dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book (epub)
Adequate rechtsbescherming bij grondrechtenbeperkend overheidingrijpen • Adequate rechtsbescherming grondrechtenbeperkend overheidsingrijpen
ISBN
9789013121247

verschijningsdatum
30/07/2014
Hardback
Adequate rechtsbescherming bij grondrechtenbeperkend overheidingrijpen • Adequate rechtsbescherming grondrechtenbeperkend overheidsingrijpen
ISBN
9789013121230

verschijningsdatum
31/12/2013

Personen

T. Barkhuysen

AB klassiek    
AB Klassiek    
Adequate rechtsbescherming bij grondrechtenbeperkend overheidingrijpen • Adequate rechtsbescherming grondrechtenbeperkend overheidsingrijpen
Adequate rechtsbescherming grondrechtenbeperkend overheidsingrijpen    
Bestuursrecht in het Awb-tijdperk    
Coulant compenseren?    
Europese grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht    
Geschakeld recht    
Het EVRM en het Nederlandse bestuursrecht    
Letselschade in een breed perspectief    
Procederen over mensenrechten    
Recht realiseren    
Wet normering topinkomens    

M.L. van Emmerik

Adequate rechtsbescherming bij grondrechtenbeperkend overheidingrijpen • Adequate rechtsbescherming grondrechtenbeperkend overheidsingrijpen
Adequate rechtsbescherming grondrechtenbeperkend overheidsingrijpen    
Bestuurlijke boetes en de Verklaring Omtrent het Gedrag    
Blauwe VNW (Verzameling Nederlandse Wetgeving)
Boetes en andere bestraffende sancties: een nieuw perspectief?    
Europese grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht    
Geschakeld recht    
Procederen over mensenrechten    
Sdu Wettenbundel (set 3 ex) | 2018-2019    
Sdu Wettenbundel 2019-2020 (set 3 ex)
Sdu Wettenbundel 2020-2021 (set 3 ex)
Sdu Wettenbundel Staats- en Bestuursrecht. Editie 2020-2021    
The powers that be | staatsrechtconferentie 2012    
Verzameling Nederlandse wetgeving | Register 2011-2012    
Wetgeveing staats- en bestuursrecht | deel A 2018-2019    
Wetgeving staats- en bestuursrecht | 2016-2017 deel A van de Blauwe VNW    
Wetgeving Staats- en Bestuursrecht 2017-2018 | 2017-2018 deel A van Staats- en bestuursrecht    

B.J. van Ettekoven

Adequate rechtsbescherming bij grondrechtenbeperkend overheidingrijpen • Adequate rechtsbescherming grondrechtenbeperkend overheidsingrijpen
Adequate rechtsbescherming grondrechtenbeperkend overheidsingrijpen    
Afscheid van de klassieke procedure?    

V. Mul

Adequate rechtsbescherming bij grondrechtenbeperkend overheidingrijpen • Adequate rechtsbescherming grondrechtenbeperkend overheidsingrijpen
Adequate rechtsbescherming grondrechtenbeperkend overheidsingrijpen    
Banken en witwassen
De rechter-commissaris
Misbruik van voorwetenschap het juridische kader
Sdu Commentaar Strafrecht | 2011    
Sdu Commentaar Strafrecht | 2017-2018
Sdu Commentaar Strafvordering | 2017-2018
Sdu commentaar strafvordering | Vooronderzoek en eindonderzoek 2013    
Sdu Commentaar Strafvordering Eindonderzoek | 2011
Strafrecht | 2011    
Strafrecht | 2013    
strafvordering | 2013    
Strafvordering | deel 1: WvSv 2015-2016    

R. Stijnen

Adequate rechtsbescherming bij grondrechtenbeperkend overheidingrijpen • Adequate rechtsbescherming grondrechtenbeperkend overheidsingrijpen
Adequate rechtsbescherming grondrechtenbeperkend overheidsingrijpen    
Beleggen in gebakken lucht
Compliance in het financieel toezichtrecht    
Compliance in het financieel toezichtrecht    
Rechterlijke toetsing van besluiten en handelingen van de AFM en DNB    
Toepassing van Europees recht    
Zorgplicht en financieel toezicht

M.F.J.M. de Werd

Adequate rechtsbescherming bij grondrechtenbeperkend overheidingrijpen • Adequate rechtsbescherming grondrechtenbeperkend overheidsingrijpen
Adequate rechtsbescherming grondrechtenbeperkend overheidsingrijpen    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie