dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book
Beperking van de bestuursbevoegdheid bij de naamloze en besloten vennootschap
ISBN
9789013168822

verschijningsdatum
14/09/2022

Reeksen

Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht

Beperking van de bestuursbevoegdheid bij de naamloze en besloten vennootschap
Beperking van de bestuursbevoegdheid bij de naamloze en besloten vennootschap    
Bestuurdersaansprakelijkheid in theorie    
De aansprakelijkheid op grond van een 403-verklaring    
De betekenis en functies van het vennootschappelijk belang    
De betekenis en functies van het vennootschappelijk belang    
De beursvennootschap, corporate governance en strategie    
De beursvennootschap, corporate governance en strategie    
De bezoldiging van bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen    
De invloed van werknemers op de strategie van de vennootschap    
De Kleine Gids Wmo 2015    
De stewardship code voor institutionele beleggers    
De toekomst van het ondernemingsrecht    
De vele gezichten van Maarten Kroeze's 'bange bestuurders'    
De vele gezichten van Maarten Kroeze's 'bange bestuurders'    
Directors' liability    
Evaluatie Wet bestuur en toezicht    
Female representation at the corporate top    
Glimlachjes en andere weemoedigheden    
Groepsregime, jaarrekening en 403-aansprakelijkheid    
Misleidende beursberichten    
Ondernemingsrecht in tijden van crisis    
Onmiddellijke voorzieningen en hun externe werking    
Oprichten zonder omwegen    
Social enterprises in the EU    
Tussen societas en universitas    
Vertrouwen voorop    
Vote and Value    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie