dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Domiciliefraude
ISBN
9782509033543

verschijningsdatum
20/03/2019

Personen

Tom Vandromme

Domiciliefraude
Domiciliefraude
Recht voor beginners    
Sociale huisvesting in Vlaanderen
Student Housing in Europe    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

Imprints

Politeia

Museum van het gevoel    
Webcare
Duurzaam pionieren in het onderwijs    
Aansprakelijkheid van de lokale mandataris
Vroegtijdige zorgplanning in woonzorgcentra.
La loi sur la fonction de police
Laat ons zeggen dat het (de) shit wordt
Geweldbeheersing en zelfbescherming in zorg en welzijn
Wegwijs in het kaderdecreet bestuurlijke handhaving
Startende leerkrachten
Job zoeken: check
Kwaliteitszorg op school 2.0
Lokale financiƫn voor niet-specialisten
Cultureel erfgoed voor welzijn
Heeft dat de zaak veranderd?
Groeien in actief burgerschap
Handboek burenbemiddeling
De directeur vandaag
Genormaliseerde rekeningenstelsels
De beleids- en beheerscyclus: de regelgeving
De beleids- en beheerscyclus: de regelgeving
Algemene boekhouding volgens de beleids- en beheerscyclus
Studievoortgangsbeslissingen in het hoger onderwijs
Feest!
Persoonsgegevensbescherming en informatiebeveiliging
Bemiddelingsgericht werken in de jeugdzorg
Wij lossen het zelf wel op!
ICT op school
Recherchemanagement
Een academiejaar in rechtsregels
Gids PVF
Drugscompendium
Hoe een Lokale Integrale Veiligheidscel uitbouwen?
Digitaal handtekenen
Goed wonen inspiratieboek
Burn-Out en Leiderschap
Blended learning
Het omgevingsvergunningsdecreet ontleed
Tieners
Domiciliefraude
Domiciliefraude
Open Data: opportuniteiten en uitdagingen voor lokale besturen
Over schoolboeken en leermiddelen
Wegwijs in de politiezone
Naar een toegankelijke gemeente
Bouwen aan diversiteit: Inspiratie voor een lokaal integratiebeleid
Strategisch management in publieke organisaties.
Handboek DBFM
Verzelfstandiging en samenwerking door OCMW's
De schoolagent
Afvalbeheer voor milieuprofessionals

Uitgevers

Politeia NV