dit werk kent de volgende uitvoeringen

Hardback
Leafste leave
ISBN
9789492176479

verschijningsdatum
15/02/2017

Personen

Dieuwke van der Meer-Posthumus

Foar altyd yn ús hert    
Ik wurd mem!    
Leafste leave
Leafste leave    
Mijn tweede vrouw is ook uitgenaaid    
Mijn vrouw is uitgenaaid    

Archv

Leafste leave
Leafste leave    

Natalia Maroz

Foar altyd yn ús hert    
Leafste leave
Leafste leave    

NUR Codes (sub)

520 Regionalia algemeen

Nederland Wereldland
Vier seizoenen Zuuk    
The soft atlas of Amsterdam    
Oerpolder    
L'Abbaye d'Orval | 1 Lorsque parlant les pierres
Ath
Ath | II Les villages
Ans
Blegny
Châtelet | 2    
Binche | 2
De Haan | III    
Diest    
Expo '58 | Ambiance!    
Frameries    
Dudelange = Dudelingen | 2    
Chatelet
L'Entite De Chaumont-Gistoux
Dudelange = Dudelingen
Fontaine-l'Eveque
Charleroi
Gistel | 2    
La Hesbaye    
Ham-sur-Heure | II
Le Centre
De Abdij van Orval | 1 Als stenen spreken    
Jumet    
Jurbise | 3    
La Louviere    
Jumet
La Louvière | 2 Les Hameaux    
Landen | 2    
Marche-en-famenne | Hotton et rendeux    
Mont-sur-marchienne | II    
Nieuwpoort    
Nivelles | II    
Oostkamp    
L'Entite D' Ottignies | II    
Archiefbeelden Vier Brusselse Begraafplaatsen = Quatre cimetiers de Bruxelles    
Liege | II
Marche-en-Famenne
Mont-sur-Marchienne
L' Entite D' Ottignies
Oupeye
L'Entite de Saint-Ghislain
Thuin
Tournai
Virton Saint-Mard
Vise-sur-Meuse
Vise-sur-Meuse | II

Imprints

Stichting Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje Afûk

Jip en Janneke    
Renger    
Hoi, Stip!    
Tije    
Kom út dy kraan!!    
Stip syn moaiste ferhalen    
Tsien fan Hylkje    
Tomkes foarlêsfeest    
Fryslân, lân fan talen    
Skelte wol in skelter    
Foar altyd yn ús hert    
Bêste jonge    
Spletsj!    
Goaiïngahuzen    
Zelfs een Tibetaan belandt uiteindelijk in zee    
De aap foar de bokkewein    
Aurora bossa nova    
Betterskip, Stip    
Pykje fjouwer    
Leafste leave
Leafste leave    
Kuikentje vier    
Ynbyld    
Friesland vandaag    
Deiboek fan in Fryske soldaat yn Indië    
Spetter, spetter ... en oare ferskes    
Ik tel oant 100    
DJ Elle    
Sirkus PeM en de ûlewapper    
Wy geane hjoed op bearejacht    
Zwerven in Fryslând    
42 Fûgels oan ús kusten 42 Vögels van uns Küsten    
De weddenskip    
It sinfol bestean    
Wurk    
Kapstok    
De koma-korrektor    
Famke fan snie    
Sline yn it ferline    
Wa kin skiede fan in freon    
Wêr bisto, lyts oaljefantsje?    
Wêr bisto, lytse foks?    
Dit is Stip    
It aldermoaiste bisteboek    
Grammatica Fries    
Tiidwurden    
Hoe is it yn de romte?    
It Kadootsje - Het Cadeautje    
Dêr komt Tomke oan!    
Dweiltrochwiet/Kleddernat    
De Grutte Griene Grizel