dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Strafwetboek, Wetboek van Strafvordering, Bijzondere wetten
ISBN
9789046611128

verschijningsdatum
12/10/2021

Reeksen

Maklu Wetboekpockets

Strafwetboek, Wetboek van Strafvordering, Bijzondere wetten
Strafwetboek, Wetboek van Strafvordering, Bijzondere wetten    

Personen

Wannes Bellaert

Strafwetboek, Wetboek van Strafvordering, Bijzondere wetten
Strafwetboek, Wetboek van Strafvordering, Bijzondere wetten    

Gert Vermeulen

Actuele ontwikkelingen    
Basisteksten internationaal en Europees strafrecht    
Basisteksten Internationaal en Europees strafrecht
Basisteksten Internationaal en Europees Strafrecht    
Data Protection and Privacy Under Pressure
Essential texts on European and international asylum and migration law and policy    
Essential texts on International and European criminal law    
Essential texts on International and European Criminal Law    
EU Justice and home affairs    
Justice, home affairs and security    
Justice, Home Affairs and Security    
Justitie, binnenlandse zaken en veiligheid    
Mensenrechten en opsporing, terrorisme en migratie    
Offender reintegration and rehabilitation as a component of iInternational criminal justice?
Rethinking international cooperation in criminal matters in the EU    
Scenario's voor een nieuwe Belgische strafprocedure    
Strafrecht    
Strafrecht    
Strafwetboek, Wetboek van Strafvordering, Bijzondere wetten    
Strafwetboek, Wetboek van Strafvordering, Bijzondere wetten
Strafwetboek, Wetboek van Strafvordering, Bijzondere wetten    
Strategic market position of the European Crime Prevention Network    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

Uitgevers

Maklu, Uitgever