dit werk kent de volgende uitvoeringen

Hardback
Hoe is it yn de romte?
ISBN
9789492176813

verschijningsdatum
15/09/2018

Personen

Katie Daynes

Hoe is it yn de romte?
Hoe is it yn de romte?    

Jane Chisholm

Hoe is it yn de romte?
Hoe is it yn de romte?    

Gerda van der Wijk

Hoe is it yn de romte?
Hoe is it yn de romte?    
Ik tel oant 100    
In echt famke    
In echte jonge    
It grutte oankrûpers-boek    
Joazefine is siik    
Kom út dy kraan!!    
Lindbergh    
Mei ik yn dyn pemper sjen?    
Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft (5 ex.)    
Sokjes oan    
Stip    
Stip syn moaiste ferhalen    
Tsien kikkerts; Tien kikkers    
Wa kin skiede fan in freon    
Wat fielt stip?    
Wer sit Joazefine?    
Wy geane hjoed op bearejacht    

Suzie Harrison

Hoe is it yn de romte?
Hoe is it yn de romte?    

Christine Pym

Hoe is it yn de romte?
Hoe is it yn de romte?    

NUR Codes (sub)

280 Fictie kinder- en jeugdboeken algemeen

De lelievijver    
Jehanne-dyslexie uitgave    
Eiland in de wind    
Sven en zijn rat gaan naar het Zuiden    
Kijk mijn letter    
De sponsorloop    
De legende van de Hemelrijders    
Een verboden boek
Daan ontdekt de maan
Gehakt    
Hoe duur was de suiker?    
Op reis naar de maan    
Wat doet boef nou?    
Afblijven! Dit dagboek is van mij    
Spekkie en Sproet en de vreemde ontvoering    
Assassini's creed openbaring    
Schuld    
Er was eens...    
Suzy D. baalt voor twee    
Let it snow    
De zee zien    
Niek de Groot: brokkenpiloot (1)    
De Griezels    
Matilda    
Samba Socrates    
De magische mars van Mísja    
Schapkaarten voor de Avikast    
I'll give you the Sun    
The Sky is everywhere    
Vuurproef    
De remedie    
Het leven van de ander    
Mijn hart en andere zwarte gaten    
Wolfsroedel    
Hotel Bonbien    
De Nachtuilen | 1 De Nachtuilen    
Liefdesbrieven aan de sterren    
I love me!    
De kristallen sleutel    
Goddelijk 1: Vervloekt - 5 ex    
DISPLAY IK LEES!
Moby Dick    
Alice in Wonderland    
Reis om de wereld in tachtig dagen    
PAKKET STERRETJES KERN 1-6
PAKKET ZONNETJES KERN 1-6
PAKKET MAANTJES KERN 1-6
Strandwacht    
Pim, de magische pompoen
Lene op het dak van de wolken    

Imprints

Stichting Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje Afûk

Renger    
De achttjin
Hoi, Stip!    
Tije    
Kom út dy kraan!!    
Stip syn moaiste ferhalen    
Tsien fan Hylkje    
Tomkes foarlêsfeest    
Fryslân, lân fan talen    
Skelte wol in skelter    
Foar altyd yn ús hert    
Bêste jonge    
Spletsj!    
Goaiïngahuzen    
Zelfs een Tibetaan belandt uiteindelijk in zee    
De aap foar de bokkewein    
Aurora bossa nova    
Betterskip, Stip    
Pykje fjouwer    
Leafste leave    
Kuikentje vier    
Ynbyld    
Jip en Janneke    
Friesland vandaag    
Deiboek fan in Fryske soldaat yn Indië    
Spetter, spetter ... en oare ferskes    
Ik tel oant 100    
DJ Elle    
Sirkus PeM en de ûlewapper    
Wy geane hjoed op bearejacht    
Zwerven in Fryslând    
42 Fûgels oan ús kusten 42 Vögels van uns Küsten    
De weddenskip    
It sinfol bestean    
Anna
De Grutte Griene Grizel
Wurk    
Kapstok    
De koma-korrektor    
Famke fan snie    
Poetry route Leeuwarden
Sline yn it ferline    
Wa kin skiede fan in freon    
Wêr bisto, lyts oaljefantsje?    
Wêr bisto, lytse foks?    
Dit is Stip    
It aldermoaiste bisteboek    
Grammatica Fries    
Tiidwurden    
Hoe is it yn de romte?
Hoe is it yn de romte?