dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Mr. J. Verburg (1924-2017)
ISBN
9789013148954

verschijningsdatum
07/03/2018
E-book (epub)
Mr. J. Verburg (1924-2017)
ISBN
9789013148961

verschijningsdatum
02/03/2018

Personen

J.W. van den Berge

Mr. J. Verburg (1924-2017)
Mr. J. Verburg (1924-2017)    
Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen    
Veranderingen in de belastingrechtspraak    

L.J.A. Pieterse

(R)emigratie en immigratie van de aanmerkelijkbelanghouder    
Aanbevelingen ter verbetering vh vestigingsklimaat voor ondernemingen    
Algemeen fiscaal bestuursrecht    
Einde DGA-pensioen in eigen beheer    
Fiscale methodologie    
Fiscale methodologie    
Geruisloze terugkeer uit de BV    
Geruisloze terugkeer uit de BV    
Herziening in belastingzaken    
Herziening in belastingzaken
Herziening in belastingzaken    
Hoofdzaken formeel belastingrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht 2013/2014    
Jurisprudentie formeel belastingrecht 2021/2022
Met oog voor detail
Mr. J. Verburg (1924-2017)
Mr. J. Verburg (1924-2017)    
Omtrent verwijzing    
Omtrent verwijzingsinstructies    
Over H.J. Doedens    
Over H.J. Hellema (1900-1982)    
Springende punten    
Studies over verwijzingsinstructies in belastingzaken    
Taal en compositie    
Tragiek en Triomf    
Verwijzingsinstructies in verband met de grenzen van de rechtsstrijd na cassatie    
WelBeraden    
Wetgeving belastingrecht 2019    
Wetgeving belastingrecht 2020
Wetgeving belastingrecht 2021    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

Imprints

Wolters Kluwer

Schets van het Nederlandse arbeidsrecht    
Verzekering ter beurze, coassurantie in theorie en praktijk    
Cassatie in strafzaken    
Effectenkoerslijst | 2016    
Openbare Orde en Veiligheid    
Bescherming van de intellectuele eigendom    
Ambtenarenrecht    
Inleiding Recht    
Participatiewet Wetgeving & Rechtspraak    
Aanbestedingsrecht    
Artiest en fiscus    
Socialezekerheidswetgeving | 2016    
Praktische informatie over sociale zekerheid | 2016    
Zakboek voor de mediator    
Jaarrekeningmemo | 2015    
Stil pandrecht op vorderingen op naam    
Milieurecht    
Internationaal strafrecht    
Belastingwetten | 2016    
Internationaal belastingrecht    
Jaarrekening MKB | 2016 voor ondernemingen, verenigingen en stichtingen    
Het voorlopig getuigenverhoor    
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht    
Wetgeving toezicht financiële markten    
Loonheffingengids 2016    
De Kleine Gids voor het Nederlandse Arbeidsrecht 2016    
De eenzijdige rechtshandeling    
Het uniciteitsbeginsel in het goederenrecht    
Internationaal fiscaal memo    
BTW en e-commerce    
Overheidsprivaatrecht, bijzonder deel    
Artiest en fiscus    
Belastingcontrole    
Acute medische zorg    
Wet- & Regelgeving | 2016    
Landbouw en fiscus    
Fiscale aansprakelijkheidsbepalingen in de Invorderingswet 1990    
Pensioen 2020    
De Spier-bundel    
Het legaat, de wisselwerking tussen civiel en fiscaal recht    
Jaarrekening MKB Checklist 2016    
Aansprakelijkheidsrecht en maatmens    
Belastinggids 2016    
Britain alone! The implications and consequences of United Kingdom Exit from the EU    
Arbeidsongevallen en beroepsziekten    
Tekstuitgave Wetgeving Ruimtelijke Ordening 2016/2017    
Teksten Internationaal belastingrecht 2016/2017    
Hypotheek    
Cursus Belastingrecht | studenteneditie 2016-2017    
Rechtspersoon, vennootschap en onderneming