dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Herinneren en vergeten in de politie
ISBN
9789046609088

verschijningsdatum
20/12/2017

Reeksen

Cahiers Politiestudies (CPS)

Herinneren en vergeten in de politie
Herinneren en vergeten in de politie    

Personen

Margo de Koster

Criminologie in beweging    
Herinneren en vergeten in de politie
Herinneren en vergeten in de politie    
Werken aan de Stad    

Guus Meershoek

De draagbare van Reenen    
Herinneren en vergeten in de politie
Herinneren en vergeten in de politie    
Het lekken van vertrouwelijke politie-informatie    
In de frontlinie    
Nederlandse gendarmes    

Paul Ponsaers

Bijzondere inspectiediensten    
Crime and order, criminal justice experiences and desistance    
Criminology, security and justice    
De politie als slachtoffer van geweld    
De toekomstpolitie    
Desistance, social order and responses to crime    
Deviance and Crime – Social Control, Criminal Justice, and Criminology in Europe    
Eigenrichting    
Herinneren en vergeten in de politie
Herinneren en vergeten in de politie    
Het gezag van de politie    
Jihadi's in België    
Outsourcing policing    
Politie en haar maatschappelijke partners    
Social analysis of security    
Social analysis of security    
The informal economy and connections with organised crime    
Zicht op first responders    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

Imprints

Maklu Uitgevers N.V.

Verantwoording en politie    
Werk in onroerende staat    
IPR, Proces & Arbitrage    
Stress en trauma bij de politie    
Groene criminologie en veiligheidszorg | 2016    
Aansprakelijkheidsrecht - een overzicht    
Sterktes van mensen
International investment arbitration
Basisteksten Internationaal en Europees strafrecht
Bestuurders- en commissarisbeloningen onder belastingverdragen
Aangifte vennootschapsbelasting 2015 - 9de, herziene uitgave    
Vechten, straffen en helen in mediation    
Radicalisering en terrorisme
Jaargids voor de Politiediensten - Guide Annuel des Services de Police - Jahradressbuch für die Polizeidienste | 2016
Criminele organisaties en organisatiecriminaliteit    
Kopen, verhuren, verbouwen & btw    
Medezeggenschap, ’n medicijn?
Handboek Personenbelasting 2016    
Gerechtelijke en buitengerechtelijke opdrachten van de bedrijfsrevisor | 2016-2    
Politie en gezondheidszorg | 2016/3    
Trajecten van minderjarigen met psychiatrische problemen gevold door de jeugdrechtbank    
Crime and order, criminal justice experiences and desistance    
Activering en privatisering in de Nederlandse ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling in grensoverschrijdende situaties    
Smart city en camerabeleid in de stad Genk
Btw van factuur tot aangifte    
Recht en duurzame ontwikkeling    
Boeien voor de bewindvoerder
Macht en mediation    
Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen. potpourri    
Gerechtelijk wetboek    
Meten is weten (CPS nr. 41)    
Samenwerking binnen de cijferberoepen    
Gerechtelijk wetboek
Europese audithervorming en implementatie ervan in België Réforme européenne de l'audit et son implémentation en Belgique    
Europese Basisteksten    
Beginselen van het vermogensrechtelijk privaatrecht | 2    
Economisch recht
Aanpak van gewelddadige radicalisering    
Wetboek van economisch recht    
Praktisch btw-handboek    
Winstuitkering & kapitaalvermindering    
Het Koninkrijk ontsluierd    
Deontologie en integriteitsbewaking    
Penitentiair tuchtrecht en internationale detentie-standaarden    
Aangifte vennootschapsbelasting | 2017    
Eigenrichting    
Handboek Personenbelasting 2017    
BISC 7    
Justitie 2020    
Mensenrechten en opsporing, terrorisme en migratie    

Uitgevers

Maklu, Uitgever