dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Inleiding jaarverslaggeving
ISBN
9789463172929

verschijningsdatum
12/07/2021
Paperback
Inleiding Jaarverslaggeving
ISBN
9789463174411

verschijningsdatum
15/07/2023

Personen

W. Koetzier

Basics of financial management    
Basics of financial management    
Basisboek bedrijfseconomie    
Basisboek Bedrijfseconomie
Basisboek Bedrijfseconomie    
Basisboek Bedrijfseconomie    
Basisboek bedrijfseconomie uitwerkingen    
Basisboek Bedrijfseconomie, Opgaven    
Belastingrecht in perspectief    
Externe verslaggeving    
Externe verslaggeving voor profit-en non- profitorganisties    
Financiering voor profit-en non profit organisaties    
Grondslagen van de jaarrekening
Inleiding Jaarverslaggeving    
Inleiding Jaarverslaggeving
Inleiding Jaarverslaggeving    
Jaarverslaggeving    
Jaarverslaggeving | Opgaven    
The Basics of Financial Management    
The Basics of Financial Management Exercises    

H.M.M. Krom

Basiskennis boekhouden    
Basiskennis Boekhouden    
Basiskennis Boekhouden met resultaat    
Basiskennis Boekhouden met resultaat    
Basiskennis Boekhouden met resultaat | 5e druk | Opgavenboek
Basiskennis Boekhouden met resultaat | 5e druk | Theorieboek
Basiskennis boekhouden met resultaat opgavenboek 2e druk    
Basiskennis Calculatie    
Basiskennis Calculatie met resultaat    
Basiskennis Calculatie met resultaat    
Inleiding Jaarverslaggeving    
Inleiding Jaarverslaggeving
Inleiding Jaarverslaggeving    
MBA bedrijfsadministratie met resultaat    
MBA Bedrijfsadministratie met resultaat    
MBA Bedrijfsadministratie met resultaat Uitwerkingenboek
MBO Bedrijfsadministratie | Basis | Combinatiepakket
MBO Bedrijfsadministratie | Basis | Opgavenboek
MBO Bedrijfsadministratie | Basis | Theorieboek
MBO Bedrijfsadministratie | Basis | Werkboek
MBO Bedrijfsadministratie | Expert | Combinatiepakket
MBO Bedrijfsadministratie | Expert | Opgavenboek
MBO Bedrijfsadministratie | Expert | Theorieboek    
MBO Bedrijfsadministratie | Expert | Werkboek
MBO Bedrijfsadministratie | Start | Combinatiepakket
MBO Bedrijfsadministratie | Start | Opgavenboek
MBO Bedrijfsadministratie | Start | Theorieboek
MBO Bedrijfsadministratie | Start | Werkboek
MBO Bedrijfseconomie | Basis | Combinatiepakket
MBO Bedrijfseconomie | Basis | Opgavenboek
MBO Bedrijfseconomie | Basis | Theorieboek
MBO Bedrijfseconomie | Expert | Combinatiepakket
MBO Bedrijfseconomie | Expert | Opgavenboek
MBO Bedrijfseconomie | Expert | Theorieboek
MBO Bedrijfseconomie | Start | Combinatiepakket
MBO Bedrijfseconomie | Start | Opgavenboek
MBO Bedrijfseconomie | Start | Theorieboek
MBO Fiscaal | Expert | Opgavenboek
MBO Fiscaal | Expert | Theorieboek
MBO Fiscaal 2023/2024 | Expert | Combinatiepakket
PDB Bedrijfsadministratie    
PDB Bedrijfsadministratie met resultaat    
PDB Bedrijfsadministratie met resultaat    
PDB Financiering met resultaat    
PDB Financiering met resultaat    
PDB Financiering met resultaat    
PDB Financiering met resultaat Opgavenboek | bij 4e druk
PDB Kostencalculatie | Theorie-/opgavenboek    
PDB kostencalculatie | Theorieboek    
PDB Kostencalculatie met resultaat    
PDB Kostencalculatie met resultaat    
PDB Kostencalculatie met resultaat | 4e druk | Theorieboek    
Praktisch Boekhouden    

NUR Codes (sub)

780 Economie en bedrijf algemeen

The Dutch Tongue    
Van kenniseconomie naar wild kapitalisme en terug    
Leer beleggen als Warren Buffett    
Wie trekt de accountant weer vlot?
Compendium van de accountantscontrole | 3A    
Compendium van de accountantscontrole | 1 en 3A    
Knechel in Nederland    
Succesvol studeren voor LAC | 3
Succesvol studeren voor LAC | 4    
Studenteneditie VRA | 1 Wet- en regelgeving
Studenteneditie VRA combi | 1 en 1A
Komt het nog wel goed met ons?    
The art of audit    
Ethiek en economie    
Het weekend van zeven dagen    
Boekhouden geboekstaafd 1 hoofdboek    
Het Communistisch Manifest    
IFRS voor SME's | 2009
Het drama Ahold    
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties    
De financiele functie    
Externe verslaggeving    
Methoden en technieken van bestuurskundig onderzoek    
Informatiemanagement    
Financien Vastgoed
Bedrijfsadministratie met Excel    
Elsevier IB almanak | 2014 Deel 1    
Thomas Piketty's kapitaal    
Een gezonde krimp    
Wij zijn allemaal IJslanders    
Wat nu?    
Checklist jaarrekening | 2013    
Handboek jaarrekening | 2012    
De euro    
The big short    
Externe verslaggeving    
Bedrijfsadministratie MBA    
Financial Instruments 2009
Bedrijfsadministratie MBA    
Tegen de trojka    
A Guide through IFRS 2014
Het verboden boek
Beleggen voor Dummies    
De kleine managen voor Dummies    
Goed verzekerd    
Digitale geldzaken    
IFRS 2014 Consolidated without early Application
Kostencalculatie | Niveau 5 MBA    
Kleine gids voor het einde van de wereld    
Nooit meer sjoemelen    

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

Imprints

Convoy Uitgevers BV

Bedrijfseconomie    
Mba kostencalculatie met resultaat uitwerkingenboek 2e druk
Praktisch Belastingrecht | 2016/2017 | Opgavenboek    
Praktisch Belastingrecht | 2016/2017 | Uitwerkingen    
Fiscale aspecten van de onderneming | 2016/2017    
MBA Belastingwetgeving | 2016/2014 | Opgavenboek    
MBA Belastingwetgeving | 2016/2017 | Uitwerkingenboek    
Praktisch Belastingrecht | 2016/2017 | Theorieboek    
Belastingrecht Curacao    
MBA kostencalculatie | Theorieboek    
Belastingrecht voor bachelors en masters | 2016/2017 | Opgavenboek    
MBA kostencalculatie | Opgavenboek    
Basiskennis boekhouden met resultaat opgavenboek 2e druk    
PDB financiering    
PDB kostencalculatie    
MBA financiering    
MBA Bedrijfsadministratie | Theorieboek    
Basiskennis boekhouden    
Basiskennis calculatie met resultaat theorieboek 2e druk    
PDB Bedrijfsadministratie    
MBA bedrijfsadministratie    
MBA Financiering | Opgavenboek    
MBA financiering    
MBA bedrijfsadministratie met resultaat    
PDB kostencalculatie | Theorieboek    
Praktijkdiploma personeel organisatie | 2017/2018 pewrsoneel organisatie en communicatie | opgaven    
Kort begrip van Kei    
Lokaal Bestuur    
Privaatrecht voor het hbo    
Vakopleiding payroll services | Arbeidsrecht en sociale zekerheid 2017-2018 | Theorieboek    
VPS Personeel Organisatie Comm 17/18    
Praktijkdiploma arbeidsrecht sociale zekerheid | 2017-2018 | theorieboek    
PDL loonheffingen | 2017/2018 | Theorieboek    
Praktijkdiploma Loonadministratie | 17/18 Loonheffingen | Opgavenboek    
Vakopleiding Payroll Services Loonheffingen | 2017/2018 | Opgavenboek    
Pdl arbeidsrecht sociale zekerheid 17/18    
Vakopleiding Payroll Services | 2017/2018 Loonheffingen | Theorieboek    
Basiskennis loonadministratie | 2017/2018 | Theorie-/opgavenboek    
Basiskennis loonadministratie, loonheffingen | 2017/2018 | Theorie-/opgavenboek    
Medewerker personeelszaken | 2017/2018 | Theorie-/opgavenboek    
Handboek Loonheffingen 2017    
Mba belastingw | 2017-2018 | opgavenboek    
MBA belastingwetgeving | Editie 2017/2018 | Uitwerkingenboek    
MBA financiering | Theorieboek    
MBA Financiering met resultaat Uitwerkingenboek 3e druk
MBA Bedrijfsadministratie | Opgavenboek    
MBA Belastingwetgeving | Editie 2017/2018 | Theorieboek    
MBA kostencalculatie | Uitwerkingenboek    
Praktisch belastingrecht | 2017/2018 | opgaveboek    
Fiscale aspecten van de onderneming 2017/2018