dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Recht op toegang tot inrichtingen van cultuur, sport of vermaak
ISBN
9789046610442

verschijningsdatum
30/04/2020

Personen

Stefan Ruysschaert

Aftrekbare kosten & btw    
Bijgeloof    
Bijzondere overeenkomsten en btw    
Bouwen en verbouwen    
Brexit: gevolgen voor de btw
Btw van factuur tot aangifte    
Btw voor bouwpromotoren en notarissen
Btw voor bouwpromotoren en notarissen    
Btw--eetjes. Deel 13
Btw-eetjes    
Btw-eetjes    
Btw-eetjes    
Btw-eetjes | 16    
Btw-eetjes | Deel 14    
Btw-eetjes | deel 15    
Btw-eetjes Deel 19
Btw-eetjes. | Deel 11    
Cultuur en btw    
De blauwe kamer    
De btw-tarieven    
De kunstenaar, kunsthandelaars en -galerijen    
De overdracht van een algemeenheid van goederen of van een bedrijfsafdeling    
De sterrenchef    
De verzekeringssector en de btw    
De Zorgsector en de BTW    
Doorrekening en doorfacturering van kosten    
E-commerce en BTW
E-commerce en btw    
Een praktische gids bij btw-controle    
Golf en btw    
Grondbeginselen van de btw | 1    
Grondbeginselen van de btw | Deel 1    
Grondbeginselen van de btw | Deel 2 – Analyse van de intracommunautaire handelsstromen    
Grondbeginselen van de btw | Deel 3 – Analyse van de invoer en uitvoer    
Handboek BTW    
Handboek doorfacturering    
Het paard en de btw    
Kopen, verhuren, verbouwen & btw    
Kostensoorten en btw    
Leveringen met installatie of montage    
Lidgelden en andere bijdragen: wanneer belast met btw?    
Met de controleur aan tafel    
Onderwijs en btw    
Onroerende verhuur    
Opeisbaarheid van de btw en recht op aftrek    
Platformeconomie    
Pop-up verhuur en kortdurende verhuur    
Procedure btw    
Recht op toegang tot inrichtingen van cultuur, sport of vermaak
Recht op toegang tot inrichtingen van cultuur, sport of vermaak    
Reclamekosten
Samenwerkingsverbanden in de medische en paramedische sector    
Scholen en btw    
Sociale economie en BTW    
Sport en BTW    
Transport en aanverwante diensten
VAT for Economists    
Vouchers - Schadevergoedingen - Waarborgen    
Vzw en btw    
Vzw’s en openbare besturen    
Werk in onroerende staat    
Werkelijk gebruik versus algemeen verhoudingsgetal    
Zaken doen met het buitenland    
Zaken doen met het buitenland

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

Uitgevers

Maklu, Uitgever