dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book (epub)
Verificatie van schuldvorderingen
ISBN
9789013158939

verschijningsdatum
20/05/2020

Personen

B. Wessels

Achtergestelde vorderingen    
Algemene voorwaarden    
Algemene voorwaarden    
Bank recovery and resolution
Bedrijfsovername    
Bestuur en beheer na faillietverklaring    
Bestuur en beheer na faillietverklaring    
Bijzondere overeenkomsten    
Blauwe VNW (Verzameling Nederlandse Wetgeving)
Contracten maken    
Contracteren in de internationale praktijk    
Current topics of international insolvency law    
De onafhankelijkheid van de faillissementscurator
EU Cross-Border insolvency court-to-court cooperation principles    
Faillietverklaring    
Faillietverklaring    
Gevolgen van faillietverklaring (1)    
Gevolgen van faillietverklaring (1)    
Gevolgen van faillietverklaring (2)    
Gevolgen van faillietverklaring | 1    
Gevolgen van faillietverklaring | 2    
Gevolgen van faillietverklaring | deel 1    
Harmonisation of insolvency law in Europe    
Herstructurering en insolventie naar een scheme of arrangement    
Het akkoord    
Insolventierecht | 2010-2011    
Insolventierecht | Gevolgen van faillietverklaring (1)    
Insolventierecht | V Verificatie van schuldvorderingen
International contributions to the the reform of chapter 11 U.S. bankruptcy code    
International insolvency law    
Koop: algemeen | B65a    
Koop: algemeen druk 4 | losdelig handboek    
Letters of intent    
Ondernemingsrecht | 2015-2016    
Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen    
Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen    
Sdu commentaar insolventierecht    
Sdu Commentaar Insolventierecht | 2008-2009
Sdu Commentaar Insolventierecht 2010-2011, eBook    
Sdu Wettenverzameling Ondernemingsrecht | 2011
Sdu Wettenverzameling Ondernemingsrecht. Editie 2011
Surseance van betaling    
Surseance van betaling    
Surseance van betaling    
Vereffening van de boedel    
Verificatie van schuldvorderingen    
Verificatie van schuldvorderingen    
Verificatie van schuldvorderingen
Verificatie van schuldvorderingen    
Verzameling Nederlandse wetgeving | deel A, B, C, 2012-2013    
Wessels insolventierecht | Gevolgen van faillietverklaring(2) deel 3    
Wetgeving burgerlijk (proces)recht    
Wetgeving burgerlijk recht | 2012-2013    
Wetgeving burgerlijk recht | 2012-2013    
Wetgeving Burgerlijk Recht | 2015-2016
Wetgeving Burgerlijk Recht | Studiejaar 2011-2012    
Wetgeving burgerlijk recht | Studiejaar 2013-2014    
Wetgeving Burgerlijk Recht | Studiejaar 2014-2015    
Wetgeving Burgerlijk Recht studiejaar 2010-2011    
Wetgeving Burgerlijk(proces)recht | 2014-2015    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie