dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book (epub)
De acting in concert-regeling inzake het verplicht bod op effecten
ISBN
9789013140316

verschijningsdatum
26/11/2016

Reeksen

Serie vanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen

50 jaar Van der Heijden Instituut (1966 - 2016)    
Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen    
Belang zonder aandeel en aandeel zonder belang    
Bescherming van beursvennootschappen door uitgifte van preferente aandelen    
Biases in de boardroom en de raadkamer    
Compendium van het Nederlands faillissementsrecht    
Concernverhoudingen    
De acting in concert-regeling inzake het verplicht bod op effecten
De acting in concert-regeling inzake het verplicht bod op effecten    
De afwikkeling van grensoverschrijdende effectentransacties    
De concern(genoten)enquête    
De Geschillenregeling ten gronde    
De Geschillenregeling ten gronde
De kapitaalverschaffer zonder stemrecht in de BV    
De kapitaalverschaffer zonder stemrecht in de BV    
De rol van Nederlandse werknemers(vertegenwoordigers) bij een grensoverschrijdende juridische fusie    
De turboliquidatie van de Besloten Vennootschap    
De werknemer in het ondernemingsrecht    
Financiering en vermogensonttrekking door aandeelhouders    
Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation | 2004-2005    
Geschriften vanwege de vereniging corporate litigation | 2011-2012    
Geschriften vanwege de vereniging corporate litigation | 2012-2013    
Geschriften vanwege de vereniging corporate litigation | 2012-2013    
Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2008-2009    
Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2018-2019    
Grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen naar Nederlands recht    
Grensoverschrijdende juridische splitsing van kapitaalvennootschappen    
Handboek notarieel ondernemingsrecht    
Herstructurering van ondernemingen in financiele moeilijkheden    
Het verplicht bod op effecten    
Market Abuse Regulation: van Europese kaders naar uitleg en toepassing in Nederland    
Medezeggenschap en de spanning tussen WOR en ondernemingsrecht    
Modernisering personenvennootschappen    
Modernisering van het NV-recht    
Modernisering van het NV-recht    
Nederland, het Delaware van Europa?    
Oneerlijke handelspraktijken en handhaving van de consumentenbescherming in de financiele sector    
Oneerlijke handelspraktijken en handhaving van de consumentenbescherming in de financiele sector
Openbaarmaking van koersgevoelige informatie    
Overnames van beursvennootschappen    
Personenvennootschap    
Publicatie van de jaarrekening    
Rechterlijke toetsing van besluiten en handelingen van de AFM en DNB    
Regulering van de otc-derivatenmarkten in de EU en de VS    
Regulering van de otc-derivatenmarkten in de EU en de VS
Relativering van rechtspersoonlijkheid    
Richtlijnen voor de onderzoeker in enqueteprocedures    
Schade door misleiding op de effectenmarkt    
Uitkeringen aan aandeelhouders in het nieuwe BV-recht    
Uitkoop van minderheidsaandeelhouders    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1
Vereniging voor Effectenrecht | Lustrumbundel 2012    
Verspreide Geschriften van J.M.M. Maeijer    
Verspreide geschriften van W.C.L.van der Grinten    
Vertrouwen in het financiële recht en het ondernemingsrecht
Vruchtgebruik op aandelen    
Willems' wegen    

Personen

C.D.J. Bulten

50 jaar Van der Heijden Instituut (1966 - 2016)    
De acting in concert-regeling inzake het verplicht bod op effecten
De acting in concert-regeling inzake het verplicht bod op effecten    
De Geschillenregeling ten gronde    
De Geschillenregeling ten gronde
De nieuwe geschillenregeling
De optimale rechtsvorm voor de samenwerking in het beroep. Confectie of maatpak?    
Grensoverschrijdende juridische splitsing van kapitaalvennootschappen    
Herstructurering van ondernemingen in financiele moeilijkheden    
Marius geannoteerd    
Modernisering personenvennootschappen    
Nederland, het Delaware van Europa?    
Ondernemingsrecht    
Ondernemingsrecht    
Rechtspersonen    
Rechtspersonen | 2011-2012
Rechtspersonen | 2013-2014    
Rechtspersonen | 2015/2016    
Rechtspersonen | 2016/2017    
Rechtspersonen | 2016/2017    
Rechtspersonen | 2017/2018    
Rechtspersonen | Editie 2014/2015    
Rechtspersonen 2013-2014 | 2013/2014    
Rechtspersonen 2018/2019    
Rechtspersonen 2019/2020    
Uitkeringen aan aandeelhouders in het nieuwe BV-recht    
Vereniging Jaarrekeningenrecht 2016-2018    
Verslag van de vergadering van de vereeniging handelsrecht    
Verspreide Geschriften van J.M.M. Maeijer    
Vertrouwen in het financiële recht en het ondernemingsrecht
Vertrouwen in het ondernemingsrecht en het financiële recht
Vitale vennootschappen in veilige handen    

M.P. Nieuwe Weme

Christels koers    
De acting in concert-regeling inzake het verplicht bod op effecten
De acting in concert-regeling inzake het verplicht bod op effecten    
De optimale rechtsvorm voor de samenwerking in het beroep. Confectie of maatpak?    
Grensoverschrijdende juridische splitsing van kapitaalvennootschappen    
Herstructurering van ondernemingen in financiele moeilijkheden    
Marktmisbruik    
Modernisering personenvennootschappen    
Nederland, het Delaware van Europa?    
NV en BV - Oprichting, vermogen en aandelen    
Onderneming en financieel toezicht    
Publicatie van de jaarrekening    
Uitkeringen aan aandeelhouders in het nieuwe BV-recht    
Vereniging Jaarrekeningenrecht 2016-2018    
Vertrouwen in het financiële recht en het ondernemingsrecht
Vertrouwen in het ondernemingsrecht en het financiële recht
Willems' wegen    

M. van Olffen

Commentaar & Context Corporate Governance Code    
Corporate Governance Code    
De acting in concert-regeling inzake het verplicht bod op effecten
De acting in concert-regeling inzake het verplicht bod op effecten    
De optimale rechtsvorm voor de samenwerking in het beroep. Confectie of maatpak?    
Flex bv en Wet bestuur en toezicht
Flex BV en wet bestuur en toezicht    
Grensoverschrijdende juridische splitsing van kapitaalvennootschappen    
Handboek notarieel ondernemingsrecht    
Maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap    
Modernisering personenvennootschappen    
Nederland, het Delaware van Europa?    
Rechtsvorm en gebruik van LLP's en LLC's    
Register voor aandeelhouders en certificaathouders    
Uitkeringen aan aandeelhouders in het nieuwe BV-recht    
Vereniging Jaarrekeningenrecht 2016-2018    

G. van Solinge

50 jaar Van der Heijden Instituut (1966 - 2016)    
Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen    
De acting in concert-regeling inzake het verplicht bod op effecten
De acting in concert-regeling inzake het verplicht bod op effecten    
De optimale rechtsvorm voor de samenwerking in het beroep. Confectie of maatpak?    
Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation | 2004-2005    
Grensoverschrijdende juridische splitsing van kapitaalvennootschappen    
Herstructurering van ondernemingen in financiele moeilijkheden    
Modernisering personenvennootschappen    
Nederland, het Delaware van Europa?    
NV en BV - Oprichting, vermogen en aandelen    
Onderneming en ADR    
Richtlijnen voor de onderzoeker in enqueteprocedures    
Uitkeringen aan aandeelhouders in het nieuwe BV-recht    
Vereniging Jaarrekeningenrecht 2016-2018    
Verspreide Geschriften van J.M.M. Maeijer    
Verspreide geschriften van W.C.L.van der Grinten    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie