Activerende en passende werkvormen    
Bang voor Boos
Begrijpend Lezen
Beter lezen beter leren    
Coachen op de rollen van de leraar
Coaching in het primair onderwijs    
De vijf rollen van de leraar    
De zesde rol van de leraar    
Differentiëren is te leren!    
Differentiëren is te leren!    
Effectieve instructie    
Formatief toetsen in de les    
Gouden regels voor een sterke school    
Grijp de rekenkansen    
Grip op leesbegrip    
Handboek ouderbetrokkenheid 3.0    
Handboek School in de samenleving    
Handboek technisch lezen in de basisschool
Happy kids posterset
Het geheim van een goede coach    
Het spel van lesgeven
Kaartspel Startgesprek    
Ken je kwaliteiten    
Ken je kwaliteiten - Jeugdkwaliteitenspel
Klassenmanagement in de basisschool    
Knappe koppen in de klas    
Kom maar op met je feedback    
Leerkrachten begeleiden bij passend onderwijs    
Leerpleinen!    
Leeskilometers maken op school    
Leren met ouders    
Lesson study als effectieve vorm van teamleren    
Lezen...denken...begrijpen!    
Meten met maten    
Motivatie is een werkwoord    
Naar nog effectievere leerlingbesprekingen    
Projectmanagement op school    
Resultaat met rekenen    
Spelling op z'n best    
Sterke rekenaars    
Taalportfolio Frans niveau A1
Taalportfolio Frans niveau A2
Taalportfolio Frans niveau B1
Toetspakket voor groep 1, 2 en 3    
Verbindend veranderen in het onderwijs    
Verdiepend lezen    
Verhalen verbinden    
VoorSprong    
Werkmap fonemisch bewustzijn    
Werkmap Gecijferd bewustzijn - herziene versie 2018