dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Formeel Belastingrecht
ISBN
9789013168037

verschijningsdatum
12/05/2022

Reeksen

Cursus Belastingrecht

Europees Belastingrecht    
Europees belastingrecht | 2013-2014    
Europees belastingrecht | 2018-2019    
Formeel Belastingrecht
Formeel Belastingrecht | 2022-2023 | Studenteneditie    
Formeel belastingrecht | studenteneditie 2016-2017    
Inkomstenbelasting | 2013-2014 | Studenteneditie    
Inkomstenbelasting | 2016-2017 | Studenteneditie    
Inkomstenbelasting | Studenteneditie 2015-2016    
Internationaal belastingrecht | 2013-2014    
Internationaal Belastingrecht | Studenteneditie 2017-2018    
Loonbelasting Premieheffing | Studenteneditie 2013-2014    
Omzetbelasting | 2013-2014 | Studenteneditie    
Omzetbelasting | 2014-2015 | Studenteneditie    
Omzetbelasting | 2017-2018 | Studenteneditie    
Omzetbelasting | Studenteneditie 2016-2017    
Overdrachtsbelasting    
Schenk- en Erfbelasting | 2018-2019    
Schenk- en Erfbelasting | 2019-2020    
Schenk- en Erfbelasting | 2020-2021    
Schenk- en erfbelasting 2017-2018 | Studenteneditie    
Vennootschapsbelasting | 2015-2016 | studenteneditie    
Vennootschapsbelasting | studenteneditie 2013-2014    
Vennootschapsbelasting | Studenteneditie 2014-2015    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie