dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief
ISBN
9789051798784

verschijningsdatum
06/10/2014

Personen

Ton Bakker

De Testosteronfactor    
Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief
Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief    
Klinisch redeneren bij ouderen    
Klinisch redeneren bij ouderen
Psychiatrische stoornissen bij kwetsbare ouderen    

Ton Vroman

Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief
Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief    

NUR Codes (sub)

870 Geneeskunde algemeen

Handboek transmurale zorg    
Kanker, wat heet?!    
Besliskunde in de radiologie    
De overkappingsprothese op natuurlijke pijlerelementen en implantaten    
De partiele prothese    
Kinder- en adolescentenpsychiatrie    
Acute psychiatrie    
ARAR verklaar | 2013    
Spreken en gesproken worden    
Wij zijn ons brein    
Organisatie van de gezondheidszorg    
Onzichtbaar ziek
Een vreemde ziekte    
Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief
Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief    
Disability care in Africa    
Nazorg bij implantaten    
Longcarcinoom en andere thoracale tumoren | in beeld    
Gastro-enterologie    
Gynaecologie    
Kindergeneeskunde    
Oncologie    
Bewegingsapparaat    
Endocrinologie    
Geriatrie    
Huisartsgeneeskunde    
Nefrologie en urologie    
Psychiatrie    
Cardiologie en pulmonologie    
Recht en gezondheidszorg    
Onverklaarbaar bewoond    
In de spreekkamer van de psychiater    
De winstgevende tandartspraktijk    
Algemene ziekteleer voor tandartsen
Letsels van het steun- en bewegingsapparaat    
Gastro-enterologie formularium    
Insulinetherapie in de eerste lijn    
Porseleinen facings    
Handboek cerebrovasculaire aandoeningen
Handboek mammacarcinoom
Probleemgeoriënteerd denken in de genetica in klinisch en ethisch perspectief    
Probleemgeoriënteerd denken in de cardiologie    
Probleemgeoriënteerd denken in de anesthesiologie    
Probleemgeoriënteerd denken in de huisartsgeneeskunde    
Handboek psychologische psychiatrie    
Handboek obsessieve-compulsieve stoornissen    
Handboek suicidaal gedrag    
De psychiater als coach    
Introductory Guide to Musculoskeletal Ultrasound for the Rheumatologist    
Gebitsontwikkeling    
Protocollaire diabeteszorg, mogelijkheden voor taakdelegatie    

Imprints

Hogeschool Rotterdam Uitgeverij

Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief
Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief    
Gesprekken met honoursstudenten    
Informatierevolutie in de delta
Beyond consenting nerds
Zorgtechnologie
Chronic non-specific low back pain    
Professionele identiteit in perspectief    
Samen opleiden
Professionele identiteit
The near future of unmanned vessels
Design in een genetwerkte ecologie
Bewegen naar gezondheid