dit werk kent de volgende uitvoeringen

Loose-leaf
Beslisbomen
ISBN
9789078380184

verschijningsdatum
13/07/2014

Reeksen

Protocollaire diabeteszorg

Beslisbomen
Beslisbomen | Editie 2014-2015    

Personen

F. Holleman

Beslisbomen
Beslisbomen | Editie 2014-2015    
Protocollaire diabeteszorg    

S.T. Houweling

Beslisbomen
Beslisbomen | Editie 2014-2015    
De nieuwe diabetesstandaard    
Diabetes mellitus type 2    
Diabeteszorg aan het eind van het leven    
Effectief zoeken en beoordelen van medische literatuur    
Insuline casuistiek    
Insulinetherapie in de eerste lijn    
Insulinetherapie in de eerste lijn, inclusief de behandeling met GLP1-analogen | 2019-2020    
Probleemgeorienteerd denken in de interne geneeskunde    
Probleemgeoriënteerd denken in de interne geneeskunde    
Problemen bij diabetes    
Protocollaire diabeteszorg    
Protocollaire diabeteszorg | editie 2018-2019
Protocollaire zorg Chronische Nierschade (CNS)    

N. Kleefstra

99+ Een geheim... of geluk?    
Beslisbomen
Beslisbomen | Editie 2014-2015    
De nieuwe diabetesstandaard    
Diabetes mellitus type 2    
Diabeteszorg aan het eind van het leven    
Effectief zoeken en beoordelen van medische literatuur    
Insuline casuistiek    
Insulinetherapie in de eerste lijn    
Protocollaire diabeteszorg    

S. Verhoeven

Acute Diabetes problemen    
Beslisbomen
Beslisbomen | Editie 2014-2015    
De nieuwe diabetesstandaard    
Diabetes mellitus type 2    
Diabeteszorg aan het eind van het leven    
Insuline casuistiek    
Insulinetherapie in de eerste lijn    
Insulinetherapie in de eerste lijn, inclusief de behandeling met GLP1-analogen | 2019-2020    
Protocollaire diabeteszorg    
Protocollaire diabeteszorg | editie 2018-2019
Slimmer dan je baas    

H.J.G. Bilo

Beslisbomen
Beslisbomen | Editie 2014-2015    
De nieuwe diabetesstandaard    
Diabetes mellitus type 2    
Diabeteszorg aan het eind van het leven    
Effectief zoeken en beoordelen van medische literatuur    
Insuline casuistiek    
Insulinetherapie in de eerste lijn    
Insulinetherapie in de eerste lijn, inclusief de behandeling met GLP1-analogen | 2019-2020    
Problemen bij diabetes    
Protocollaire diabeteszorg    
Protocollaire insulinepomptherapie    
Protocollaire zorg Chronische Nierschade (CNS)    

NUR Codes (sub)

870 Geneeskunde algemeen

Handboek transmurale zorg    
Kanker, wat heet?!    
Besliskunde in de radiologie    
De overkappingsprothese op natuurlijke pijlerelementen en implantaten    
De partiele prothese    
Kinder- en adolescentenpsychiatrie    
ARAR verklaar | 2013    
Spreken en gesproken worden    
Wij zijn ons brein    
Organisatie van de gezondheidszorg    
Onzichtbaar ziek
Een vreemde ziekte    
Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief    
Disability care in Africa    
Nazorg bij implantaten    
Longcarcinoom en andere thoracale tumoren | in beeld    
Gastro-enterologie    
Gynaecologie    
Kindergeneeskunde    
Oncologie    
Bewegingsapparaat    
Endocrinologie    
Geriatrie    
Huisartsgeneeskunde    
Nefrologie en urologie    
Psychiatrie    
Cardiologie en pulmonologie    
Recht en gezondheidszorg    
Onverklaarbaar bewoond    
In de spreekkamer van de psychiater    
De winstgevende tandartspraktijk    
Algemene ziekteleer voor tandartsen
Letsels van het steun- en bewegingsapparaat    
Gastro-enterologie formularium    
Insulinetherapie in de eerste lijn    
Porseleinen facings    
Handboek cerebrovasculaire aandoeningen
Handboek mammacarcinoom
Probleemgeoriënteerd denken in de genetica in klinisch en ethisch perspectief    
Probleemgeoriënteerd denken in de cardiologie    
Probleemgeoriënteerd denken in de anesthesiologie    
Probleemgeoriënteerd denken in de huisartsgeneeskunde    
Handboek psychologische psychiatrie    
Handboek obsessieve-compulsieve stoornissen    
De psychiater als coach    
Gebitsontwikkeling    
Protocollaire diabeteszorg, mogelijkheden voor taakdelegatie    
Afasietherapieplus    
De zoete wraak    
Then came the parrot in our lives    

Imprints

Langerhans School of Diabetes

Insulinetherapie in de eerste lijn    
Protocollaire diabeteszorg, mogelijkheden voor taakdelegatie    
Problemen bij diabetes    
Protocollaire diabeteszorg    
Effectief zoeken en beoordelen van medische literatuur    
Diabeteszorg aan het eind van het leven    
Beslisbomen
Beslisbomen | Editie 2014-2015    
Insuline casuistiek    
De nieuwe diabetesstandaard    
Effectief zoeken en beoordelen van medische literatuur    
Protocollaire insulinepomptherapie    
Diabetes mellitus type 2    
Protocollaire zorg Chronische Nierschade (CNS)