dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Vastgoedwijzer Fiscaal NL
ISBN
9789492453112
Aangepaste editie

verschijningsdatum
01/07/2020

Personen

Mike Keularts

Vastgoedwijzer fiscaal 2017    
Vastgoedwijzer Fiscaal 2019    
Vastgoedwijzer Fiscaal NL
Vastgoedwijzer Fiscaal NL | 2020-2021    

Carola Van Vilsteren

Vastgoedwijzer fiscaal 2017    
Vastgoedwijzer Fiscaal 2019    
Vastgoedwijzer Fiscaal BE 2020-2021    
Vastgoedwijzer Fiscaal NL
Vastgoedwijzer Fiscaal NL | 2020-2021    

Jouel Tiu

Basisboek Vastgoedrekenen    
Investeren in vastgoed, grond en gebieden    
Investeren in Vastgoed, Grond en Gebieden    
Vastgoedrekenen met Spreadsheets    
Vastgoedrekenen met Spreadsheets    
Vastgoedwijzer Fiscaal BE 2020-2021    
Vastgoedwijzer Fiscaal NL
Vastgoedwijzer Fiscaal NL | 2020-2021    

NUR Codes (sub)

780 Economie en bedrijf algemeen

The Dutch Tongue    
Van kenniseconomie naar wild kapitalisme en terug    
Leer beleggen als Warren Buffett    
Wie trekt de accountant weer vlot?
Compendium van de accountantscontrole | 3A    
Compendium van de accountantscontrole | 1 en 3A    
Knechel in Nederland    
Succesvol studeren voor LAC | 3
Succesvol studeren voor LAC | 4    
Studenteneditie VRA | 1 Wet- en regelgeving
Studenteneditie VRA combi | 1 en 1A
Komt het nog wel goed met ons?    
The art of audit    
Ethiek en economie    
Het weekend van zeven dagen    
Boekhouden geboekstaafd 1 hoofdboek    
Het communistisch manifest    
IFRS voor SME's | 2009
Het drama Ahold    
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties    
De financiele functie    
Externe verslaggeving    
Methoden en technieken van bestuurskundig onderzoek    
Informatiemanagement    
Financien Vastgoed
Bedrijfsadministratie met Excel    
Elsevier IB almanak | 2014 Deel 1    
Thomas Piketty's kapitaal    
Een gezonde krimp    
Wij zijn allemaal IJslanders    
Wat nu?    
Checklist jaarrekening | 2013    
Handboek jaarrekening | 2012    
De euro    
The big short    
Externe verslaggeving    
Bedrijfsadministratie MBA    
Financial Instruments 2009
Bedrijfsadministratie MBA    
Tegen de trojka    
A Guide through IFRS 2014
Het verboden boek
Beleggen voor Dummies    
De kleine managen voor dummies    
Goed verzekerd    
Digitale geldzaken    
IFRS 2014 Consolidated without early Application
Kostencalculatie | Niveau 5 MBA    
Kleine gids voor het einde van de wereld    
Nooit meer sjoemelen    

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

BISAC Codes

BUSINESS & ECONOMICS / Accounting / Financial

Vergaderverkalking    
Macht!    
Zo lees je de jaarrekening    
Financieel management voor Dummies    
Financiering van zorginstellingen    
De kracht van Open-Book management    
De geldmachine    
New economy business    
Profit First    
Banken in (dis)balans    
BTW almanak | 2015    
Unf*ck je financiën    
ExpertHandboek Business Intelligence    
Houd ermee op!    
Boekhouden voor Dummies    
Digital Finance    
Vastgoedwijzer Fiscaal 2019    
Elsevier IB almanak | 2015 - deel 1    
Elsevier IB Alkmanak | 2015 deel 2    
Elsevier Loon almanak | 2015    
Pensioen almanak | 2015    
Elsevier schenken en erven almanak | 2015    
VPB almanak | 2015 deel 1    
Elsevier VPB almanak | 2015 deel 2    
Bezwaar en beroep almanak | 2015    
Financieel Memo 2020    
Het complete boek Excel voor professionals, 4e editie
Incasso, hoe praat ik mijn geld uit zijn zak?    
Elsevier Belasting Almanak | 2012    
Vastgoedwijzer Fiscaal NL
Vastgoedwijzer Fiscaal NL | 2020-2021    
Hack je budget    
Financieel management    
Rich Dad Poor Dad
Rich Dad Poor Dad

BUSINESS & ECONOMICS / Business Law

Teksten & toelichting wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) | 2012    
Het Nederlandse zorgstelsel in een notendop    
Internetrecht    
Tekstuitgave Algemene wet bestuursrecht 2018    
Ondernemingsraad voor Dummies    
Recht voor de sociaal professional    
Advocaat van de duivel    
#contentrecht    
Data Protection Dictionary    
Vastgoedwijzer Fiscaal NL
Vastgoedwijzer Fiscaal NL | 2020-2021    
Financieel management    
Écht ondernemen
Wikken & Wegen
How economics became the problem

BUSINESS & ECONOMICS / Real Estate / Buying & Selling Homes

Een huis kopen voor Dummies    
Basisboek Vastgoedrekenen    
Huis kopen? Zo gedaan!    
Nooit meer slapend arm    
Vastgoedwijzer Fiscaal NL
Vastgoedwijzer Fiscaal NL | 2020-2021    
Koop je Rijk    

BUSINESS & ECONOMICS / Real Estate / Commercial

Basisboek Vastgoedrekenen    
Vastgoedrekenen met Spreadsheets    
Investeren in vastgoed, grond en gebieden    
Investeren in Vastgoed, Grond en Gebieden    
Vastgoedwijzer Fiscaal NL
Vastgoedwijzer Fiscaal NL | 2020-2021    
Vastgoedwijzer Fiscaal BE 2020-2021    
Koop je Rijk    
Vastgoedrekenen met Spreadsheets    

Imprints

SPRYG Real Estate Academy

Basisboek Vastgoedrekenen    
Vastgoedwijzer fiscaal 2017    
Vastgoedrekenen met Spreadsheets    
Investeren in vastgoed, grond en gebieden    
Gemeentelijk vastgoedmanagement    
Vastgoedwijzer Fiscaal 2019    
Investeren in Vastgoed, Grond en Gebieden    
Vastgoedwijzer Fiscaal NL
Vastgoedwijzer Fiscaal NL | 2020-2021    
Vastgoedwijzer Fiscaal BE 2020-2021    
Vastgoedrekenen met Spreadsheets