dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book
Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw
ISBN
9789023251866

verschijningsdatum
16/09/2013
E-book (epub)
Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw • Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw
ISBN
9789023245704

verschijningsdatum
30/05/2008
Paperback
Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw
ISBN
9789023255079

verschijningsdatum
08/05/2017
Paperback
Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw • Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw
ISBN
9789023243878

verschijningsdatum
21/08/2008

Personen

Niko Fijma

Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw
Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw    

Frea Janssen-Vos

Baanbrekers en boekhouders    
Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw
Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw    
Het materialenboek    
Spel en ontwikkeling    

Bert van Oers

Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw
Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw    
Spelen en leren op school    

Bea Pompert

Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw
Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw    
Lezen en schrijven doe je samen    
Thema's en Taal    
Thema's en taal    

Levineke van der Meer

Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw
Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw    

NUR Codes (sub)

840 Onderwijs algemeen

Als ik weer klein ben    
Kinderen die haten    
De behandeling van het agressieve kind    
Van idee tot uitwerking    
Kwaakie, de kleine smikkelkikker    
100 nieuwe dansspelen    
Conflicten geweldloos oplossen    
Kinderen mij een zorg    
Omgaan met agressie in de jeugdzorg    
Een warm hart voor onderwijs
Succesvol studeren met steun
Anders omgaan met kind en school    
Gesprekken met honoursstudenten    
Probleem gestuurd leren    
Van botsingen kun je leren    
Protocollen in de jeugdzorg    
Verkeerd verbonden?    
Handboek bijzondere orthopedagogiek    
De basisschool    
Leercoaching in het beroepsonderwijs 1 en 2    
Het is niet leuk    
Blijf van me af!    
Heb ik dat?!    
Verliefd op internet    
Bezinning op levenskunst    
Basisprincipes praktijkonderzoek    
(V)echtscheiding    
Toolbox voor trainingsacteurs    
Handboek taalgericht vakonderwijs    
Didactiek van het vreemdetalenonderwijs    
Moderne vreemde talen in de onderbouw    
Ik kies voor mijn talent    
Sporen van de reiziger    
Redeneeropdrachten    
Parfum take a deep breath    
Huid just take care    
Cosmetica & Make-up get the look    
Het inspiratieboek voor de gelukkige klas    
E-learning    
Acht gesprekken met lectoren over kenniscreatie en kenniscirculatie    
Analyse subsidieverordeningen welzijn G4
De becijferde school    
Grootmeesters in innovatie    
De financiele omdenker    
Oei, ik groei! Display gevuld met 8 boeken
Genres in schoolvakken    
Samen werken aan schoolsucces    
Gamification in de klas    
Jij bent belangrijk    
Kinderschapsvorming    

BISAC Codes

EDUCATION / Teaching Methods & Materials / General

Gedragsverandering binnen en buiten de klas    
ABCDE    
Jongens zijn slimmer dan meisjes XL    
Vakantiereisbestemmingen    
Leren (en) doceren in het hoger onderwijs    
Een leraar van klasse    
Chakrayoga voor kinderen    
De vakantiereiziger
Krachtgericht coachen    
Gids voor Gamification    
Projectmanagement op basis van ICB versie 4    
Differentiëren is te leren!    
Activerende en passende werkvormen    
Is dat iets voor mij, juf?    
Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw
Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw    
De zesde rol van de leraar    
Kom maar op met je feedback    
Vakdidactiek voor leraren economie    
Handelingsgericht werken    
Ontwikkelingsgericht onderwijzen aan 4- tot 12-jarigen    
Oefenen met taal voor groep 7    
Oefenen met studievaardigheden voor groep 7    
Onderwijskunde als ontwerpwetenschap | Deel 1    
Motivatie is een werkwoord    
Onderwijskunde als ontwerpwetenschap | Deel 2    
Gezonde Taal | De apotheek    
Gezonde Taal | De huisarts    
Gezonde Taal | De zorgverzekering    
Gezonde Taal | Diabetes    
Gezonde Taal | Gezond eten en bewegen    
Gezonde Taal | Mantelzorg    
Gezonde Taal | Stress en ontspanning    
Handleiding bij Gezonde Taal    
Gezonde Taal | Ouder worden    
Oefenen met werkwoordspelling voor groep 7 en 8    
Oefenen met begrijpend en studerend lezen voor groep 7 en 8    
Oefenen met begrijpend en studerend lezen voor groep 5 en 6    
Toetspakket voor groep 1, 2 en 3    
Leerkrachten begeleiden bij passend onderwijs    
Eindtoets Oefenboek | deel 2 Geschikt voor de IEP Eindtoets groep 8    
Aan de slag met W&T onderwijs    
Eindtoets Oefenboek 1    
Eindtoets Oefenboek 3    
Je scriptie de baas    
Leren en oefenen met breuken voor groep 7 en 8    
Leren en oefenen met ontleden voor groep 7 en 8    
Het Deugdenspel Doeboek    
In de muziek    
De kunst van de didactiek    
De startende leraar    

Imprints

Gorcum b.v., Koninklijke Van

Organisatie van de gezondheidszorg    
Supervisie    
Intercultural Sensitivity    
Hoe krijg je ze mee?    
Interactiewijzer    
Interculturele communicatie    
Coachen met collega's    
Gamechangers    
Tekstanalyse    
Kroniek van het Noordlaarderbos    
Somebody will know someday    
Nieuwe Drentse volksalmanak | 133 2016    
Motivatie op de basisschool    
Professioneel hulpverlenen    
Thema's en Taal    
Cultuurpedagogiek, onderwijspolitiek en de staat van het onderwijs    
The idea of a philosophical anthropology    
Critical theory and practice    
Effectief project- en programmamanagement    
Kunst=taal en rekenen    
Neurologie voor verpleegkundigen    
Smart in de logopedie    
Inleiding in de pedagogiek - primair onderwijs    
Smart in de logopedie    
Begeleiden voor iedereen    
Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw
Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw    
Actieonderzoek    
Psychologische patiëntenzorg in de oncologie    
De ontwikkeling van het kind    
Strategisch partnerschap, wat is wijsheid?    
Geschiedenis geven    
Lezen en schrijven doe je samen    
De schoonheid van het Dwingelderveld    
Diversiteit in de samenleving    
Succesvol doelen bereiken    
De voorzienigheid regeert!    
Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen    
Andere tijden, flexibel organiseren    
Route Circulair    
Onderwijs in meervoud    
Expansief leren van een schoolorganisatie    
101 Assenaardigheden en meer    
Nieuwe Drentse Volksalmanak | 2017    
Revalidatie na een beenamputatie    
Sociale innovatie in de praktijk    
Alle mens aan dek    
De Koloniën van Weldadigheid    
Inleiding in de pedagogiek    
Eldar, Spreken en Zingen    
Het didactische werkvormenboek    

Koninklijke Van Gorcum

Historisch denken    
Hoe krijg je ze mee?    
Werken met begaafde leerlingen in de klas    
Anders denken, anders doen    
Ethische dilemma's in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking    
Culturele competenties in psychiatrie en psychologie | 2016    
Sexcounseling    
Beschermjassen    
Kwetsbare kinderen    
Cultuur2    
Voor de leeuwen!    
Verpleegkunde volgens het Neuman Systems Model    
Basiscursus SPSS | versie 20-23    
Meer dan lezen    
Hobbes and the state    
Speech rights and speech wrongs    
Rood, maar met mate    
TT Assen    
Handboek dwarslaesierevalidatie    
Gamechangers    
Handleiding moreel beraad    
Omgekeerde wereld    
Creativiteit krijg je niet voor niets    
Toolkit sociologie    
Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering    
Somebody will know someday    
Neurologie voor verpleegkundigen    
Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw
Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw    
Methodisch handelen in de logopedie    
Andere tijden, flexibel organiseren