dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Knelpunten in het verzekeringsrecht • Knelpunten in het verzekeringsrecht
ISBN
9789077320648

verschijningsdatum
15/10/2008

Reeksen

NTHR reeks

Aansprakelijkheid in het luchtvervoer
Avarij-grosse en de aanwezigheid van schuld
Capita Internationaal Handelsrecht    
CMR: Internationaal vervoer van goederen over de weg
Conflictenrecht in ontwikkeling | 10
De forumkeuze in het zeevervoer    
De overeenkomst van goederenvervoer per spoor
De rol van het cognossement als waardepapier in het handelsverkeer
Eigen gebrek in het transportverzekeringsrecht    
Eigen schuld, proportionaliteitsbeginsel en causaliteitstoerekening
Elektronisch handelsrecht
Knelpunten in het verzekeringsrecht • Knelpunten in het verzekeringsrecht
Knelpunten in het verzekeringsrecht
Knelpunten in het verzekeringsrecht • Knelpunten in het verzekeringsrecht
Knelpunten in het verzekeringsrecht    
Knelpunten in het verzekeringsrecht | Deel 2    
Knelpunten in het verzekeringsrecht | Deel 3    
Opdracht, lastgeving en bemiddeling
Overzicht verzekeringsrecht | 1998-2004
Reisbevrachting en cognossementsvervoer    
Retentierechten in het vervoer
Tussenpersonen
Verbonden overeenkomsten in het handelsrecht    
Vorderingsrechten uit cognossement
Zekerheid op lading    

Personen

M.L. Hendrikse

Algemene voorwaarden    
Capita Internationaal Handelsrecht    
CMR: Internationaal vervoer van goederen over de weg
Consument en verzekering
De aansprakelijkheidsverzekering    
De arbeidsongeschiktheidsverzekering
De zorgverzekering
E-commerce en verzekeringen
Eigen schuld, proportionaliteitsbeginsel en causaliteitstoerekening
Insurance and Europe
Juridische aspecten van elektronisch verzekeren    
Juridische aspecten van verzekeringsvoorwaarden    
Juridische en economische aspecten van verzekeringsfraude
Knelpunten in het verzekeringsrecht • Knelpunten in het verzekeringsrecht
Knelpunten in het verzekeringsrecht
Knelpunten in het verzekeringsrecht • Knelpunten in het verzekeringsrecht
Knelpunten in het verzekeringsrecht    
Knelpunten in het verzekeringsrecht | Deel 2    
Knelpunten in het verzekeringsrecht | Deel 3    
Naar een (doorlopende) generieke zorgplicht voor verzekeraars en verzekeringstussenpersonen
Overzicht verzekeringsrecht | 1998-2004
Privaatrechtelijke aspecten van verzekeringsfraude    
Privaatrechtelijke aspecten van verzekeringsfraude    
Risicoverzwaring in het verzekeringsrecht    
The new Netherlands Financial Services Complaints Tribunal (Kifid)
Vereniging voor Verzekeringswetenschap | Verzekering en consument    
Verzekering    
Verzekeringsrecht    
Verzekeringsrecht    
Verzekeringsrecht praktisch belicht    
Verzekeringsrecht praktisch belicht
Verzekeringsvoorwaarden en consument

J.G.J. Rinkes

Consument en verzekering
De aansprakelijkheidsverzekering    
De arbeidsongeschiktheidsverzekering
European consumer law
Insurance and Europe
Juridische aspecten van elektronisch verzekeren    
Juridische aspecten van verzekeringsvoorwaarden    
Juridische en economische aspecten van verzekeringsfraude
Knelpunten in het verzekeringsrecht • Knelpunten in het verzekeringsrecht
Knelpunten in het verzekeringsrecht
Knelpunten in het verzekeringsrecht • Knelpunten in het verzekeringsrecht
Knelpunten in het verzekeringsrecht    
Knelpunten in het verzekeringsrecht | Deel 2    
Knelpunten in het verzekeringsrecht | Deel 3    
Naar een (doorlopende) generieke zorgplicht voor verzekeraars en verzekeringstussenpersonen
Naar een Klachteninstituut Financiƫle Dienstverlening
Oneerlijke handelspraktijken en handhaving van de consumentenbescherming in de financiele sector    
Oneerlijke handelspraktijken en handhaving van de consumentenbescherming in de financiele sector
Overzicht verzekeringsrecht | 1998-2004
Reasonable expectations of honest man
Risicoverzwaring in het verzekeringsrecht    
The new Netherlands Financial Services Complaints Tribunal (Kifid)
Van Apeldoorn's Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht    
Vereniging voor Verzekeringswetenschap | Verzekering en consument    
Verzekeringsrecht    
Verzekeringsrecht    
Verzekeringsrecht praktisch belicht    
Verzekeringsrecht praktisch belicht
Verzekeringsvoorwaarden en consument

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie