dit werk kent de volgende uitvoeringen

Hardback
Handboek Internationaal Strafrecht
ISBN
9789013042764

verschijningsdatum
18/06/2008

Personen

A.M.M. Orie

Handboek Internationaal Strafrecht
Handboek Internationaal Strafrecht    

J.M. Sjocrona

Handboek Internationaal Strafrecht
Handboek Internationaal Strafrecht    

E. van Sliedregt

Handboek Internationaal Strafrecht
Handboek Internationaal Strafrecht    
Handboek Internationaal strafrecht    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
The right of minor EU member state nationals wishing to enjoy family life with a Non-EU parent in their country of nationality
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
The blue card directive    
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting & Vereniging | Studenteneditie    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
Disclosure of information in criminal proceedings
The relativity of wrongdoing
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Rechtspraak Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    

Imprints

Kluwer

Burgerlijk Wetboek. Boek 2/Deel II
Internationale milieuregelgeving met betrekking tot de zee    
De asielprocedure    
Stichting en fiscus    
Grensoverschrijdende incassoprocedures in Europees perspectief    
Nederlands Politierecht    
Civiel appèl    
Internal branding 2.0    
Verbintenisrecht    
Governance in de praktijk van vo en mbo    
Reizen met mijn rechter    
Onrechtmatige daad    
Recht realiseren    
Grondrechten    
Handboek benadeelde partij    
Handboek Direct Marketing 2.0    
Marktonderzoek voor de communicatiemedewerker    
New... Private Brands !    
Rechtspersonen en personenvennootschappen naar Nederlands en Arubaans
Toezicht 2005    
Compendium vermogensrecht voor de rechtspraktijk    
Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation | 2004-2005    
Uw werknemer wordt klant    
Nederlands detentierecht    
Handboek Internationaal Strafrecht
Handboek Internationaal Strafrecht    
Internationale fiscale gegevensuitwisseling en de rechtsbescherming van de belastingplichtige    
De Europese cooperatieve vennootschap SCE    
Onrechtmatige daad | Algemene bepalingen    
Onrechtmatige daad : aansprakelijkheid voor zaken    
Eigendom en beperkte rechten    
Horeca en fiscus    
Elektronisch factureren    
Ziekte en arbeidsongeschiktheid | 2008    
Zo mooi anders in de zorg | Gedrag    
Teleurstellingen    
Seksualiteit    
Hoofdzaken verzekeringsrecht    
Van Apeldoorn's Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht    
Teams in de schoolorganisatie    
Zorgen voor kwaliteit    
Handboek van het Nederlandse staatsrecht, Van der Pot
Samenwonen, partnerschap en trouwen
Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap    
Schadevergoeding: personenschade    
Bezit en rechtsgevolgen van bezit    
Projecten op de rails
Veranderdiagnose    
Wetenschapsfilosofie voor economen en bedrijfskundigen    
Conformiteit bij koop    
Crisis in Nederland: Ramoen, rellen, gijzelingen en andere crises | 2