dit werk kent de volgende uitvoeringen

Hardback
Probleemgeorienteerd denken in de geriatrie
ISBN
9789058982100

verschijningsdatum
06/06/2012
Hardback
Probleemgeoriënteerd denken in de geriatrie
ISBN
9789058981394

verschijningsdatum
11/09/2008

Personen

J. Flamaing

Probleemgeorienteerd denken in de geriatrie
Probleemgeorienteerd denken in de geriatrie    

W.H.M. Hoefnagels

Probleemgeorienteerd denken in de geriatrie
Probleemgeorienteerd denken in de geriatrie    

M.B. van Iersel

Probleemgeorienteerd denken in de geriatrie
Probleemgeorienteerd denken in de geriatrie    

M.G.M. Olde Rikkert

Probleemgeorienteerd denken in de geriatrie
Probleemgeorienteerd denken in de geriatrie    

M. Petrovic

Probleemgeorienteerd denken in de geriatrie
Probleemgeorienteerd denken in de geriatrie    

J.M.G.A. Schols

Handboek multidisciplinaire zorg    
Het geriatrie formularium    
Probleemgeorienteerd denken in de geriatrie
Probleemgeorienteerd denken in de geriatrie    

NUR Codes (sub)

870 Geneeskunde algemeen

Handboek transmurale zorg    
Besliskunde in de radiologie    
ARAR verklaar | 2013    
Spreken en gesproken worden    
Wij zijn ons brein    
Organisatie van de gezondheidszorg    
Onzichtbaar ziek
Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief    
Recht en gezondheidszorg    
Onverklaarbaar bewoond    
In de spreekkamer van de psychiater    
De winstgevende tandartspraktijk    
Letsels van het steun- en bewegingsapparaat    
Gastro-enterologie formularium    
Insulinetherapie in de eerste lijn    
Porseleinen facings    
Handboek cerebrovasculaire aandoeningen
Protocollaire diabeteszorg, mogelijkheden voor taakdelegatie    
Then came the parrot in our lives    
Directieve therapie    
Ik ga liever gewoon dood
Urologie    
Leven met chronische hoofdpijn + audio CD    
Energetische bescherming    
Anatomie en fysiologie van de mens    
Het menselijk lichaam voor dummies    
Migraine voor dummies    
VRIJ VAN CHRONISCHE DEPRESSIE IN 21 DAGEN
Alzheimer    
Het Tandheelkundig Jaar 2009    
Zakwoordenboek van de Diergeneeskunde    
De wondere wereld van dementie    
Probleemgeorienteerd denken in de geriatrie
Probleemgeorienteerd denken in de geriatrie    
Palliatieve zorg    
Handboek FACT    
Voedingsinterventie bij kanker    
Tenen Lezen    
Wegwijs in laboratoriumdiagnose    
Voedselallergie    
NAHder belicht    
Van wanhoop naar hoop    
Psychodiagnostiek anders bekeken    
Liefde    
In search of Andreas Vesalius    
Medische keuzes    
Gedragsdeskundigen in strafzaken    
Volwassenen met ADHD
Basisboek enquêteren    
Farmacotherapeutisch kompas | 2012    
De kunst om met jezelf te leven