dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
ECHR case files
ISBN
9789492766007

verschijningsdatum
11/09/2017

Reeksen

Ars Aequi procesdossiers

ECHR case files
ECHR case files    
Het procesdossier van de advocaat in bestuursrechtelijke zaken    
Het procesdossier van de rechter in bestuursrechtelijke zaken    

Personen

Lize Glas

ECHR case files
ECHR case files    
Europa    
European fundamental rights cases

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Algemene bepalingen pand en hypotheek    
The right of minor EU member state nationals wishing to enjoy family life with a Non-EU parent in their country of nationality
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
The blue card directive    
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Vaardig met arbeidsrecht. Het collectief ontslag
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
Autonomie van het bestuur en haar grenzen voor en na de Cancun-uitspraak    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting & Vereniging | Studenteneditie    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
Disclosure of information in criminal proceedings
The relativity of wrongdoing
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
EU Citizenship & the constitutionalisation of the European Union    
TP in het belastingrecht
Basisboek Socialezekerheidsrecht | 2015    
Ad Fontes    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
De handel in verlieslichamen en de houdsterverliesregeling    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    

Imprints

Ars Aequi Libri

Loonheffingen | 2013
Hoofdstukken grondrechten    
Slachtoffers van het Duitsche geweld
European fundamental rights cases
Capita strafrecht    
European regulation of company and securities law | 2013/2014    
Jurisprudentie Goederen- & insolventierecht 1975-2014
Jurisprudentie intellectuele eigendom 1953-2014
De bancaire kredietovereenkomst    
Illusies
Ondernemings- & effectenrecht | 2014/2015    
Socialezekerheidsrecht 2015 | 2015
Rechtspraak vreemdelingerecht
Internetrecht | 2014/2015
Strafrecht & Strafvordering | 2015/2016    
Historische wortels van het recht
Personen-, familie- en erfrecht | 2014    
Algemene wet bestuursrecht | 2014/2015    
Van schuldsanering tot schone lei    
Burgerlijk Wetboek | 2015/2016    
Burgerlijk recht | 2015/2016    
Introductie internationaal strafrecht
Algemene wet bestuursrecht en aanverwante regelgeving | 2015/2016    
De fiscus in het privaatrecht
Gemeentewet & Provinciewet | 2014/2015
Omgevings- & Milieurecht | 2014/2015
Burgerlijk wetboek | 2014/2015    
Burgerlijk recht | 2014/2015    
Internationaal privaatrecht | 2015/2017    
Vreemdelingenbewaring    
De privaatrechtelijke dwangsom
Internetrecht | 2013/2014    
Rechten van het kind en waardigheid    
Over recht gesproken    
European private international law | 2015/2017    
Rechtspraak vreemdelingenrecht | 2013    
De toepassing van het internationaal verdrag inzake de Rechten van het kind in de Nederlandse rechtspraak    
Perspectieven op recht    
Ruimtelijke ordening & Bouwrecht | 2015
Jurisprudentie Publiekrecht 1879-2014    
Ondernemings- en effectenrecht | 2016    
Burgerlijk Procesrecht | 2016/2017    
Strafrecht & strafvordering | 2016/2017    
Privaatrecht als opdracht    
Internetrecht    
De Europese staatssteunregels | 2017    
Jurisprudentie financieel recht 1968-2015    
Rechtspraak vreemdelingenrecht 2014    
Perspectieven op recht    
Mogen wij u even aanspreken?