dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Wetteksten Gemeenterecht 2021/I
ISBN
9789492952523

verschijningsdatum
09/04/2021

Personen

Olaf Schuwer

ABC voor Raadsleden
Bestuursrechtspraak op thema
Bestuursrechtspraak op thema | 2016
Bestuursrechtspraak op thema 2015
Juridisch zakboek raadsgriffier
Wetteksten Gemeenterecht 2021/I
Wetteksten Gemeenterecht 2021/I

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

BISAC Codes

LAW / General

Digitaal privaatrecht    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Freedom and its enemies 9    
De rechtsstaat moet je leren    
Customs case law of the European court of justice | 2014/2015    
Yoga in je toga 2.0    
Het geheim van Bram Moszkowicz    
Belastingcontrole | 2015    
Projectmanagement in de rechtspraktijk    
Beginselen van goed markttoezicht    
De gouden rugzak    
Verbintenissenrecht begrepen    
Door meten tot weten    
Affectieschade    
Reactie op onbestrafte overtredingen    
Witte inkt    
Casuïstiek formeel belastingrecht    
De hollende kleurling    
WWZ in praktijk    
Bedrijf en internationaal privaatrecht    
Hoofdzaken belastingrecht    
Internationaal belastingrecht | 1    
Recht voor in bed, op het toilet of in bad    
De hypocrisie van de achterdeur    
Procesinnovatie: KEIgoede ideeën?    
De breuk    
De rechten van iedere Nederlander    
De wet in gewoon Nederlands    
Beleidsbemiddeling    
Be (a)ware    
Omgaan met problematisch gedrag    
Boetes en andere bestraffende sancties: een nieuw perspectief?    
Compliance in het financieel toezichtrecht    
Transfer pricing mismatches in internationaalrechtelijk verband    
Bijzondere overeenkomsten begrepen    
Krachten rond de risico-regelreflex beschreven en geïllustreerd in 27 voorbeelden    
De eigen woning    
Wet op het financieel toezicht    
Familierecht    
Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken    
De Short Selling Regulering na het uitbreken van de financiële crisis
Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter
The work of authorship    
Recht van de Islam | 28
Zakboek voor de mediator    
English legal terminology    
Naar een verbeterde vastgoedketen    
Ethiek en recht in kort bestek    

LAW / Government / State, Provincial & Municipal

De Grondwet van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden van 1815    
Handboek financiële functie en control bij gemeenten en provincies    
Externe en interne openbaarheid in het bestuursproces    
Verdeeld koninkrijk    
Lokale weerbare democratie    
Verslagleggen in Wmo en Jeugdwet
Wetteksten Gemeenterecht 2021/I
Wetteksten Gemeenterecht 2021/I

Imprints

Berghauser Pont Publishing

Serie bijzondere wetgeving | deel 9 | vraag & antwoord
Wetsteksten Omgevingsrecht
Wetsteksten Ruimtelijke Ordening
Zakboek Raadsleden    
Wetteksten omgevingswet
ABC voor Raadsleden
Handboek Kwaliteitsborging voor het bouwen
Checklist Privacy AVG
Hoofdlijnen Omgevingsrecht, 3e editie
Sociaal domein voor raadsleden
Gids openbaarheid van bestuur
Privacy op de werkvloer
Handboek Wet Verbetering Poortwachter    
Privacy in het sociaal domein
Inleiding tot het sociaal domein
Vergunningvrij bouwen
Wet Arbeidsmarkt in Balans
Bouwbesluit 2012 en Regeling Bouwbesluit 2012
Handboek Afvalstoffenrecht 3e druk
Zakboek ambtenaren
Transformatie en renovatie van vastgoed
Werken met de Omgevingswet
Werken met de Omgevingswet, derde druk
Lexicon Aanbesteding
Tekstuitgave Omgevingswet, volledig geconsolideerde wettekst
Werken met het Omgevingsplan
Kernregelingen voor de uitvoering van het sociaal domein 2019
Preserving Airspace Access for Air Sports
Bouwbesluit 2012
Een nieuwe uitdaging met Parkinson
Puzzelen in het sociaal domen    
Juridisch zakboek raadsgriffier
Rechtspraak en Regelgeving Aanbestedingsrecht | 2018-2019
Omgevingskwaliteit en ruimte
Asbest, toezicht en handhaving
Checklist Privacy
Werken met het Omgevingsplan
Zakboek Statenleden
De sociale gemeente?
Tekst & toelichting omgevingswet 2017
Gemeenterecht in de praktijk
Checklist privacy: privacybeleid in 30 checklists
Bestuursrechtspraak op thema | 2016
Tekst & Toelichting Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren
Invoeringswet Omgevingswet
Wetsteksten Natuurbescherming
Handboek ruimtelijke ordening & bouw
Planschade en nadeelcompensatie
Tekst & toelichting aanvullingswetten omgevingswet
Woningcorporatie in een nieuwe werkelijkheid