dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Motivatie is een werkwoord
ISBN
9789065081537

verschijningsdatum
08/08/2018

Personen

Alexander Minnaert

Effectonderzoek in de gedragswetenschappen    
Motivatie is een werkwoord
Motivatie is een werkwoord    
Over leerlingen gesproken    

Linda Odenthal

De zesde rol van de leraar    
Lesson study als effectieve vorm van teamleren    
Motivatie is een werkwoord
Motivatie is een werkwoord    

NUR Codes (sub)

840 Onderwijs algemeen

Hoe houd je van een kind    
Als ik weer klein ben    
Kinderen die haten    
De behandeling van het agressieve kind    
Van idee tot uitwerking    
Handboek supervisie en intervisie    
Kwaakie, de kleine smikkelkikker    
100 nieuwe dansspelen    
Spelen om problemen op te lossen    
Conflicten geweldloos oplossen    
De aanpak van onderzoek    
Kinderen mij een zorg    
Omgaan met agressie in de jeugdzorg    
Je hoort bij ons    
Een warm hart voor onderwijs
De Wet op de jeugdzorg in de dagelijkse praktijk    
Babies and Toddlers in the picture    
Succesvol studeren met steun
Onderpresteren
De morele intuïtie van kinderen    
Couscous en kniekousen    
Waarom ben ik mijn broertje niet?    
De seizoenentafel    
Anders omgaan met kind en school    
Ouder en School    
Gesprekken met honoursstudenten    
Probleem gestuurd leren    
Wat nou ... pubers?    
Ze vinden me druk    
Pip
Van alles twee    
Van botsingen kun je leren    
Het maakbare kind    
Protocollen in de jeugdzorg    
Ben jij anders?    
Verkeerd verbonden?    
Handboek bijzondere orthopedagogiek    
De basisschool    
Leercoaching in het beroepsonderwijs 1 en 2    
Het is niet leuk    
Blijf van me af!    
Heb ik dat?!    
Bijzondere broers en zussen    
Verliefd op internet    
Bezinning op levenskunst    
Maken en onderzoeken    
Basisprincipes praktijkonderzoek    
(V)echtscheiding    
Toolbox voor trainingsacteurs    
Een andere kijk op hoogbegaafdheid    

BISAC Codes

EDUCATION / General

Kern van het internationaal publiekrecht    
InFraMe    
Klinisch redeneren doe je zo    
Meten is weten    
Positioneren    
Ethiek en economie    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
Werken met het verpleegkundig dossier    
Un companion de poche du Guide PMBOK® du PMI    
De pabotoets natuur en techniek haal je zo    
Opleiden van medisch specialisten    
Belastingheffing voor particulieren | 2014/2015 | Theorieboek    
Handboek taalgericht vakonderwijs    
Didactiek van het vreemdetalenonderwijs    
Moderne vreemde talen in de onderbouw    
Veroordeeld tot verbondenheid    
Criminaliteit en rechtshandhaving 2013    
Risico en crisiscommunicatie    
Genres in schoolvakken    
Samen werken aan schoolsucces    
Internet in het gezin    
Geboren!
Kostencalculatie | Niveau 5 MBA    
Omgaan met regelovertreding in vertrouwensrelaties    
Politie en evenementen    
Gedragsverandering binnen en buiten de klas    
Coaching in het primair onderwijs    
Coachen op Contact    
Basisstructuur Doorgaande leeslijn    
Voortgezet technisch lezen in groep 4 - 8    
Leerkrachten begeleiden bij passend onderwijs    
Klassenmanagement in de basisschool    
Naar nog effectievere leerlingbesprekingen    
Slaap je al door    
Basisboek duurzame ontwikkeling    
Basisboek enquêteren    
Consumentengedrag, de basis    
Het onderwijsdebat    
Denken helpt    
Managen van agile projecten    
Timemanagement
Implementing effective IT governance and IT management    
Financiering niveau | niveau 5 MBA    
Sesam atlas van de anatomie | deel 1: Bewegingsapparaat    
Contract and Commercial Management    
Duel in de zestien    
De gouden rugzak    
Groeien doe je samen    
Het geheim van een goede coach    
Als kleuters leren meten    

EDUCATION / Teaching Methods & Materials / General

Gedragsverandering binnen en buiten de klas    
Coaching in het primair onderwijs    
Coachen op Contact    
Leerkrachten begeleiden bij passend onderwijs    
Mooie presentaties en spreekbeurten maken in PowerPoint    
Deugdenyoga voor kinderen    
ABCDE    
Chakrayoga voor kinderen    
Fraaie en indrukwekkende werkstukken maken in Word    
Oefeningen drie energizers    
Oefeningen genereren van ideeen    
Oefeningen lichaamstaal    
Oefeningen probleemdefinitie    
Oefeningen kennismaking    
Oefeningen probleemdefinitie    
Oefeningen ideeenselectie    
Deugdenvriendjes
Gids voor Gamification    
Vakantiereisbestemmingen    
Projectmanagement op basis van ICB versie 4    
Jongens zijn slimmer dan meisjes XL    
Differentëren is te leren!    
Is dat iets voor mij, juf?    
Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw    
De zesde rol van de leraar    
Kom maar op met je feedback    
Vakdidactiek voor leraren economie    
Oefenen met studievaardigheden voor groep 7
Ontwikkelingsgericht onderwijzen aan 4- tot 12-jarigen
Ontwikkelingsgericht onderwijzen aan 4- tot 12-jarigen    
Oefenen met begrijpend en studerend lezen voor groep 7 en 8
Oefenen met begrijpend en studerend lezen voor groep 5 en 6
Oefenen met werkwoordspelling voor groep 7 en 8
Oefenen met taal voor groep 7    
Oefenen met studievaardigheden voor groep 7    
Onderwijskunde als ontwerpwetenschap | Deel 1    
Motivatie is een werkwoord
Motivatie is een werkwoord
Vakantiereisbestemmingen
Oefenen met studievaardigheden voor groep 8
Leren en oefenen met breuken voor groep 7 en 8
Leren en oefenen met ontleden voor groep 7 en 8
Oefenen met aardrijkskunde en natuuronderwijs voor groep 8
De vakantiereiziger
Motivatie is een werkwoord
Motivatie is een werkwoord    
Toetspakket Beginnende geletterdheid
Gezonde Taal - De apotheek
Gezonde Taal - De huisarts
Gezonde Taal - De zorgverzekering
Gezonde Taal - Diabetes
Gezonde Taal - Gezond eten en bewegen

Imprints

CPS Uitgeverij

Coaching in het primair onderwijs    
Effectieve instructie    
Verhalen verbinden    
Leerkrachten begeleiden bij passend onderwijs    
Klassenmanagement in de basisschool    
Naar nog effectievere leerlingbesprekingen    
VoorSprong    
De vijf rollen van de leraar    
Begrijpend Lezen
Leerpleinen!    
Verbindend veranderen in het onderwijs    
Meten met maten    
Het spel van lesgeven
Lezen...denken...begrijpen!    
Project management op school    
Het geheim van een goede coach    
Knappe koppen in de klas    
Grijp de rekenkansen    
Resultaat met rekenen    
Spelling op z'n best    
Leeskilometers maken op school    
Beter lezen beter leren    
Grip op leesbegrip    
Woordenschatonderwijs, meer dan woorden leren    
Gouden regels voor een sterke school    
Handboek technisch lezen in de basisschool
Happy kids posterset
Verdiepend lezen    
Ken je kwaliteiten - Jeugdkwaliteitenspel
Lesson study als effectieve vorm van teamleren    
Handboek School in de samenleving    
Differentëren is te leren!    
Activerende en passende werkvormen    
Leren met ouders
De zesde rol van de leraar    
Kom maar op met je feedback    
Sterke rekenaars    
Handboek ouderbetrokkenheid 3.0    
Leren met ouders    
Differentiëren is te leren!
Werkmap Gecijferd bewustzijn - herziene versie 2018
Motivatie is een werkwoord
Motivatie is een werkwoord
Differentiëren is te leren!    
Ken je kwaliteiten
Motivatie is een werkwoord
Motivatie is een werkwoord    
Toetspakket Beginnende geletterdheid
Leerkrachten begeleiden bij passend onderwijs
Toetspakket voor groep 1, 2 en 3    
Ken je kwaliteiten    
Leerkrachten begeleiden bij passend onderwijs