dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Gesprekken met honoursstudenten
ISBN
9789051798883

verschijningsdatum
09/12/2014

Personen

Pierre van Eijl

Gesprekken met honoursstudenten
Gesprekken met honoursstudenten    
Talent voor morgen    
Talent voor morgen    
The honours experience

Josephine Lappia

Gesprekken met honoursstudenten
Gesprekken met honoursstudenten    

Albert Pilot

Gesprekken met honoursstudenten
Gesprekken met honoursstudenten    
Studeer effectief    
Talent voor morgen    
Talent voor morgen    
The honours experience

Ron Weerheijm

Gesprekken met honoursstudenten
Gesprekken met honoursstudenten    

NUR Codes (sub)

840 Onderwijs algemeen

Hoe houd je van een kind    
Als ik weer klein ben    
Kinderen die haten    
De behandeling van het agressieve kind    
Van idee tot uitwerking    
Handboek supervisie en intervisie    
Kwaakie, de kleine smikkelkikker    
100 nieuwe dansspelen    
Spelen om problemen op te lossen    
Conflicten geweldloos oplossen    
De aanpak van onderzoek    
Kinderen mij een zorg    
Omgaan met agressie in de jeugdzorg    
Je hoort bij ons    
Een warm hart voor onderwijs
De Wet op de jeugdzorg in de dagelijkse praktijk    
Babies and Toddlers in the picture    
Succesvol studeren met steun
Onderpresteren
Couscous en kniekousen    
Waarom ben ik mijn broertje niet?    
De seizoenentafel    
Anders omgaan met kind en school    
Ouder en School    
Gesprekken met honoursstudenten
Gesprekken met honoursstudenten    
Probleem gestuurd leren    
Wat nou ... pubers?    
Ze vinden me druk    
Pip
Van alles twee    
Van botsingen kun je leren    
Het maakbare kind    
Protocollen in de jeugdzorg    
Ben jij anders?    
Verkeerd verbonden?    
Handboek bijzondere orthopedagogiek    
De basisschool    
Leercoaching in het beroepsonderwijs 1 en 2    
Het is niet leuk    
Blijf van me af!    
Heb ik dat?!    
Bijzondere broers en zussen    
Verliefd op internet    
Bezinning op levenskunst    
Basisprincipes praktijkonderzoek    
(V)echtscheiding    
Toolbox voor trainingsacteurs    
Een andere kijk op hoogbegaafdheid    
Handboek taalgericht vakonderwijs    
Didactiek van het vreemdetalenonderwijs    

Imprints

Hogeschool Rotterdam Uitgeverij

Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief    
Gesprekken met honoursstudenten
Gesprekken met honoursstudenten    
Informatierevolutie in de delta
Beyond consenting nerds
Zorgtechnologie
Chronic non-specific low back pain    
Professionele identiteit in perspectief    
Samen opleiden
Professionele identiteit
The near future of unmanned vessels
Design in een genetwerkte ecologie
Bewegen naar gezondheid