dit werk kent de volgende uitvoeringen

Hardback
Handboek gezondheidsrecht • Handboek gezondheidsrecht
ISBN
9789089749482

verschijningsdatum
15/08/2014

Personen

J.C.J. Dute

Beroepenwetgeving gezondheidszorg | 2012/2013    
Beroepenwetgeving gezondheidszorg | 2012/2013    
Beroepenwetgeving gezondheidszorg 2010    
Handboek gezondheidsrecht • Handboek gezondheidsrecht
Handboek gezondheidsrecht    
Handboek gezondheidsrecht    

G.R.J. de Groot

Gezondheidsrecht    
Handboek gezondheidsrecht • Handboek gezondheidsrecht
Handboek gezondheidsrecht    

H.J.J. Leenen

Handboek gezondheidsrecht • Handboek gezondheidsrecht
Handboek gezondheidsrecht    
Handboek gezondheidsrecht    
Handboek gezondheidsrecht | 1 Rechten van mensen in de gezondheidszorg    
Handboek Gezondheidsrecht | 2 Gezondheidszorg en recht    
Handboek gezondheidsrecht | Deel 1 rechten van mensen in de gezondheidszorg    

J. Legemaate

Beroepenwetgeving gezondheidszorg 2010    
Gezondheidsrecht | 2015-2016    
Gezondheidsrecht | 2016-2017    
Gezondheidsrecht | 2017-2018    
Gezondheidsrecht | 2023-2024    
Grondrechten in de gezondheidszorg    
Handboek gezondheidsrecht • Handboek gezondheidsrecht
Handboek gezondheidsrecht    
Handboek gezondheidsrecht    
Handboek gezondheidsrecht | 1 Rechten van mensen in de gezondheidszorg    
Handboek gezondheidsrecht | Deel 1 rechten van mensen in de gezondheidszorg    
Klachtrecht en toezicht    
Letselschade in een breed perspectief    
Levensbeeindigend handelen door een arts op verzoek van de patient    
Patientveiligheid en patientenrechten    
SDU wettenverzameling Gezondheidsrecht    
Sdu wettenverzameling gezondheidsrecht    
Sdu wettenverzameling gezondheidsrecht    
Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht | 2018-2019    
Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht | 2019-2020    
Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht | 2022-2023    
Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht 2010-2011 E-book    
Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht. Editie 2020-2021    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

Imprints

Boom Juridische uitgevers

Kern van het internationaal publiekrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
Recht, vaardig en zeker    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Zoeken in juridische databanken    
Vaardig met staatsrecht    
Belastingheffing voor particulieren | 2014/2015 | Theorieboek    
Mag ik dit zeggen?    
Niet de beperkingen, maar de ruimte    
Juridische basisvaardigheden    
Burgerlijk procesrecht    
Kunst, recht en geld    
Europees waterbeheer    
Tien tinten Schwarz
Cash of Costa    
Omzetbelasting    
Naamloze en besloten vennootschap    
Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief
Het moderne EVRM    
Boekhouden voor (fiscaal) juristen    
Aanbestedingsrecht    
Burgerlijk recht    
Internationaal publiekrecht als wereldrecht    
Middelen voor Meijer    
Jurisprudentie en documentatie internationaal publiekrecht    
Kern van het bestuursrecht    
Recht van de Europese Unie    
Het sociaal recht uitgedaagd    
De mondelinge behandeling
Het doel wel gesteld    
Beginselen bouwen burgerschap    
Projectmanagement in de rechtspraktijk    
Bestuursrecht | deel 2 rechtsbescherming tegen de overheid    
Bestuursrecht | 1    
Internationaal recht    
Overvallen in Nederland    
Macht en tegenmacht in de Nederlandse asbestregulering    
De ontbindingsbeschikking ex art. 7:685 BW getoetst    
De binnenkant    
Schaarse publieke rechten    
Aansprakelijkheidsrecht    
Bedrijf- en mededingingsrecht    
De toekomst van het toezicht op fondsenwerving voor goede doelen in Nederland    
Naar aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) klimaatverandering    
Onmiddellijke handhaving van de openbare orde of bestuursdwang?