dit werk kent de volgende uitvoeringen

Hardback
Anatomie en fysiologie
ISBN
9789031362073

verschijningsdatum
14/09/2009
E-book (epub)
Anatomie en fysiologie
ISBN
9789031377381

verschijningsdatum
01/04/2010

Reeksen

Basiswerk V&V

Algemene ziekteleer    
Anatomie en fysiologie    
Anatomie en fysiologie
Anatomie en fysiologie | Niveau 3    
Basisverpleegkunde    
Chirurgie    
De verpleegkundige in de AGZ, Algemene verpleegkundige zorg    
Fysiologie en anatomie    
Interne geneeskunde    
Interne geneeskunde | Niveau 5    
Interne geneeskunde en chirurgie    
Kindergeneeskunde    
Kindergeneeskunde | Niveau 5    
Maatschappelijke gezondheidszorg | Niveau 5    
Medische fysiologie en anatomie    
Nederlands en burgerschap in de zorg    
Nederlands en burgerschap voor zorg en welzijn    
Pathologie    
Professionele communicatie in de zorg    
Psychiatrie    
Rekenen in de zorg voor niveau 3-4    
Theoretisch kader voor de verpleegkundige beroepsuitoefening    
Toegepaste geneesmiddelenkennis    
Verloskunde en Gynaecologie    
Verloskunde, gynaecologie en kindergeneeskunde    
Werken als helpende | Niveau 2 | Basiswerk V&V    
Zorg voor de chronisch zieke    

Personen

Nicolien van Halem

Anatomie en fysiologie
Anatomie en fysiologie | Niveau 3    
Beroepspraktijkvorming Verzorgende-IG
Beroepspraktijkvorming Verzorgende-IG | Praktijkopdrachten voor kwalificatieniveau 3    
De eerstverantwoordelijk verzorgende - onmisbaar in de zorg    
De werkbegeleider in zorg en welzijn    
Handboek EVV De eerst verantwoordelijk verzorgende    
Handboek EVV en GVP    
Handboek GVP    
Helpen bij activiteiten    
Helpen bij huishoudelijke zorg    
Helpen bij persoonlijke verzorging/ADL | Basiswerk V&V niveau 2    
Hygiene en infectiepreventie begint bij jezelf    
Lekker belangrijk    
Medicatieveiligheid    
Planmatig zorg verlenen    
Proeven van bekwaamheid helpende zorg en welzijn    
Risicosignalering in de zorg    
Werken als helpende | Niveau 2 | Basiswerk V&V    
Zakboek Psychogeriatrie    
Zakboek Toetsen en beoordelen in zorg en welzijn    
Zakboek ziekten    
Zakboek Zorgleefplan    

IJ.D. Jüngen

Algemene ziekteleer    
Anatomie en fysiologie    
Anatomie en fysiologie
Anatomie en fysiologie | Niveau 3    
Chirurgie    
De verpleegkundige in de AGZ    
De verpleegkundige in de AGZ, Algemene verpleegkundige zorg    
Diagnostiek en behandeling van pijn    
Geriatrie | niveau 4    
Interne geneeskunde | Niveau 5    
Interne geneeskunde en chirurgie    
Interne geneeskunde en chirurgie
Medische fysiologie en anatomie    
Psychiatrie    
Psychiatrie | niveau 4    
Toegepaste geneesmiddelenkennis    
Verstandelijk Gehandicaptenzorg
Zorg voor de chronisch zieke    
Zorg voor de kwetsbare oudere    
Zorg voor de verstandelijk gehandicapte    

N. van Halem

Actief leren voor een beroep    
Anatomie en fysiologie
Anatomie en fysiologie | Niveau 3    
Beroepspraktijkvorming helpende    
Beroepspraktijkvorming Kraamverzorgende | Kwalificatieniveau 3 | Praktijkopdrachten voor de kraamzorg    
Beroepspraktijkvorming verpleegkundige    
Beroepspraktijkvorming verpleegkundige    
Beroepspraktijkvorming verpleegkundige | 1 niveau 4    
Beroepspraktijkvorming verpleegkundige | 2 Niveau 4    
Beroepspraktijkvorming verzorgende    
Beroepspraktijkvorming Verzorgende    
Beroepspraktijkvorming verzorgende    
De botter    
De heer Kamminga    
Handboek studievaardigheden voor het HBO    
Handboek studievaardigheden voor het HBO    
Helpende zorg en welzijn    
Kind- en kraamzorg    
Kraamverzorgende    
Kraamverzorging | 313 | Deelkwalificatie    
Lekker belangrijk    
Mbo-Verpleegkundige    
Mevrouw Den Akker    
Mevrouw Schouten    
Naima Elbasi    
Nienke den Hoed | Kwalificatieniveau 3 | Werkboek    
Verpleegtechnische handelingen | 3 | Praktijkopdrachten    
Verpleegtechnische handelingen | MBO-verpleegkundige    
Willemijn Kramers | Deelkwalificatie 311    
Zakboek Werkbegeleiden in Zorg en Welzijn    
Zorggerichte verplegende elementen | Werkboek 3    
Zorghulp    

IJ.D. Jüngen

Algemene ziekteleer    
Anatomie en fysiologie    
Anatomie en fysiologie
Anatomie en fysiologie | Niveau 3    
Chirurgie    
De verpleegkundige in de AGZ    
De verpleegkundige in de AGZ, Algemene verpleegkundige zorg    
Diagnostiek en behandeling van pijn    
Geriatrie | niveau 4    
Interne geneeskunde | Niveau 5    
Interne geneeskunde en chirurgie    
Interne geneeskunde en chirurgie
Medische fysiologie en anatomie    
Psychiatrie    
Psychiatrie | niveau 4    
Toegepaste geneesmiddelenkennis    
Verstandelijk Gehandicaptenzorg
Zorg voor de chronisch zieke    
Zorg voor de kwetsbare oudere    
Zorg voor de verstandelijk gehandicapte    

Hans Brik

Anatomie en fysiologie
Anatomie en fysiologie | Niveau 3    
Basics of surgery    
Chirurgie    
De grote geboorte gids    
Het Prostaatkankerlogboek    
Het prostaatkankerlogboek    
Inwendige geneeskunde    

NUR Codes (sub)

870 Geneeskunde algemeen

Handboek transmurale zorg    
Kanker, wat heet?!    
Besliskunde in de radiologie    
De overkappingsprothese op natuurlijke pijlerelementen en implantaten    
De partiele prothese    
Kinder- en adolescentenpsychiatrie    
ARAR verklaar | 2013    
Spreken en gesproken worden    
Wij zijn ons brein    
Organisatie van de gezondheidszorg    
Onzichtbaar ziek
Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief    
Recht en gezondheidszorg    
Onverklaarbaar bewoond    
In de spreekkamer van de psychiater    
De winstgevende tandartspraktijk    
Letsels van het steun- en bewegingsapparaat    
Gastro-enterologie formularium    
Insulinetherapie in de eerste lijn    
Porseleinen facings    
Handboek cerebrovasculaire aandoeningen
Handboek mammacarcinoom
Protocollaire diabeteszorg, mogelijkheden voor taakdelegatie    
Then came the parrot in our lives    
Directieve therapie    
Ik ga liever gewoon dood
Urologie    
Leven met chronische hoofdpijn + audio CD    
Energetische bescherming    
Anatomie en fysiologie van de mens    
Het menselijk lichaam voor dummies    
Migraine voor dummies    
VRIJ VAN CHRONISCHE DEPRESSIE IN 21 DAGEN
Alzheimer    
Het Tandheelkundig Jaar 2009    
Zakwoordenboek van de Diergeneeskunde    
De wondere wereld van dementie    
Probleemgeorienteerd denken in de geriatrie    
Palliatieve zorg    
Handboek FACT    
Voedingsinterventie bij kanker    
Tenen Lezen    
Wegwijs in laboratoriumdiagnose    
Voedselallergie    
NAHder belicht    
Van wanhoop naar hoop    
Psychodiagnostiek anders bekeken    
Liefde    
In search of Andreas Vesalius    
Medische keuzes    

890 Paramedisch algemeen

Vaardigheden basisverpleegkunde    
Basisverpleegkunde    
Het PNF-concept in de praktijk    
Bewegingsleer | 3    
Van contractie naar actie    
Verpleegkunde in perspectief    
Hemiplegie 2 de romp centraal    
Orthopedische geneeskunde | 1 extremiteite    
Wervelkolom    
Het geneesmiddel en zijn toepassing    
Willen we het weten?    
Klinisch redeneren doe je zo    
Meten is weten    
Werken met het verpleegkundig dossier    
Winkel slimmer, wordt slanker    
Schilderen, boetseren en tekenen als kunstzinnige therapie    
De diepste kloof    
Glutenvrij genieten    
Gezonde en zieke mensen    
Verpleegkunde volgens het Neuman Systems Model
Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen
Kunst van Vesalius    
Verlieskunde    
Terugkeer van de ziel
Lief voor je Lijf
Lang en vitaal leven    
Cursusboek Bedrijfshulpverlening | Kind & omgeving    
De wondere wereld van dementie    
Het oerdieet    
A taste of good living: the senior citizen s restaurant    
Autisme vooruit    
Psychiatrie    
Autisme en tijdsbesef    
De medische renaissance van de twaalfde eeuw    
RE(d)T je gewicht®    
Magnetic Resonance Imaging    
Dik in orde    
Jaarboek fysiotherapie kinesitherapie | 2012    
Themata uit de psychomotorische therapie | Boek 22    
Hersenletsel: begrijpen en begeleiden    
De binnenkant van blauw    
Wie slim wil worden moet lekker eten    
E=eetbaar?    
Tegenwicht    
Patiëntveiligheid    
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie    
Coachen in samenwerkingsrelaties    
Agressief gedrag bij dementie    
Kraamvrouwen en pasgeborenen    
Vaardigheden    

BISAC Codes

EDUCATION / Counseling / Career Development

Aandoeningen van het bewegingsapparaat    
Gezonde en zieke mensen    
Kraamvrouwen en pasgeborenen    
Vaardigheden    
Leerboek sportmassage    
Inleiding in de verpleegkunde en aspecten van de verpleegkundige beroepsuitoefening    
Medicijnen | Niveau 4 MBO | Werkcahier    
Wondverzorging | Niveau 4 MBO | Werkcahier    
Jeroen de Nijs    
Willemijn Kramers | Deelkwalificatie 311    
Alles draait om bekwaamheid    
Zorg voor ouder en kind    
Beroepspraktijkvorming verzorgende    
Beroepspraktijkvorming verpleegkundige | 2 Niveau 4    
Beroepspraktijkvorming verpleegkundige | 1 niveau 4    
Het grote sollicitatiewerkboek    
Interactie in beroepssituaties    
De botter    
Klinische zorg    
Chronisch zieken | I    
Hoe pak ik dat aan?    
Mevrouw Den Akker    
Nienke den Hoed | Kwalificatieniveau 3 | Werkboek    
De heer Kamminga    
Afdeling Duizendschoon    
De familie Yilmaz    
Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut | Deel 1    
Werkboek lichamelijk functioneren en bijbehorende gezondheidsproblematiek    
De Waayenborg    
Training van het cardiorespiratoir uithoudingsvermogen    
Zorg rondom hartfalen    
Verplegen van geriatrische zorgvragers | Leerlingenboek    
Verplegen van zorgvragers met een psychiatrische ziekte
Geriatrie in de fysiotherapeutische praktijk    
Aspecten van de beroepsuitoefening    
Zorgcategorieen    
Het lichamelijk functioneren    
Lichamelijke gezondheidsproblematiek    
Ondersteunen van het medisch handelen | Werkcahier    
Basiszorg voor helpenden    
De verpleegkundige en pijnbestrijding    
Verplegende elementen | 3 Medicijnen en wondverzorging    
Verzorgen van barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen    
Meneer van Zanten | Kwalificatieniveau 4 | Werkboek    
Neurorevalidatie bij centraal neurologische aandoeningen    
Basiszorg | 3 Medicijnen en wondverzorging | Werkcahier    
Henk de Lange | Werkboek kwalificatieniveau 3    
Functioneel tapen en bandageren    
De heer Goossens | Kwalificatieniveau 4 | Werkboek    
Ganganalyse en looptraining    

MEDICAL / Anatomy

Gezonde en zieke mensen    
Het menselijk lichaam voor dummies    
Anatomie en fysiologie, met MyLab NL toegangscode | 6e editie    
Werkboek lichamelijk functioneren en bijbehorende gezondheidsproblematiek    
Klinische anatomie en embryologie    
Het lichamelijk functioneren    
Lichamelijke gezondheidsproblematiek    
Algemene anatomie en bewegingsapparaat    
Hoofd, hals en neuroanatomie    
Prometheus Anatomische atlas 2    
Anatomie en fysiologie    
Medische fysiologie en anatomie    
Stilstaan bij bewegen    
Bewegingsleer | 1 De bovenste extremiteit    
Spieren    
Het Lichaam    
Anatomica
Bloed    
Anatomie van het bewegingsapparaat in beeld    
Anatomie en fysiologie
Anatomie en fysiologie | Niveau 3    
Inwendige organen    
De gespierde mens
Bewegingsleer | I, II + III    
Bewegingsleer | 2 De onderste extremiteit    
Bewegingsleer | 3 De romp en de wervelkolom    
Algemene ziekteleer    
Fysiologie en anatomie    
Anatomie van de beweging    

MEDICAL / Nursing / General

Vaardigheden basisverpleegkunde    
Verpleegkunde in perspectief    
Het geneesmiddel en zijn toepassing    
Gezonde en zieke mensen    
De wondere wereld van dementie    
Patiëntveiligheid    
Coachen in samenwerkingsrelaties    
Agressief gedrag bij dementie    
Kraamvrouwen en pasgeborenen    
Vaardigheden    
Engels voor verpleegkundigen    
Werkbegeleiding en coaching | Niveau 5 | Werkcahier    
Inleiding in de verpleegkunde en aspecten van de verpleegkundige beroepsuitoefening    
Medicijnen | Niveau 4 MBO | Werkcahier    
Wondverzorging | Niveau 4 MBO | Werkcahier    
Jeroen de Nijs    
Willemijn Kramers | Deelkwalificatie 311    
Alles draait om bekwaamheid    
Zorg voor ouder en kind    
Beroepspraktijkvorming verzorgende    
Beroepspraktijkvorming verpleegkundige | 2 Niveau 4    
Beroepspraktijkvorming verpleegkundige | 1 niveau 4    
Darmkanker    
Zelfsturende teams in de praktijk    
Implementatie    
Interactie in beroepssituaties    
De botter    
Preventie en GVO | Werkcahier    
Klinische zorg    
Chronisch zieken | I    
Hoe pak ik dat aan?    
Infuustechnologie in de palliatieve fase    
Kraam-, kind- en jeugdzorg | 2    
Chronisch zieken | 2 | Afstudeerdifferentiatie 515    
Mevrouw Den Akker    
Nienke den Hoed | Kwalificatieniveau 3 | Werkboek    
De heer Kamminga    
Afdeling Duizendschoon    
De familie Yilmaz    
Patiëntenvoorlichting door verpleegkundigen    
Leerboek psychiatrie voor verpleegkundigen    
Coachen van zelfsturende teams. Hoe doe je dat?    
Werkboek lichamelijk functioneren en bijbehorende gezondheidsproblematiek    
Menswetenschappen in de verpleegkundige beroepsuitoefening    
Silhouet van de interne geneeskunde    
De Waayenborg    
Verpleegkunde voor mbo    
Interactieve vaardigheden in de zorg, 3e editie met MyLab NL toegangscode    
Zorg rondom hartfalen    
Muziek en bewegen bij dementie    

Imprints

Bohn Stafleu van Loghum

Vaardigheden basisverpleegkunde    
Basisverpleegkunde    
Bewegingsleer | 3    
Van contractie naar actie    
De aanpak van onderzoek    
Oog voor de doelgroep    
De overkappingsprothese op natuurlijke pijlerelementen en implantaten    
Groepspsychotherapie in theorie en praktijk    
Orientatie in de psychotherapie    
Angst, fobieen en dwang    
Gesprekstechniek    
Verpleegkunde in perspectief    
Hemiplegie 2 de romp centraal    
De partiele prothese    
Aandoeningen van het bewegingsapparaat    
Drieluik mondelinge communicatie ii    
Ambulante behandeling van eetstoornissen    
Preventie van psychosociale problemen bij kinderen en jeugdigen    
Orthopedische geneeskunde | 1 extremiteite    
Wervelkolom    
Instellingssupervisie    
Teamrol & taal    
Het geneesmiddel en zijn toepassing    
Kinder- en adolescentenpsychiatrie    
Orientatie in de sociale psychologie    
Begeleiden van groepen    
Anders kijken    
Gastro-enterologie formularium    
Methodisch werken in de sociaaljuridische hulp- en dienstverlening
Leercoaching in het beroepsonderwijs 1 en 2    
Gezonde en zieke mensen    
Schemagerichte therapie in groepen    
Schemagerichte therapie in groepen    
Beeldcommunicatie
Urologie    
Leven met chronische hoofdpijn + audio CD    
Help! Mijn kind heeft faalangst    
Ik bepaal    
Geneeskundige adresgids Nederland | 1 Nederland 2015-2016    
Niet meer door het lint    
Het Tandheelkundig Jaar 2009    
Magnetic Resonance Imaging    
Jaarboek fysiotherapie kinesitherapie | 2012    
Sociale kaart geestelijke gezondheidszorg | 2014
Bewegingsapparaat    
Het Tandheelkundig Jaar | 2012    
Verbeter je slaap    
Kind in ontwikkeling    
Kleine chirurgische ingrepen    
Patiëntveiligheid