dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Insulinetherapie in de eerstelijn
ISBN
9789078380054

verschijningsdatum
01/04/2009
Hardback
Insulinetherapie in de eerste lijn
ISBN
9789078380191

verschijningsdatum
22/12/2014
Hardback
Insulinetherapie in de eerste lijn
ISBN
9789078380115

verschijningsdatum
22/05/2012
Paperback
Insulinetherapie in de eerste lijn
ISBN
9789078380016

verschijningsdatum
04/05/2006

Personen

H.J.G. Bilo

Beslisbomen | Editie 2014-2015    
De nieuwe diabetesstandaard    
Diabetes mellitus type 2    
Diabeteszorg aan het eind van het leven    
Effectief zoeken en beoordelen van medische literatuur    
Insuline casuistiek    
Insulinetherapie in de eerste lijn
Insulinetherapie in de eerste lijn    
Insulinetherapie in de eerste lijn, inclusief de behandeling met GLP1-analogen | 2019-2020    
Problemen bij diabetes    
Protocollaire diabeteszorg    
Protocollaire insulinepomptherapie    

S.T. Houweling

Beslisbomen | Editie 2014-2015    
De nieuwe diabetesstandaard    
Diabetes mellitus type 2    
Diabeteszorg aan het eind van het leven    
Effectief zoeken en beoordelen van medische literatuur    
Insuline casuistiek    
Insulinetherapie in de eerste lijn
Insulinetherapie in de eerste lijn    
Insulinetherapie in de eerste lijn, inclusief de behandeling met GLP1-analogen | 2019-2020    
Probleemgeorienteerd denken in de interne geneeskunde    
Probleemgeoriënteerd denken in de interne geneeskunde    
Problemen bij diabetes    
Protocollaire diabeteszorg    
Protocollaire diabeteszorg | editie 2018-2019

N. Kleefstra

99+ Een geheim... of geluk?    
Beslisbomen | Editie 2014-2015    
De nieuwe diabetesstandaard    
Diabetes mellitus type 2    
Diabeteszorg aan het eind van het leven    
Effectief zoeken en beoordelen van medische literatuur    
Insuline casuistiek    
Insulinetherapie in de eerste lijn
Insulinetherapie in de eerste lijn    
Protocollaire diabeteszorg    

M.B. van der Leeden

Insuline casuistiek    
Insulinetherapie in de eerste lijn
Insulinetherapie in de eerste lijn    

R.P. Verhoeven

Diabetes mellitus type 2    
Insulinetherapie in de eerste lijn
Insulinetherapie in de eerste lijn    

S. Verhoeven

Acute Diabetes problemen    
Beslisbomen | Editie 2014-2015    
De nieuwe diabetesstandaard    
Diabetes mellitus type 2    
Diabeteszorg aan het eind van het leven    
Insuline casuistiek    
Insulinetherapie in de eerste lijn
Insulinetherapie in de eerste lijn    
Insulinetherapie in de eerste lijn, inclusief de behandeling met GLP1-analogen | 2019-2020    
Protocollaire diabeteszorg    
Protocollaire diabeteszorg | editie 2018-2019
Slimmer dan je baas    

NUR Codes (sub)

870 Geneeskunde algemeen

Handboek transmurale zorg    
Kanker, wat heet?!    
Besliskunde in de radiologie    
De overkappingsprothese op natuurlijke pijlerelementen en implantaten    
De partiele prothese    
Kinder- en adolescentenpsychiatrie    
Acute psychiatrie    
ARAR verklaar | 2013    
Spreken en gesproken worden    
Wij zijn ons brein    
Organisatie van de gezondheidszorg    
Onzichtbaar ziek
Een vreemde ziekte    
Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief    
Disability care in Africa    
Nazorg bij implantaten    
Longcarcinoom en andere thoracale tumoren | in beeld    
Gastro-enterologie    
Gynaecologie    
Kindergeneeskunde    
Oncologie    
Bewegingsapparaat    
Endocrinologie    
Geriatrie    
Huisartsgeneeskunde    
Nefrologie en urologie    
Psychiatrie    
Cardiologie en pulmonologie    
Recht en gezondheidszorg    
Onverklaarbaar bewoond    
In de spreekkamer van de psychiater    
De winstgevende tandartspraktijk    
Algemene ziekteleer voor tandartsen
Letsels van het steun- en bewegingsapparaat    
Gastro-enterologie formularium    
Insulinetherapie in de eerste lijn
Insulinetherapie in de eerste lijn    
Porseleinen facings    
Handboek cerebrovasculaire aandoeningen
Handboek mammacarcinoom
Probleemgeoriënteerd denken in de genetica in klinisch en ethisch perspectief    
Probleemgeoriënteerd denken in de cardiologie    
Probleemgeoriënteerd denken in de anesthesiologie    
Probleemgeoriënteerd denken in de huisartsgeneeskunde    
Handboek psychologische psychiatrie    
Handboek obsessieve-compulsieve stoornissen    
Handboek suicidaal gedrag    
De psychiater als coach    
Introductory Guide to Musculoskeletal Ultrasound for the Rheumatologist    
Gebitsontwikkeling    
Protocollaire diabeteszorg, mogelijkheden voor taakdelegatie    

Imprints

Langerhans School of Diabetes

Insulinetherapie in de eerste lijn
Insulinetherapie in de eerste lijn    
Protocollaire diabeteszorg, mogelijkheden voor taakdelegatie    
Problemen bij diabetes    
Protocollaire diabeteszorg    
Effectief zoeken en beoordelen van medische literatuur    
Diabeteszorg aan het eind van het leven    
Beslisbomen | Editie 2014-2015    
Insuline casuistiek    
De nieuwe diabetesstandaard    
Effectief zoeken en beoordelen van medische literatuur    
Protocollaire insulinepomptherapie    
Diabetes mellitus type 2