dit werk kent de volgende uitvoeringen

Hardback
Stip syn moaiste ferhalen
ISBN
9789492176226

verschijningsdatum
15/07/2016

Personen

Eric Hill

Betterskip, Stip    
Cadeaudoos met Waar is Dribbel en knuffel
Dag, Dribbel!    
De speurtocht van Dribbel    
Dit is Stip    
Dribbel bij de brandweer    
Dribbel bij opa en oma
Dribbel doet boodschappen    
Dribbel en zijn vriendjes    
Dribbel gaat logeren    
Dribbel houdt van boeken    
Dribbel is jarig    
Dribbel kleuren    
Dribbel leert woordjes    
Dribbel naar de bieb    
Dribbel naar de boerderij    
Dribbel naar het museum    
Dribbel naar het strand    
Dribbels boekenkoffertje    
Dribbels brandweerauto    
Dribbels eerste kerstfeest    
Dribbels grote doeboek    
Dribbels grote kijk- en leerboek    
Dribbels grote verkleedfeest    
Dribbels lieve mama    
Dribbels tractor    
Dribbels verkleedkist    
Dribbels voertuigen geluidenboek    
Hallo Dribbel!    
Het ontdekboek van Dribbel    
Hier is Dribbel!
Hoi, Stip!    
Ik hou van jou, Dribbel!    
Kiekeboe, Dribbel!    
Leer vormen met Dribbel    
Maak muziek met Dribbel    
Met Dribbel op avontuur    
Ontdek woordjes met Dribbel    
Spetter mee met Dribbel!    
Stip    
Stip - lûden op 'e pleats    
Stip en syn beppe    
Stip en syn pake    
Stip kin al telle    
Stip kriget in suske    
Stip nei de pleats    
Stip syn moaiste ferhalen
Stip syn moaiste ferhalen    
Tel mee met Dribbel    
Vrolijk kerstfeest, Dribbel!    
Waar is Dribbel?    
Waar is Dribbel?    
Wat fielt stip?    
Wat is dat geluid, Dribbel?    
Welterusten, Dribbel!    
Wer is stip    
Winterwille mei Stip    
Zoek de verschillen met Dribbel    

Gerda van der Wijk

Hoe is it yn de romte?    
Ik tel oant 100    
In echt famke    
In echte jonge    
It grutte famyljeboek    
It grutte oankrûpers-boek    
Joazefine is siik    
Kening & Kening
Kom út dy kraan!!    
Lindbergh    
Mei ik yn dyn pemper sjen?    
Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft (5 ex.)    
Sokjes oan    
Stip    
Stip - lûden op 'e pleats    
Stip syn moaiste ferhalen
Stip syn moaiste ferhalen    
Tsien kikkerts; Tien kikkers    
Wa kin skiede fan in freon    
Wat fielt stip?    
Wer sit Joazefine?    
Wy geane hjoed op bearejacht    

NUR Codes (sub)

270 Kinderboeken diversen

Hoort U mij?    
Tijs    
Een haan gaat op wereldreis    
Stap maar op mijn bezemsteel    
Dieren om ons heen    
Dank je wel, lekkere appel!    
Dokter de Soto    
Het verhaal van Babar het olifantje    
Borre en de nachtzwarte kat    
O, wat mooi is Panama!    
Hopeloos verliefd    
Dokter Me Di Cin    
De buitelende baby in mama's buik    
Jij en ik
Muis op de kermis    
Klikklikklik!    
Gigantosaurus    
Babsisbibliotheek Prentenboeken (12 titels)
Piet is ziek    
Moooi!
Tádá
Koning Winter valt in het water    
Ver weg, dichtbij    
Alice in Wonderland    
De Gruffalo    
Anna en haar lieve familie    
Vis wil ook mee    
Gebaren met Lotte & Max | Boerderijdieren    
De keuken van Barbamama ; De picknick van de Barbapappa's ; Barbapapa en de baby    
Welterusten, Dikkie Dik!    
Waar is de rode ridderhelm?    
Plantensprookjes    
Tomte Tummetot    
Pelle's nieuwe kleren    
De Kabouterkinderen | Mini-Editie    
Hansje in 't Bessenland | Mini-Editie    
Het zonne-ei    
Olle's skitocht    
Okke, Nootje en Doppejan    
Het bloemenfeest    
Annika    
Het jaar rond    
Kan ik er ook nog bij? | Kleine editie    
Een dikke vette pannekoek    
Lente    
Zomer    
Herfst    
Winter    
De verborgen schat van kapitein Sladrop    
Jip en Janneke    

Imprints

Stichting Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje Afûk

Jip en Janneke    
Renger    
Hoi, Stip!    
Tije    
Kom út dy kraan!!    
Stip syn moaiste ferhalen
Stip syn moaiste ferhalen    
Tsien fan Hylkje    
Tomkes foarlêsfeest    
Fryslân, lân fan talen    
Skelte wol in skelter    
Foar altyd yn ús hert    
Bêste jonge    
Spletsj!    
Goaiïngahuzen    
Zelfs een Tibetaan belandt uiteindelijk in zee    
De aap foar de bokkewein    
Aurora bossa nova    
Betterskip, Stip    
Pykje fjouwer    
Leafste leave    
Kuikentje vier    
Ynbyld    
Friesland vandaag    
Deiboek fan in Fryske soldaat yn Indië    
Spetter, spetter ... en oare ferskes    
Ik tel oant 100    
DJ Elle    
Sirkus PeM en de ûlewapper    
Wy geane hjoed op bearejacht    
Zwerven in Fryslând    
42 Fûgels oan ús kusten 42 Vögels van uns Küsten    
De weddenskip    
It sinfol bestean    
Wurk    
Kapstok    
De koma-korrektor    
Famke fan snie    
Sline yn it ferline    
Wa kin skiede fan in freon    
Wêr bisto, lyts oaljefantsje?    
Wêr bisto, lytse foks?    
Dit is Stip    
It aldermoaiste bisteboek    
Grammatica Fries    
Tiidwurden    
Hoe is it yn de romte?    
It Kadootsje - Het Cadeautje    
Dêr komt Tomke oan!    
Dweiltrochwiet/Kleddernat    
De Grutte Griene Grizel