dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief
ISBN
9789051798784

verschijningsdatum
06/10/2014

Personen

Ton Bakker

De Testosteronfactor    
Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief
Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief    
Klinisch redeneren bij ouderen    
Psychiatrische stoornissen bij kwetsbare ouderen    

Ton Vroman

Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief
Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief    

NUR Codes (sub)

870 Geneeskunde algemeen

Handboek transmurale zorg    
Besliskunde in de radiologie    
ARAR verklaar | 2013    
Spreken en gesproken worden    
Organisatie van de gezondheidszorg    
Onzichtbaar ziek
Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief
Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief    
Recht en gezondheidszorg    
Onverklaarbaar bewoond    
In de spreekkamer van de psychiater    
De winstgevende tandartspraktijk    
Letsels van het steun- en bewegingsapparaat    
Gastro-enterologie formularium    
Insulinetherapie in de eerste lijn    
Porseleinen facings    
Handboek cerebrovasculaire aandoeningen
Protocollaire diabeteszorg, mogelijkheden voor taakdelegatie    
Then came the parrot in our lives    
Directieve therapie    
Ik ga liever gewoon dood
Urologie    
Leven met chronische hoofdpijn + audio CD    
Energetische bescherming    
Anatomie en fysiologie van de mens    
Het menselijk lichaam voor dummies    
Migraine voor dummies    
VRIJ VAN CHRONISCHE DEPRESSIE IN 21 DAGEN
Alzheimer    
Het Tandheelkundig Jaar 2009    
Zakwoordenboek van de Diergeneeskunde    
De wondere wereld van dementie    
Probleemgeorienteerd denken in de geriatrie    
Palliatieve zorg    
Handboek FACT    
Voedingsinterventie bij kanker    
Tenen Lezen    
Wegwijs in laboratoriumdiagnose    
Voedselallergie    
NAHder belicht    
Van wanhoop naar hoop    
Psychodiagnostiek anders bekeken    
Liefde    
In search of Andreas Vesalius    
Medische keuzes    
Gedragsdeskundigen in strafzaken    
Volwassenen met ADHD
Basisboek enquêteren    
Farmacotherapeutisch kompas | 2012    
De kunst om met jezelf te leven    
Over lijken    

Imprints

Hogeschool Rotterdam Uitgeverij

Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief
Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief    
Gesprekken met honoursstudenten    
Informatierevolutie in de delta
Beyond consenting nerds
Professionele identiteit in perspectief    
Chronic non-specific low back pain    
Bewegen naar gezondheid
Professionele identiteit
The near future of unmanned vessels
Samen opleiden
Design in een genetwerkte ecologie
Zorgtechnologie
Van je ouders moet je het hebben
Thinking about ecologies of autonomous cyber-physical systems and their ethics
Turning Data into Strategic Assets
Tussen
Morele grip
Hoger beroepsonderwijs in 2030
Assetmanagement voor een veilige en vitale Rotterdamse delta
Audit en registratie, de kern van kwaliteit
I belong here
At home with meaning
De waarde(n) van onderwijs
Zorgen om pijn
Zorg om naasten
De betekeniseconomie    
Innovatiesucces in het mbo
Sturingdrift en welzijn
Hoge verwachtingen gaan over (n)u
De professionele identiteit van de sociaal werker
Vakmanschap Forensische Zorg
Ik heb geen probleem
Implementatie zorgtechnologie: samen zorgen dat het kan!
Cybersocial Design
Civic Prototyping
Energietransitie en circulariteit: onlosmakelijk met elkaar verbonden
Ontwerpen en produceren voor waardebehoud in een circulaire economie
In verband met taal
Versterken van het curriculaire denken en werken binnen Hogeschool Rotterdam
Zelfregulerend leren gaat niet vanzelf
Artificial Intelligence voor Duurzamere en Efficiëntere Logistiek
Samen onderzoekend werken aan onderwijskwaliteit