dit werk kent de volgende uitvoeringen

Hardback
Keel-neus-ooraandoeningen
ISBN
9789036820042

verschijningsdatum
04/02/2019
E-book (epub)
Keel-neus-oor-aandoeningen
ISBN
9789036820059

verschijningsdatum
10/01/2019

Reeksen

Praktische huisartsgeneeskunde

Cardiologie    
Diagnose en therapie | 2013-2014    
Gastro-enterologie    
Gynaecologie    
Jaarboek Huisartsgeneeskunde | 2010    
Keel-neus-oor-aandoeningen    
Keel-neus-ooraandoeningen
Keel-neus-ooraandoeningen    
Kindergeneeskunde    
Klinische genetica    
Longziekten    
Maag-, darm- en leverziekten
Oncologie    
Oncologie
Oogheelkunde    
Oogheelkunde    
Oogheelkunde    
Psychiatrie    
Reizen en ziekte, de vertrekkende reiziger    
Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten    
Sportgeneeskunde    
Urologie    
Urologie    

Personen

I. Dhooge

Keel-neus-oor-aandoeningen    
Keel-neus-ooraandoeningen
Keel-neus-ooraandoeningen    

J.W. van Ree

Keel-neus-oor-aandoeningen    
Keel-neus-ooraandoeningen
Keel-neus-ooraandoeningen    
Klinische genetica    
Psychiatrie    

A. de Sutter

Keel-neus-oor-aandoeningen    
Keel-neus-ooraandoeningen
Keel-neus-ooraandoeningen    

NUR Codes (sub)

870 Geneeskunde algemeen

Handboek transmurale zorg    
Kanker, wat heet?!    
Besliskunde in de radiologie    
De overkappingsprothese op natuurlijke pijlerelementen en implantaten    
De partiele prothese    
Kinder- en adolescentenpsychiatrie    
Acute psychiatrie    
ARAR verklaar | 2013    
Spreken en gesproken worden    
Wij zijn ons brein    
Organisatie van de gezondheidszorg    
Onzichtbaar ziek
Een vreemde ziekte    
Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief    
Disability care in Africa    
Nazorg bij implantaten    
Longcarcinoom en andere thoracale tumoren | in beeld    
Gastro-enterologie    
Gynaecologie    
Kindergeneeskunde    
Oncologie    
Bewegingsapparaat    
Endocrinologie    
Geriatrie    
Huisartsgeneeskunde    
Nefrologie en urologie    
Psychiatrie    
Cardiologie en pulmonologie    
Recht en gezondheidszorg    
Onverklaarbaar bewoond    
In de spreekkamer van de psychiater    
De winstgevende tandartspraktijk    
Algemene ziekteleer voor tandartsen
Letsels van het steun- en bewegingsapparaat    
Gastro-enterologie formularium    
Insulinetherapie in de eerste lijn    
Porseleinen facings    
Handboek cerebrovasculaire aandoeningen
Handboek mammacarcinoom
Probleemgeoriënteerd denken in de genetica in klinisch en ethisch perspectief    
Probleemgeoriënteerd denken in de cardiologie    
Probleemgeoriënteerd denken in de anesthesiologie    
Probleemgeoriënteerd denken in de huisartsgeneeskunde    
Handboek psychologische psychiatrie    
Handboek obsessieve-compulsieve stoornissen    
Handboek suicidaal gedrag    
De psychiater als coach    
Introductory Guide to Musculoskeletal Ultrasound for the Rheumatologist    
Gebitsontwikkeling    
Protocollaire diabeteszorg, mogelijkheden voor taakdelegatie    

BISAC Codes

MEDICAL / Family & General Practice

Beroepspraktijkvorming verzorgende    
Voeding, uitscheiding en diagnose    
Meer dan duizend dagen    
Informatiesystemen in de praktijk    
Kleine chirurgische ingrepen    
Vaardigheden    
Inleiding in de verpleegkunde en aspecten van de verpleegkundige beroepsuitoefening    
Medicijnen | Niveau 4 MBO | Werkcahier    
Wondverzorging | Niveau 4 MBO | Werkcahier    
Zorg voor ouder en kind    
Beroepspraktijkvorming verzorgende    
Beroepspraktijkvorming verpleegkundige | 2 Niveau 4    
Beroepspraktijkvorming verpleegkundige | 1 niveau 4    
Cardiologie    
Medische achtergronden bij triage    
Skillslab: Persoonlijke hygiene    
Verpleegtechnisch handelen | 3 Voeding, uitscheiding en diagnostiek | Werkcahier    
Kinderorthopedie    
Casuistische heelkunde in beeld    
Hartkloppingen en geruisen    
Bijblijven nr. 6 -2013 - Duizeligheid en vallen
Bijblijven nr. 10 - 2013 - Dermatologie
Onderzoek van hoofd- en halsgebied    
Innovaties in de huisartsenpraktijk    
Bijblijven 10 - 2010 Bewegingsapparaat
Valkuilen    
Darmkanker    
Beroepspraktijkvorming Verzorgende-IG | Praktijkopdrachten voor kwalificatieniveau 3    
Kraamverzorgende    
Beroepspraktijkvorming Verzorgende-IG
Mbo-Verpleegkundige    
Verpleegtechnische handelingen | MBO-verpleegkundige    
Zorghulp    
5-jaarslicentie Skills online totaalpakket    
Kleine kwalen en alledaagse klachten bij ouderen    
Jeuk    
Borstvoeding    
(H)oren    
Bijblijven 2012-3 Patiëntveiligheid
Mictieproblemen    
Dichter bij diabetes    
Helpende zorg en welzijn    
Inleiding in de gezondheidszorg
Klinische genetica    
Werken aan kwaliteit in de huisartsenpraktijk    
Keel-neus-oor-aandoeningen    
Longziekten    
Vasculaire aandoeningen
Bijblijven nr. 1 - 2013 - Hoofdpijn
Hygiene en infectiepreventie begint bij jezelf    

Imprints

Bohn Stafleu van Loghum

Vaardigheden basisverpleegkunde    
Basisverpleegkunde    
Bewegingsleer | 3    
Van contractie naar actie    
De aanpak van onderzoek    
Fysiologie van de voeding    
Oog voor de doelgroep    
De overkappingsprothese op natuurlijke pijlerelementen en implantaten    
Groepspsychotherapie in theorie en praktijk    
Orientatie in de psychotherapie    
Angst, fobieen en dwang    
Gesprekstechniek    
Verpleegkunde in perspectief    
Hemiplegie 2 de romp centraal    
De partiele prothese    
Individuele psychotherapie    
Video-hometraining in gezinnen    
Aandoeningen van het bewegingsapparaat    
Drieluik mondelinge communicatie ii    
Ambulante behandeling van eetstoornissen    
Preventie van psychosociale problemen bij kinderen en jeugdigen    
Orthopedische geneeskunde | 1 extremiteite    
Orthopedische geneeskunde en manuele therapie | 2 Wervelkolom    
Instellingssupervisie    
Teamrol & taal    
Het geneesmiddel en zijn toepassing    
Kinder- en adolescentenpsychiatrie    
Orientatie in de sociale psychologie    
Acute psychiatrie    
Verwerken en versterken | Werkboek voor kinderen en jongeren bij de methode traumagerichte cognitieve gedragstherapie    
Verwerken en versterken | Werkboek voor ouders bij de methode traumagerichte cognitieve gedragstherapie    
Verwerken en versterken | Werkboek voor therapeuten bij de methode traumagerichte cognitieve gedragstherapie    
Longcarcinoom en andere thoracale tumoren | in beeld    
De Wet op de jeugdzorg in de dagelijkse praktijk    
Proeven van bekwaamheid helpende zorg en welzijn    
Begeleiden van groepen    
Anders kijken    
Klinische zorg | Deelkwalificatie 412    
DSVH Dementieschaal voor mensen met een verstandelijke handicap | Handleiding    
Algemene ziekteleer voor tandartsen
Gastro-enterologie formularium    
Methodisch werken in de sociaaljuridische hulp- en dienstverlening
Liefde voor het leven    
Leercoaching in het beroepsonderwijs 1 en 2    
Patientveiligheid en patientenrechten    
Gezonde en zieke mensen    
Voorraadbeheer en logistiek    
Schemagerichte therapie in groepen    
Schemagerichte therapie in groepen    
Beeldcommunicatie