dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Sociaal Memo juli 2016
ISBN
9789013136616

verschijningsdatum
26/07/2016

Personen

Eikelboom & De Bondt

Arbeid & inkomen | 2017    
Arbeidsongeschiktheid & zorg 2016    
Arbeidsongeschiktheid & Zorg 2016 | 2016    
Arresten & beleid | 2015    
Arresten & beleid | 2016    
Arresten en beleid | 2014    
Arresten en beleid | 2014    
Financieel Memo 2018    
Financieel memo | 2015    
Financieel Memo | 2017    
Fiscaal memo juli 2016    
Fiscaal memo | Januari 2012
Fiscaal memo | januari 2013    
Fiscaal Memo | januari 2019    
Fiscaal Memo | juli 2011
Kind en Gezin | 2014    
Kind en Gezin | 2016    
Kind en Gezin | 2017    
Ouderen | 2017    
Sociaal Memo Actueel november 2017    
Sociaal memo actueel | 2014    
Sociaal memo actueel | 2014    
Sociaal memo actueel | 2014    
Sociaal memo actueel | november 2015    
Sociaal memo actueel | November 2016    
Sociaal memo arbeidsongeschiktheid & zorg | 2017    
Sociaal Memo januari 2016    
Sociaal Memo januari | 2017    
Sociaal Memo januari | januari 2015    
Sociaal Memo juli 2016
Sociaal Memo juli 2016    
Sociaal Memo juli 2017    
Sociaal memo kind en gezin 2016    
Sociaal Memo Ouderen 2018    
Sociaal memo ouderen | 2015    
Sociaal memo ouderen | 2017    
Sociaal Memo | januari 2016    
Sociaal Memo | januari 2017    
Sociaal memo | Juli 2017    
Tabellenboek 2017    
Wet en regelgeving | 2014    
Wet en regelgeving | 2014    
Wet- & Regelgeving | 2016    
Wet- & regelgeving | 2017    
Wettenpocket arbeid & beloning 2017    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Algemene bepalingen pand en hypotheek    
The right of minor EU member state nationals wishing to enjoy family life with a Non-EU parent in their country of nationality
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
The blue card directive    
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Collectiefontslagrecht
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
Autonomie van het bestuur en haar grenzen voor en na de Cancun-uitspraak    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting & Vereniging | Studenteneditie    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
Disclosure of information in criminal proceedings
The relativity of wrongdoing
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
EU Citizenship & the constitutionalisation of the European Union    
TP in het belastingrecht
Basisboek Socialezekerheidsrecht | 2015    
Ad Fontes    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
De handel in verlieslichamen en de houdsterverliesregeling    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    

Imprints

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Huur    
Maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap    
Inleiding tot de burgerlijke stand    
Erfrecht en schenking    
Pensioenrecht    
Verzekering    
Aanneming van werk    
Cursus belastingrecht schenk- en erfbelasting 2016-2017 | Studenteneditie 2016-2017    
Koop en ruil    
Mededingingswet    
Aanbestedingsrecht    
Bewijs    
De vertegenwoordiging    
Algemeen deel    
Algemene bepalingen en rederij    
Bijzondere overeenkomsten    
Overige rechtspersonen    
De verbintenis uit de wet
Verzekering verzekerd?    
Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht    
Eigendom en beperkte rechten    
Rechten en voorrechten op zeeschepen. Kapitein, bevoegdheden en verplichtingen    
Arbeidsovereenkomst    
Personenvennootschappen    
Rechtspersonenrecht | 1 de rechtspersoon    
Bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovereenkomst, bruikleen, verbruikleen, altijddurende rente, spel en weddenschap    
Socialezekerheidsrecht    
Algemeen goedrenrecht    
Algemeen deel    
Personen- en familierecht    
Hoger Beroep    
BV!? Waarom, wanneer    
Cassatie in burgerlijke zaken    
Gemeenschap    
De naamloze en besloten vennootschap
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht    
Insolventierecht | Gevolgen van faillietverklaring (1)    
Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht | Algemeen deel    
Arresten & beleid | 2016    
Pensioen 2020    
Collegebundel 2016/2017    
Collegebundel wetteksten 2016-2017 limited edition    
Jaarrekening MKB Checklist 2016    
De kleine gids kindermishandeling    
Waarschijnlijkheid van fiscale rechtsgevolgen    
De Jeugdprofessional in ontwikkeling    
Aansprakelijkheidsrecht en maatmens    
Memo beslagrecht 2016    
Omzetbelasting | Studenteneditie 2016-2017    
Huurrechtmemo | 2016/2017