dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Gesprekken met honoursstudenten
ISBN
9789051798883

verschijningsdatum
09/12/2014

Personen

Pierre van Eijl

Gesprekken met honoursstudenten
Gesprekken met honoursstudenten    
Magische Stenen    
Talent voor morgen    
The honours experience

Josephine Lappia

Gesprekken met honoursstudenten
Gesprekken met honoursstudenten    

Albert Pilot

Gesprekken met honoursstudenten
Gesprekken met honoursstudenten    
Studeer Effectief    
Talent voor morgen    
The honours experience

Ron Weerheijm

Gesprekken met honoursstudenten
Gesprekken met honoursstudenten    

NUR Codes (sub)

840 Onderwijs algemeen

Kinderen die haten    
De behandeling van het agressieve kind    
Van idee tot uitwerking    
Kwaakie, de kleine smikkelkikker    
100 nieuwe dansspelen    
Conflicten geweldloos oplossen    
Kinderen mij een zorg    
Omgaan met agressie in de jeugdzorg    
Een warm hart voor onderwijs
Succesvol studeren met steun
Anders omgaan met kind en school    
Gesprekken met honoursstudenten
Gesprekken met honoursstudenten    
Probleem gestuurd leren    
Van botsingen kun je leren    
Protocollen in de jeugdzorg    
Verkeerd verbonden?    
Handboek bijzondere orthopedagogiek    
De basisschool    
Leercoaching in het beroepsonderwijs 1 en 2    
Het is niet leuk    
Blijf van me af!    
Heb ik dat?!    
Verliefd op internet    
Bezinning op levenskunst    
Basisprincipes praktijkonderzoek    
(V)echtscheiding    
Toolbox voor trainingsacteurs    
Handboek taalgericht vakonderwijs    
Didactiek van het vreemdetalenonderwijs    
Moderne vreemde talen in de onderbouw    
Ik kies voor mijn talent    
Sporen van de reiziger    
Redeneeropdrachten    
Parfum take a deep breath    
Huid just take care    
Cosmetica & Make-up get the look    
Het inspiratieboek voor de gelukkige klas    
E-learning    
Acht gesprekken met lectoren over kenniscreatie en kenniscirculatie    
Analyse subsidieverordeningen welzijn G4
Grootmeesters in innovatie    
De financiele omdenker    
Oei, ik groei! Display gevuld met 8 boeken
Genres in schoolvakken    
Samen werken aan schoolsucces    
Gamification in de klas    
Jij bent belangrijk    
Kinderschapsvorming    
Competentiegericht werken met gezinnen
Competentiegericht werken in het onderwijs

Imprints

Hogeschool Rotterdam Uitgeverij

Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief    
Gesprekken met honoursstudenten
Gesprekken met honoursstudenten    
Informatierevolutie in de delta
Beyond consenting nerds
Professionele identiteit in perspectief    
Chronic non-specific low back pain    
Bewegen naar gezondheid
Professionele identiteit
The near future of unmanned vessels
Samen opleiden
Design in een genetwerkte ecologie
Zorgtechnologie
Van je ouders moet je het hebben
Thinking about ecologies of autonomous cyber-physical systems and their ethics
Turning Data into Strategic Assets
Tussen
Morele grip
Hoger beroepsonderwijs in 2030
Assetmanagement voor een veilige en vitale Rotterdamse delta
Audit en registratie, de kern van kwaliteit
I belong here
At home with meaning
De waarde(n) van onderwijs
Zorgen om pijn
Zorg om naasten
De betekeniseconomie    
Innovatiesucces in het mbo
Sturingdrift en welzijn
Hoge verwachtingen gaan over (n)u
De professionele identiteit van de sociaal werker
Vakmanschap Forensische Zorg
Ik heb geen probleem
Implementatie zorgtechnologie: samen zorgen dat het kan!
Cybersocial Design
Civic Prototyping
Energietransitie en circulariteit: onlosmakelijk met elkaar verbonden
Ontwerpen en produceren voor waardebehoud in een circulaire economie
In verband met taal
Versterken van het curriculaire denken en werken binnen Hogeschool Rotterdam
Zelfregulerend leren gaat niet vanzelf
Artificial Intelligence voor Duurzamere en Efficiƫntere Logistiek
Samen onderzoekend werken aan onderwijskwaliteit