dit werk kent de volgende uitvoeringen

Hardback
Coëlho
ISBN
9789036820967

verschijningsdatum
06/08/2018

Personen

A.A.F. Jochems

3 leerboeken voor HBO-V    
Anatomie en fysiologie    
Anatomie en fysiologie    
Anatomie en fysiologie    
Anatomie en fysiologie | AG 302    
Anatomie, fysiologie, pathologie    
Anatomie, fysiologie, pathologie    
Coelho    
Coëlho
Coëlho    
Coelho zakwoordenboek der geneeskunde    
Coëlho zakwoordenboek der geneeskunde    
Coëlho Zakwoordenboek der Geneeskunde    
DNA een blauwdruk    
Fundamentele biologie    
Fysiologie en anatomie    
Het lichamelijk functioneren    
Medische termen in woord en geschrift
Medische termen in woord en geschrift    
Zakwoordenboek van de Ouderenzorg    

F.W.M.G. Joosten

3 leerboeken voor HBO-V    
Coelho    
Coëlho
Coëlho    
Coelho zakwoordenboek der geneeskunde    
Coëlho zakwoordenboek der geneeskunde    
Coëlho Zakwoordenboek der Geneeskunde    
Coëlho zakwoordenboek der geneeskunde    

NUR Codes (sub)

870 Geneeskunde algemeen

Handboek transmurale zorg    
Kanker, wat heet?!    
Besliskunde in de radiologie    
De overkappingsprothese op natuurlijke pijlerelementen en implantaten    
De partiele prothese    
Kinder- en adolescentenpsychiatrie    
Acute psychiatrie    
ARAR verklaar | 2013    
Spreken en gesproken worden    
Wij zijn ons brein    
Organisatie van de gezondheidszorg    
Onzichtbaar ziek
Een vreemde ziekte    
Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief    
Disability care in Africa    
Nazorg bij implantaten    
Longcarcinoom en andere thoracale tumoren | in beeld    
Gastro-enterologie    
Gynaecologie    
Kindergeneeskunde    
Oncologie    
Bewegingsapparaat    
Endocrinologie    
Geriatrie    
Huisartsgeneeskunde    
Nefrologie en urologie    
Psychiatrie    
Cardiologie en pulmonologie    
Recht en gezondheidszorg    
Onverklaarbaar bewoond    
In de spreekkamer van de psychiater    
De winstgevende tandartspraktijk    
Algemene ziekteleer voor tandartsen
Letsels van het steun- en bewegingsapparaat    
Gastro-enterologie formularium    
Insulinetherapie in de eerste lijn    
Porseleinen facings    
Handboek cerebrovasculaire aandoeningen
Handboek mammacarcinoom
Probleemgeoriënteerd denken in de genetica in klinisch en ethisch perspectief    
Probleemgeoriënteerd denken in de cardiologie    
Probleemgeoriënteerd denken in de anesthesiologie    
Probleemgeoriënteerd denken in de huisartsgeneeskunde    
Handboek psychologische psychiatrie    
Handboek obsessieve-compulsieve stoornissen    
Handboek suicidaal gedrag    
De psychiater als coach    
Introductory Guide to Musculoskeletal Ultrasound for the Rheumatologist    
Gebitsontwikkeling    
Protocollaire diabeteszorg, mogelijkheden voor taakdelegatie    

BISAC Codes

MEDICAL / Nursing / General

Verpleegkunde in perspectief    
De wondere wereld van dementie    
Patiëntveiligheid    
Coachen in samenwerkingsrelaties    
Agressief gedrag bij dementie    
Alles draait om bekwaamheid    
Klinische ethiek op de IC    
Skillslab: Persoonlijke hygiene    
Zorgdomotica    
Werken in een therapeutisch milieu
Maatschappelijke gezondheidszorg | Niveau 5    
Interne geneeskunde en chirurgie
Darmkanker    
5-jaarslicentie Skills online totaalpakket    
Zelfsturende teams in de praktijk    
Zakboek kinderverpleegkunde    
Zorg rondom schizofrenie    
Hygiene en infectiepreventie begint bij jezelf    
Uitscheiding    
Oncologie    
Rekenen in de zorg voor niveau 3-4    
Basisverpleegkunde | Niveau 4    
Geriatrie | niveau 4    
Psychiatrie | niveau 4    
Werkcahier kwalificatieniveau 3 | Voeding    
Emoties in de zorg    
Anders leren, beter werken    
Tussen hoop en vrees    
Zakboek ziektebeelden | Infectieziekten    
Zakboek ziektebeelden | Cardiologie    
Zakboek ziektebeelden | Gastro-enterologie    
Zakboek ziektebeelden | Dermatologie    
Doe-het-zelfzorg-boek    
Zakboek ziektebeelden | Neurologie    
Infuustechnologie in de palliatieve fase    
Perinatologie    
Patiëntenvoorlichting door verpleegkundigen    
Planmatig zorg verlenen    
Coachen van zelfsturende teams. Hoe doe je dat?    
Zakboek ziektebeelden | Nefrologie / Urologie    
Verpleegkunde voor mbo    
Medicatieveiligheid    
Klinisch redeneren    
Zorg rondom COPD    
Zorg rondom hartfalen    
Hematologie    
Muziek en bewegen bij dementie    
Verslavingszorg in de praktijk    
Toegepast rekenen voor zorg en verpleging    
Sociologie voor gezondheidszorg en verpleegkunde    

Imprints

Bohn Stafleu van Loghum

Vaardigheden basisverpleegkunde    
Basisverpleegkunde    
Bewegingsleer | 3    
Van contractie naar actie    
De aanpak van onderzoek    
Fysiologie van de voeding    
Oog voor de doelgroep    
De overkappingsprothese op natuurlijke pijlerelementen en implantaten    
Groepspsychotherapie in theorie en praktijk    
Orientatie in de psychotherapie    
Angst, fobieen en dwang    
Gesprekstechniek    
Verpleegkunde in perspectief    
Hemiplegie 2 de romp centraal    
De partiele prothese    
Individuele psychotherapie    
Video-hometraining in gezinnen    
Aandoeningen van het bewegingsapparaat    
Drieluik mondelinge communicatie ii    
Ambulante behandeling van eetstoornissen    
Preventie van psychosociale problemen bij kinderen en jeugdigen    
Orthopedische geneeskunde | 1 extremiteite    
Orthopedische geneeskunde en manuele therapie | 2 Wervelkolom    
Instellingssupervisie    
Teamrol & taal    
Het geneesmiddel en zijn toepassing    
Kinder- en adolescentenpsychiatrie    
Orientatie in de sociale psychologie    
Acute psychiatrie    
Verwerken en versterken | Werkboek voor kinderen en jongeren bij de methode traumagerichte cognitieve gedragstherapie    
Verwerken en versterken | Werkboek voor ouders bij de methode traumagerichte cognitieve gedragstherapie    
Verwerken en versterken | Werkboek voor therapeuten bij de methode traumagerichte cognitieve gedragstherapie    
Longcarcinoom en andere thoracale tumoren | in beeld    
De Wet op de jeugdzorg in de dagelijkse praktijk    
Proeven van bekwaamheid helpende zorg en welzijn    
Begeleiden van groepen    
Anders kijken    
Klinische zorg | Deelkwalificatie 412    
DSVH Dementieschaal voor mensen met een verstandelijke handicap | Handleiding    
Algemene ziekteleer voor tandartsen
Gastro-enterologie formularium    
Methodisch werken in de sociaaljuridische hulp- en dienstverlening
Liefde voor het leven    
Leercoaching in het beroepsonderwijs 1 en 2    
Patientveiligheid en patientenrechten    
Gezonde en zieke mensen    
Voorraadbeheer en logistiek    
Schemagerichte therapie in groepen    
Schemagerichte therapie in groepen    
Beeldcommunicatie