht | 2018/2019    
Burgerlijk procesrecht | 2020/2021    
Burgerlijk Procesrecht | 2024/2025    
Burgerlijk Procesrecht 2019-2020    
Burgerlijk Procesrecht 2020
Burgerlijk procesrecht 2021/2022
Burgerlijk procesrecht 2023/2024    
Burgerlijk recht | 2014/2015    
Burgerlijk recht | 2015/2016    
Burgerlijk recht | 2016/2017    
Burgerlijk recht | 2020/2021    
Burgerlijk recht 2013/2014    
Burgerlijk recht 2018/2019    
Burgerlijk recht 2019/2020    
Burgerlijk recht 2021-2022
Burgerlijk wetboek | 2013/2014    
Burgerlijk wetboek | 2014/2015    
Burgerlijk Wetboek | 2015/2016    
Burgerlijk wetboek | 2016/2017    
Burgerlijk Wetboek | 2022/2023    
Burgerlijk Wetboek 2017/2018    
Burgerlijk Wetboek 2018/2019
Burgerlijk wetboek 2020/2021    
Burgerlijk wetboek 2021-2022    
Burgerlijk wetboek 2023/2024    
Burgerlijk wetboek 2024/2025
Constitutionele bronnen van Nederlandse rechtsgeschiedenis    
De Europese staatssteunregels | 2017    
European private international law | 2015/2017    
European Private International Law 2012/2014    
European private law | 2014/2016    
European regulation of company and securities law | 2013/2014    
European regulation of Company Law 2015/2016    
European regulation of securities law | 2016    
Europees (straf)procesrecht 2008/2010    
Europees straf(proces)recht 2010/2012
Europees strafrecht 2020/2021
Europese staatssteunregels 2020
Gemeentewet & Provinciewet | 2014/2015
Gemeentewet & provinciewet en aanverwante regelgeving 2015/2016    
Huurrecht | 2014/2016    
Huurrecht 2019
Huurrecht 2019
Huurrecht 2021    
Huurrecht 2022
Huurrecht 2023
Huurrecht 2024
Huurrecht en aanverwante regelgeving | 2017/2019    
Insolventierecht | 2011/2013    
Insolventierecht | 2017/2018    
Insolventierecht 2019
Insolventierecht 2020
Insolventierecht 2021    
Insolventierecht 2022
Insolventierecht 2023
Insolventierecht 2024
Intellectuele eigendom 2022
Intellectuele Eigendom 2024    
Intellectuele eigendomsrecht | 2016/2018    
Internationaal privaatrecht | 2013-2015    
Internationaal privaatrecht | 2015/2017    
Internationaal privaatrecht 2017/2019    
Internationaal Privaatrecht 2020/2022    
Internationaal Privaatrecht 2024    
Internationaal strafrecht 2017/2018    
Internetrecht    
Internetrecht | 2013/2014    
Internetrecht | 2014/2015
Internetrecht 2016/2017    
Internetrecht 2017/2018    
Internetrecht 2018-2019
Internetrecht 2020
Internetrecht 2021
Internetrecht 2022
Kredietfinanciering van bedrijfsovernames    
Kunst & recht 2007/2010    
Loonheffingen | 2013
Loonheffingen | 2016/2017    
Loonheffingen | 2017    
Loonheffingen | 2018    
Loonheffingen 2019
Mededinging 2010/2012
Omgevings- & Milieurecht | 2014/2015
Omgevings- & milieurecht 2015/2016    
Ondernemings- & effectenrecht | 2014/2015    
Ondernemings- & effectenrecht | 2019    
Ondernemings- & effectenrecht | 2021    
Ondernemings- & effectenrecht | 2023/2024    
Ondernemings- & effectenrecht 2018
Ondernemings- & effectenrecht 2020    
Ondernemings- & effectenrecht 2022    
Ondernemings- en effectenrecht | 2013/2014    
Ondernemings- en effectenrecht | 2016    
Pensioenrecht | 2017    
Pensioenrecht 2018/2019    
Pensioenrecht 2019
Pensioenrecht 2020
Pensioenrecht 2021    
Pensioenrecht 2022
Pensioenrecht 2023/2024
Personen-, familie & erfrecht | 2017-2018    
Personen-, familie- & erfrecht 2018/2019
Personen-, familie- & erfrecht 2019/2020
Personen-, familie- & erfrecht 2021-2022
Personen-, familie- & erfrecht 2022/2023
Personen-, familie- & erfrecht 2023/2024
Personen-, Familie- en Erfrecht | 2013    
Personen-, familie- en erfrecht | 2014    
Personen-, familie- en erfrecht | 2016/2017    
Privacy- & telecommunicatierecht 2019
Privacy- en telecommunicatierecht 2020
Ruimtelijke ordening & Bouwrecht | 2015
Ruimtelijke ordening & Bouwrecht | 2016    
Socialezekerheidsrecht | 2016    
Strafrecht & strafvordering | 2010/2011    
Strafrecht & strafvordering | 2011/2012    
Strafrecht & Strafvordering | 2015/2016    
Strafrecht & strafvordering | 2016/2017    
Strafrecht & strafvordering | 2017/2018    
Strafrecht & strafvordering | 2018/2019    
Strafrecht & strafvordering | 2020/2021    
Strafrecht & strafvordering | 2021/2022    
Strafrecht & strafvordering | 2024/2025    
Strafrecht & strafvordering 2019/2020
Strafrecht & strafvordering 2022-2023    
Strafrecht en strafvordering | 2014/2015    
Transponeringstabel Burgerlijk wetboek naar Oud Burgerlijk wetboek
Verzekeringsrecht | 2017/2018    

Personen

Ars Aequi Libri

Arbeidsovereenkomst 2020
Arbeidsovereenkomst 2021
Arbeidsovereenkomst 2022
Arbeidsovereenkomst en aanverwante regelgeving | 2016/2017    
Arbeidsovereenkomsten 2015/2016    
Arbeidsvoorwaarden 2022
AVG & uitvoeringswet AVG 2018
Gemeente- en provinciewet | 2013/2014    
Gemeentewet & provinciewet en aanverwante regelgeving 2015/2016    
Huurrecht 2019
Huurrecht 2019
Huurrecht 2020
Huurrecht 2021    
Huurrecht 2022
Huurrecht 2023
Huurrecht 2024
Huurrecht en aanverwante regelgeving | 2017/2019    
Intellectuele eigendomsrecht | 2016/2018    
Internationaal Privaatrecht 2024    
Internationaal strafrecht 2017/2018    
Internetrecht 2017/2018    
Internetrecht 2018-2019
Internetrecht 2020
Internetrecht 2021
Internetrecht 2022
Jurisprudentie Intellectuele eigendom
Jurisprudentie Internetrecht 2015    
Ondernemings- & effectenrecht | 2019    
Ondernemings- & effectenrecht | 2021    
Ondernemings- & effectenrecht | 2023/2024    
Ondernemings- & effectenrecht 2018
Ondernemings- & effectenrecht 2020    
Ondernemings- & effectenrecht 2022    
Privacy- & telecommunicatierecht 2019
Privacy- en telecommunicatierecht 2020
Socialezekerheidsrecht | 2016    
Strafrecht & strafvordering | 2017/2018    
Strafrecht & strafvordering | 2018/2019    
Strafrecht & strafvordering | 2020/2021    
Strafrecht & strafvordering | 2021/2022    
Strafrecht & strafvordering | 2024/2025    
Strafrecht & strafvordering 2019/2020
Strafrecht & strafvordering 2022-2023    
Strafrecht & strafvordering 2023/2024    
Transponeringstabel Burgerlijk wetboek naar Oud Burgerlijk wetboek
Verzekeringsrecht | 2017/2018    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

Imprints

Ars Aequi Libri POD

Inleiding tot het Europees bestuursrecht    
Ruimtelijke ordening & Bouwrecht | 2016    
Perspectieven op recht    
European regulation of securities law | 2016    
Contracten met de overheid    
Ontwikkelingen in het familierecht    
European regulation of Company Law 2015/2016    
Breed burgerlijk recht    
Gemeentewet & provinciewet en aanverwante regelgeving 2015/2016    
Jurisprudentie verbintenissenrecht    
Jurisprudentie bestuursrecht 1992-2015    
Arbeidsovereenkomsten 2015/2016    
Omgevings- & milieurecht 2015/2016    
Pensioenrecht | 2017    
Loonheffingen | 2017    
Internetrecht 2016/2017    
Causualiteit    
Het recht van de EU voor decentrale overheden    
Verkrijging door verjaring    
Jurisprudentie Internetrecht 2015    
Loonheffingen | 2016/2017    
Jurisprudentie verzekeringsrecht 1913-2016    
Vreemdelingenbewaring    
Een boekje open over de Hoge Raad en zijn reservisten
Pensioenrecht 2020
Huurrecht 2020
Internetrecht 2020
Arbeidsovereenkomst 2020
UCERF 14
Crowdfunding
Jurisprudentie Faillissementsrecht 1953-2019
Perspectieven op recht - 6e druk
Jurisprudentie Fiscaal insolventierecht 1983-2019    
Aansprakelijkheid van de arbiter: ‘bewuste roekeloosheid’, ‘ernstig verwijt’ of ‘bekwame arbiter’ als maatstaf?
Appartementsrecht
Jurisprudentie Inleiding Staats- en bestuursrecht 1879-2019    
Burgerlijk Procesrecht 2020
Klassiekers onder de loep. Een rechtsgebiedoverstijgende beschouwing van klassieke arresten
Europees strafrecht 2020/2021
The Netherlands Commercial Court
Jurisprudentie Financiering en zekerheden 1957-2018
Freedom of Establishment for Companies in Europe (EU/EEA)
UCERF 13
De veilige stad als collectief doel
Personen-, familie- & erfrecht 2018/2019
Jurisprudentie Faillissementsrecht 1975-2018
Jurisprudentie Financieel recht 2018
Insolventierecht 2019
Huurrecht 2019
Huurrecht 2019
Privacy- & telecommunicatierecht 2019