dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
VPS Arbeidsrecht Sociale Zekerheid
ISBN
9789463172448

verschijningsdatum
14/06/2021

Personen

D.K. Nijhuis

PDL Arbeidsrecht Sociale Zekerheid | 2020-2021 | Theorieboek    
PDL Arbeidsrecht Sociale Zekerheid | 2021-2022 | Opgavenboek    
PDL Arbeidsrecht Sociale Zekerheid | 2021-2022 | Theorieboek    
Praktijkdiploma loonadministratie | 2019-2020 | Opgavenboek    
Praktijkdiploma loonadministratie | 2019-2020 Arbeidsrecht Sociale Zekerheid | Theorieboek    
Praktijkdiploma loonadministratie | Arbeidsrecht en sociale zekerheid 2018/2019 | Theorieboek    
Vakopleiding Payroll Services | 2019-2020 Arbeidsrecht Sociale Zekerheid | Theorieboek    
Vakopleiding Payroll Services | 2020-2021 | Opgavenboek    
Vakopleiding Payroll Services | 2020-2021 | Theorieboek    
Vakopleiding Payroll services | Arbeidsrecht en sociale zekerheid 2018/219 | Theorieboek    
VPS Arbeidsrecht en sociale zekerheid | 2019-2020 | Opgavenboek    
VPS Arbeidsrecht Sociale Zekerheid
VPS Arbeidsrecht Sociale Zekerheid | 2021-2022 | Opgavenboek    

L.M. van Rees

Basiskennis loonadministratie | 2014/2015    
Basiskennis loonadministratie | 2015/2016    
Basiskennis loonadministratie | 2017/2018 | Theorie-/opgavenboek    
Basiskennis loonadministratie | 2019-2020 | Theorie-/opgavenboek    
Basiskennis loonadministratie | 2019-2020 | Theorie-/opgavenboek    
Basiskennis loonadministratie | Arbeidsrecht sociale zekerheid 2018/2019 | theorie/ opgaveboek    
Basiskennis Loonadministratie | Loonheffingen 2018/2019 | Theorie-/opgavenboek    
Basiskennis loonadministratie | theorie-/opgavenboek 2016/2017    
Basiskennis loonadministratie, loonheffingen | 2017/2018 | Theorie-/opgavenboek    
BKL Arbeidsrecht Sociale Zekerheid | 2020-2021 | Theorie-/opgavenboek    
BKL Arbeidsrecht Sociale Zekerheid | 2021/2022 | theorie-/opgavenboek    
BKL Loonheffingen | 2020-2021 | Theorie-/opgavenboek    
BKL Loonheffingen | 2021-2022 | Theorie-/opgavenboek    
Medewerker personeelszaken | 2017/2018 | Theorie-/opgavenboek    
Medewerker personeelszaken | 2019-2020 | Theorie-/opgavenboek    
Medewerker personeelszaken | 2020-2021 | Theorie-/opgavenboek    
Medewerker Personeelszaken | Personeel Organisatie Communicatie 2018/2019
Medewerker Personeelszaken Theorie-/opgavenboek 2021-2022    
MPZ personeel organisatie communicatie | 16/17
MPZ Personeel, organisatie en communicatie
PDL Arbeidsrecht Sociale Zekerheid | 2021-2022 | Opgavenboek    
PDL Arbeidsrecht Sociale Zekerheid | 2021-2022 | Theorieboek    
VPS Arbeidsrecht Sociale Zekerheid
VPS Arbeidsrecht Sociale Zekerheid | 2021-2022 | Opgavenboek    
VPS Arbeidsrecht Sociale Zekerheid | 2021-2022 | Theorieboek    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

Imprints

Convoy Uitgevers BV

Bedrijfseconomie    
Mba kostencalculatie met resultaat uitwerkingenboek 2e druk
Praktisch Belastingrecht | 2016/2017 | Opgavenboek    
Praktisch Belastingrecht | 2016/2017 | Uitwerkingen    
Fiscale aspecten van de onderneming | 2016/2017    
MBA Belastingwetgeving | 2016/2014 | Opgavenboek    
MBA Belastingwetgeving | 2016/2017 | Uitwerkingenboek    
Praktisch Belastingrecht | 2016/2017 | Theorieboek    
Belastingrecht Curacao    
MBA kostencalculatie | Theorieboek    
Belastingrecht voor bachelors en masters | 2016/2017 | Opgavenboek    
MBA kostencalculatie | Opgavenboek    
PDB Bedrijfsadministratie met resultaat    
Basiskennis boekhouden met resultaat opgavenboek 2e druk    
Basiskennis calculatie met resultaat    
PDB financiering    
PDB kostencalculatie    
MBA financiering    
MBA Bedrijfsadministratie | Theorieboek    
PDB Financiering met resultaat    
Basiskennis boekhouden    
Basiskennis calculatie met resultaat theorieboek 2e druk    
PDB Bedrijfsadministratie    
MBA bedrijfsadministratie    
MBA Financiering | Opgavenboek    
MBA financiering    
MBA bedrijfsadministratie | Uitwerkingenboek    
PDB kostencalculatie | Theorieboek    
Praktijkdiploma personeel organisatie | 2017/2018 pewrsoneel organisatie en communicatie | opgaven    
Kort begrip van Kei    
Lokaal Bestuur    
Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht    
Privaatrecht voor het hbo    
Vakopleiding payroll services | Arbeidsrecht en sociale zekerheid 2017-2018 | Theorieboek    
VPS Personeel Organisatie Comm 17/18    
Praktijkdiploma arbeidsrecht sociale zekerheid | 2017-2018 | theorieboek    
PDL loonheffingen | 2017/2018 | Theorieboek    
Praktijkdiploma Loonadministratie | 17/18 Loonheffingen | Opgavenboek    
Vakopleiding Payroll Services Loonheffingen | 2017/2018 | Opgavenboek    
Pdl arbeidsrecht sociale zekerheid 17/18    
Vakopleiding Payroll Services | 2017/2018 Loonheffingen | Theorieboek    
Basiskennis loonadministratie | 2017/2018 | Theorie-/opgavenboek    
Basiskennis loonadministratie, loonheffingen | 2017/2018 | Theorie-/opgavenboek    
Medewerker personeelszaken | 2017/2018 | Theorie-/opgavenboek    
Handboek Loonheffingen 2017    
Mba belastingw | 2017-2018 | opgavenboek    
MBA belastingwetgeving | Editie 2017/2018 | Uitwerkingenboek    
MBA financiering | Theorieboek    
MBA Financiering met resultaat Uitwerkingenboek 3e druk
MBA Bedrijfsadministratie | Opgavenboek