dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Artiest en fiscus
ISBN
9789013136203

verschijningsdatum
02/05/2016
E-book (epub)
Artiest en fiscus
ISBN
9789013115390

verschijningsdatum
12/06/2013
Paperback
Artiest en fiscus
ISBN
9789013077353

verschijningsdatum
01/07/2010
Paperback
Artiest en fiscus
ISBN
9789013115383

verschijningsdatum
13/06/2013

Reeksen

Kluwer belastingwijzers

Artiest en fiscus
Artiest en fiscus    
Banksparen en fiscus    
Belastingcontrole    
Belastingcontrole    
BTW en internationaal zaken doen    
BTW en internationaal zaken doen    
BV!? Waarom, wanneer    
BV!? waarom, wanneer    
BV!? Waarom, wanneer    
Conflicten met de fiscus
Conflicten met de fiscus    
De eigenwoningregeling in 12 vragen    
De eigenwoningregeling in 12 vragen    
Eigen woning en fiscus    
Erven, schenken en fiscus    
Fiscale faciliteiten voor ondernemers    
Gids voor verenigingsbestuurders    
Horeca en fiscus    
Huwelijkse voorwaarden en fiscus    
Invordering van belastingschulden    
Invordering van belastingschulden    
Landgoed, monument en fiscus    
Lokale belastingen en milieuheffingen    
Particuliere belegger en de fiscus    
Personenvennootschappen in de praktijk
Samenwonen, partnerschap en trouwen
Stichting en fiscus    
Tweede woning in het buitenland en fiscus    
Vrij beroep en fiscus    
Waterschapsbelastingen    
Werkkostenregeling 2.0 (voorheen Belastingvrije vergoedingen)    
Wonen en werken in het buitenland    
WOZ: Naar waarde belast    
Zzp-er en fiscus    

Personen

Paul Kamphuis

Artiest en fiscus
Artiest en fiscus    
Artiest en fiscus    
Beethoven    

Dick Molenaar

Artiest en fiscus
Artiest en fiscus    
Artiest en fiscus    
Nieuwe praktijkgids Artiest & Recht | 2011/2012    

Eloy Veldhuijzen

Artiest en fiscus
Artiest en fiscus    

D. Molenaar

Artiest en fiscus
Artiest en fiscus    

E.W.A. Veldhuijzen

Artiest en fiscus
Artiest en fiscus    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

Imprints

Wolters Kluwer

Schets van het Nederlandse arbeidsrecht    
Verzekering ter beurze, coassurantie in theorie en praktijk    
Cassatie in strafzaken    
Effectenkoerslijst | 2016    
Openbare orde en veiligheid    
Bescherming van de intellectuele eigendom    
Ambtenarenrecht    
Inleiding Recht    
Participatiewet Wetgeving & Rechtspraak    
Aanbestedingsrecht    
Artiest en fiscus
Artiest en fiscus    
Socialezekerheidswetgeving | 2016    
Praktische informatie over sociale zekerheid | 2016    
Zakboek voor de mediator    
Jaarrekeningmemo | 2015    
Stil pandrecht op vorderingen op naam    
Milieurecht    
Internationaal strafrecht    
Belastingwetten | 2016    
Internationaal belastingrecht    
Jaarrekening MKB | 2016 voor ondernemingen, verenigingen en stichtingen    
Het voorlopig getuigenverhoor    
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht    
Wetgeving toezicht financiële markten    
Loonheffingengids 2016    
De Kleine Gids voor het Nederlandse Arbeidsrecht 2016    
De eenzijdige rechtshandeling    
Het uniciteitsbeginsel in het goederenrecht    
Internationaal fiscaal memo    
BTW en e-commerce    
Overheidsprivaatrecht, bijzonder deel    
Artiest en fiscus    
Belastingcontrole    
Acute medische zorg    
Wet- & Regelgeving | 2016    
Landbouw en fiscus    
Fiscale aansprakelijkheidsbepalingen in de Invorderingswet 1990    
Pensioen 2020    
De Spier-bundel    
Het legaat, de wisselwerking tussen civiel en fiscaal recht    
Jaarrekening MKB Checklist 2016    
Aansprakelijkheidsrecht en maatmens    
Belastinggids 2016    
Britain alone! The implications and consequences of United Kingdom Exit from the EU    
Arbeidsongevallen en beroepsziekten    
Tekstuitgave Wetgeving Ruimtelijke Ordening 2016/2017    
Teksten Internationaal belastingrecht 2016/2017    
Hypotheek    
Cursus Belastingrecht | studenteneditie 2016-2017    
Rechtspersoon, vennootschap en onderneming