dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book
Aanschouwelijke Meetkunde
ISBN
9789462645226

verschijningsdatum
12/03/2019

Reeksen

Tweedegraads lerarenopleiding Wiskunde

Aanschouwelijke Meetkunde - Meetkunde van het perspectief | Collegejaar: 2019-2020    
Aanschouwelijke Meetkunde - Meetkunde van het perspectief | Collegejaar: 2019-2020 Opleiding: Wiskunde    
Aanschouwelijke Meetkunde -Ruimtemeetkunde | Collegejaar: 2019-2020    
Aanschouwelijke Meetkunde | deel 1:Ruimtemeetkunde 2018-2019
Aanschouwelijke Meetkunde | deel 2: Meetkunde van het perspectief en veelvlakken    
Aanschouwelijke Meetkunde deel 1 Ruimtemeetkunde    
Combinatoriek | Collegejaar: 2019-2020 opleiding wiskunde    
Complexe getallen    
Dynamische modellen | 2a Blok 1; Jaar 2; Studiejaar 2014-2015    
Dynamische modellen | 2B Blok 2 2014-2015    
Dynamische Modellen | Collegejaar: 2019-2020 opleiding: wiskunde    
Dynamische Modellen 2a | 2018-2019    
Dynamische modellen 2b    
Dynamische modellen 2C | Semester: 2 Collegejaar 2018-2019    
Getallen en Groepen | Collegejaar: 2019-2020 opleiding wiskunde    
Getallen en Groepen | Semester 1 collegejaar 2019-2020    
Grafentheorie 2e deel Matrices en grafen | Collegejaar: 2019-2020 opleiding wiskunde    
Handleiding maple bij dynamische modellen | 2a Blok 1; Jaar 2; Studiejaar 2014-2015    
Klassieke Problemen    
Klassieke problemen | 2018-2019    
Leidraad bij analyse | 1 Collegejaar 2014-2015    
Lineaire Algebra    
Logica    
Problemen en bewijzen | Periode 2 VT; Collegejaar 2014-2015    
Problemen en bewijzen | Semester: 4 Collegejaar 2018-2019    
Problemen en bewijzen | Semester:2 collegejaar: 2019-2020    
Synthetische meetkunde | Semester 1 collegejaar 2019/2020    
Vakdidactiek | 3b, 2014-2015    
Vakdidactiek 3c/5 | 2018-2019    
Verzamelingenleer    
Verzamelingenleer    

Personen

Linda Schouten

Aanschouwelijke Meetkunde | deel 1:Ruimtemeetkunde 2018-2019
Aanschouwelijke Meetkunde | deel 2: Meetkunde van het perspectief en veelvlakken    
Complexe getallen | proefiel tweedegraads lerarenopleiding wiskunde    
Getallen en groepen | semester 1 collegejaar 2016-2017    
Getallen en Groepen | Semester 1 collegejaar 2018-2019    
Problemen en bewijzen | periode 2VT collegejaar 2015-2016    
Ruimtemeetkunde | Tweedegraads lerarenopleiding wiskunde | Semester:2 collegejaar: 2016-2017    
Synthetische Meetkunde | Semester: 1 Collegejaar 2018-2019    
The emptiness of Auschwitz    
Verzamelingenleer    

NUR Codes (sub)

120 Exacte vakken en informatica algemeen

Tabellen en formules    
Banas | 2 Havo-vwo | Docentenboek    
Samengevat | Vwo Biologie    
Word 2013    
Wiskunde voor het hoger onderwijs
Wiskunde voor het hoger onderwijs | 1 | Uitwerkingen    
Sleutelboek Computerlexicon
Excel in de praktijk    
Stevin | Havo 2    
Windows Vista | ECDL modules 1/2/ 7    
Office 2007 | Module 3/4/5/6    
Wiskundehulp voor ouders
Basisbegrippen ICT    
Windows Vista    
Word 2007    
Excel 2007
Access 2007    
Powerpoint 2007    
Implementing effective IT governance and IT management    
Profitable Driven Maintenance for Physical Assets
Protocol ernstige rekenWiskunde-problemen en dyscalculie    
Wiskunde voor het hoger onderwijs | 1    
Rekenbasis | 1 Getalbegrip en tellen    
Rekenbasis | 2 optellen en aftrekken    
Rekenbasis | 3 Deelsommen    
Rekenbasis | 5 Meten    
Rekenbasis | 6 Meetkunde    
Rekenbasis | 7 Informatieverwerking    
Rekenbasis | 8 Toepassen    
Thuis in Windows 7    
Basischemie    
ITIL pocketguide | 2011    
Netwerken voor datacommunicatie | deel 2 Routing    
PHP en MySQL Trainer voor beginners
TOGAF® 9 Foundation    
Agile    
Bedrijfsarchitectuur op basis van Novius Architectuur Methode    
Examenbundel | 2015/2016 vwo geschiedenis
TOGAF® 9 Foundation Study Guide    
TOGAF 9 Certified Study Guide    
Wat is wetenschap?    
SEO voor webprofessionals | 2015    
TOGAF® 9 Certified Study Guide - 3rd Edition    
Netwerkbeheer met Windows Server 2008 | 1 | Inrichting en beheer op een Local Area Network    
Newton    
Wiskunde voor het hoger onderwijs | Deel 0 | Uitwerkingen    
Passing the ITIL foundation excam | 2011    
Netwerken voor datacommunicatie newerken voor datacommunicatie | deel 3 Switching    
Global standards and publications | edition 2014 / 2015    
SIAM    

BISAC Codes

EDUCATION / General

Kern van het internationaal publiekrecht    
InFraMe    
Klinisch redeneren doe je zo    
Meten is weten    
Arbeidsrecht begrepen    
Positioneren    
(Ont)keten    
Ethiek en economie    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
Werken met het verpleegkundig dossier    
Un companion de poche du Guide PMBOK® du PMI    
De pabotoets natuur en techniek haal je zo    
Belastingheffing voor particulieren | 2014/2015 | Theorieboek    
Handboek taalgericht vakonderwijs    
Didactiek van het vreemdetalenonderwijs    
Moderne vreemde talen in de onderbouw    
Veroordeeld tot verbondenheid    
Criminaliteit en rechtshandhaving 2013    
Risico en crisiscommunicatie    
Genres in schoolvakken    
Samen werken aan schoolsucces    
Internet in het gezin    
Kostencalculatie | Niveau 5 MBA    
Omgaan met regelovertreding in vertrouwensrelaties    
Politie en evenementen    
Gedragsverandering binnen en buiten de klas    
Slaap je al door    
Basisboek duurzame ontwikkeling    
Basisboek enquêteren    
Consumentengedrag, de basis    
Het onderwijsdebat    
Denken helpt    
Managen van agile projecten    
Implementing effective IT governance and IT management    
Financiering niveau | niveau 5 MBA    
Sesam atlas van de anatomie | deel 1: Bewegingsapparaat    
Contract and Commercial Management    
Duel in de zestien    
De gouden rugzak    
Groeien doe je samen    
Sterk met een vitaal netwerk    
Financiele rekenkunde voor het HEO    
Fockema Andreae's juridisch woordenboek    
Praktisch Bedrijfsrecht    
Recht: een inleiding    
Zit stil!    
ITIL pocketguide | 2011    
Praktisch Europees Recht    
Praktisch internationaal recht    
Fundamentals of contract and commercial management    

Imprints

Hogeschool van Amsterdam

Denken helpt    
Studiesucces en diversiteit    
Grafentheorie    
Kritisch Redeneren in de diëtetiek    
Sportpsychologie    
Eventmanagement | Semester 1, 2016-2017    
Trainingsfysiologie | Semester 1, 2016-2017    
Minor Spaanse taal en cultuur | 2016-2017    
Minor Spaanse taal en cultuur | traject 1: economie, maatschappijleer/taalvaardigheid, 2016-2017    
Minor Spaanse taal en cultuur, geschiedenis, geografie en taalvaardigheid | 2016-2017    
Minor praktische filosofie en actualiteit, filosofische vragen    
Minor praktische filosofie & actualiteit, sociale en politieke filosofie | 2016-2017    
Minor praktische filosofie & actualiteit | ethiek/blok 1 en 3    
Minor international journalism | Journalism & society Z21, 201-2017    
Diversity in Urban Areas    
Inleiding methodiek en muzisch agogisch handelen | Collegejaar: 2016-2017 Semester: Blok    
Medische psychologie onderwijs en ontwikkeling | Semester: blok 1 Collegejaar: 2016-2017    
Opvoedingsondersteuning | Semester: blok 1 Collegejaar: 2016-2017    
Methodiek contextueel werken met het netwerk | Collegejaar: 2016-2017 Semester: Blok 1    
Organisatieverandering en cultuur | Semester: blok 1 Collegejaar: 2016-2017    
Psychometrische instrumenten | Collegejaar: 2016-2017 Semester: Blok 1    
Drugs en Amsterdam | Semester: blok 1 Collegejaar: 2016-2017    
Training en coaching, module training | Semester: blok 1 en 2 Collegejaar: 2016-2017    
Coaching | Semester: blok 1 en 2 Collegejaar: 2016-2017    
Werken met gezinnen | 1 Semester: Blok 1 Collegejaar: 2016-2017    
Werken met gezinnen | 2 Semester: blok 2 Collegejaar: 2016-2017    
Training en coaching, module coaching voltijd | Collegejaar: 2016-2017 Semester: Blok 1 en 2    
Maatschappij | Semester: blok 1 Collegejaar: 2016-2017
Economische orde en groei | Semester: 1 Collegejaar: 2016-2017    
Psychologie van studiekeuze- en loopbaanbegeleiding | Semester: blok 1 Collegejaar: 2016-2017    
Werkcolleges atudiekeuzebegeleiding "instrumenten" | Semester: blok 1 Collegejaar: 2016-2017    
Schrijven | Semester: 1 Collegejaar: 2016-2017    
Economische modellen    
Bewijzen | Collegejaar: 2016-2017 Semester: 1    
Geschiedenis | Collegejaar: 2016-2017 Semester: 1    
Grafentheorie | Semester: 1 Collegejaar: 2016-2017    
Complexe getallen | Semester: 1 Collegejaar: 2016-2017    
Lineaire algebra | Semester: 1 Collegejaar: 2016-2017    
Dynamische modellen | 2a Collegejaar: 2016-2017 Semester: 1    
Schoolpsychologie    
Denken over cultuur en verandering | blok 1 2016-2017    
Basisvaardigheden algebra | Opleiding: tweedegraads lerarenopleiding Wiskunde Semester 1 collegejaar 2016-2017    
Democratie    
Proza-analyse    
Interculturele communicatie | Collegejaar 2016-2017    
Politieke geschiedenis    
Minor ethiek voor de beroepspraktijk maatschappelijk - etische    
Minor ethiek voor de beroepspraktijk bestaansethiek    
Minor ethiek van de beroepspraktijk teksten ethiek    
Minor ethiek, voor de beroepspraktijk werken met levensverhalen | blok 1,2,3,en 4 collegejaar 2016-2017