dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking
ISBN
9789024441037

verschijningsdatum
18/12/2020
Hardback
Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking
ISBN
9789058983022

verschijningsdatum
15/12/2016

Personen

Robert Didden

Applied behavior analysis bij kinderen en adolescenten met autisme    
Begeleiding van kinderen en jongeren met autisme    
Casusboek LVB en verslaving    
Gedragsanalyse en -therapie    
Handboek LVB en verslaving    
Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking
Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking    
Iedereen gebruikt toch?    
LVB verslaving, set handboek en casusboek    
Praktijkboek triple problematiek    

Wouter Groen

Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking
Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking    

Xavier Moonen

De NIPT en het syndroom van Down    
Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking
Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking    
Kinderen en jongeren actief in wetenschappelijk onderzoek    

Pieter Troost

Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking
Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking    

Robert Didden

Applied behavior analysis bij kinderen en adolescenten met autisme    
Begeleiding van kinderen en jongeren met autisme    
Casusboek LVB en verslaving    
Gedragsanalyse en -therapie    
Handboek LVB en verslaving    
Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking
Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking    
Iedereen gebruikt toch?    
LVB verslaving, set handboek en casusboek    
Praktijkboek triple problematiek    

Wouter Groen

Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking
Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking    

Xavier Moonen

De NIPT en het syndroom van Down    
Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking
Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking    
Kinderen en jongeren actief in wetenschappelijk onderzoek    

Pieter Troost

Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking
Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking    

NUR Codes (sub)

870 Geneeskunde algemeen

Handboek transmurale zorg    
Besliskunde in de radiologie    
ARAR verklaar | 2013    
Spreken en gesproken worden    
Organisatie van de gezondheidszorg    
Onzichtbaar ziek
Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief    
Recht en gezondheidszorg    
Onverklaarbaar bewoond    
In de spreekkamer van de psychiater    
De winstgevende tandartspraktijk    
Letsels van het steun- en bewegingsapparaat    
Gastro-enterologie formularium    
Insulinetherapie in de eerste lijn    
Porseleinen facings    
Handboek cerebrovasculaire aandoeningen
Protocollaire diabeteszorg, mogelijkheden voor taakdelegatie    
Then came the parrot in our lives    
Directieve therapie    
Ik ga liever gewoon dood
Urologie    
Leven met chronische hoofdpijn + audio CD    
Energetische bescherming    
Anatomie en fysiologie van de mens    
Het menselijk lichaam voor dummies    
Migraine voor dummies    
VRIJ VAN CHRONISCHE DEPRESSIE IN 21 DAGEN
Alzheimer    
Het Tandheelkundig Jaar 2009    
Zakwoordenboek van de Diergeneeskunde    
De wondere wereld van dementie    
Probleemgeorienteerd denken in de geriatrie    
Palliatieve zorg    
Handboek FACT    
Voedingsinterventie bij kanker    
Tenen Lezen    
Wegwijs in laboratoriumdiagnose    
Voedselallergie    
NAHder belicht    
Van wanhoop naar hoop    
Psychodiagnostiek anders bekeken    
Liefde (nieuwe editie)    
In search of Andreas Vesalius    
Medische keuzes    
Gedragsdeskundigen in strafzaken    
Volwassenen met ADHD
Basisboek enquêteren    
Farmacotherapeutisch kompas | 2012    
De kunst om met jezelf te leven    
Over lijken    

Imprints

Boom

Ik ben niet meer vooruit te branden ...    
Cognitieve neuropsychiatrie    
Koning Willem II    
Geweten onder schot    
Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog    
Positioneren    
Gedachten    
Het boek Job in vorm    
Altijd mazzel    
Neuropsychologische diagnostiek    
Inter-esse
Te vroeg volwassen    
Operatie Jedburgh    
Pantsers stooten door, stukas vallen aan    
Niets was wat het leek    
De man die in de put sprong    
Jan de Quay (1901-1985)    
Dossier-JSF    
Een doodgewoon kabinet    
Hotel Hallo    
Brainstormen    
Opstand!
De structuur van wetenschappelijke revoluties    
Historische atlas van Hilversum    
Rondom Wilders    
Verborgen vuur    
Herman van Roijen 1905-1991    
Liefde in tijden van oorlog    
Burn-out en naastbetrokkenen    
Het huwelijk voorbij    
Ik ben geweldig! Of toch niet?    
Een spiegel voor narcisten    
Reframing    
Populisten in de polder    
De dienst    
Militairen op de Veluwe    
Cornelis Haga (1578-1654)    
Mussert & Co    
De filosofie twittercanon    
Gezagsdragers
Compassievol leven    
Kinderen ondersteunen na trauma    
Ik voel me zo lelijk    
Over de rooie    
Emoties, wat doe je ermee    
Ethica    
Sturen op vertrouwen    
Leven met pijn    
Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten | 1    
Elke dag je hoofd en inbox leeg    

Tijdstroom, Uitgeverij De

Handboek spoedeisende psychiatrie    
Leerboek psychiatrie    
Het zieke kind    
Handboek voeding bij kanker    
Geweld    
Handboek Depressieve stoornissen    
Psychosociale zorg in de oncologie    
Patiëntveiligheid    
Theorie en praktijk van supervisie in de ggz    
Infecties op de intensive care    
Leerboek ontwikkelingsstoornissen in de levensloop    
Ggz-verpleegkunde in de praktijk    
Eerste hulp bij stalking    
Hoop 2.0    
Zakboek FACT    
Artsen met verstand van zaken    
Klinische genetica in de oncologie    
De DSM-5 welbeschouwd    
Handboek IHT    
Psychodiagnostische besluitvorming    
Handboek ouderenpsychologie    
Multidisciplinaire richtlijn dwang en drang in de ggz    
Probleemgeoriënteerd denken in de pijngeneeskunde    
In gesprek    
Leerboek geriatrie    
Klinische anesthesiologie    
Ziekelijk bang    
Casusboek kwaliteitsstandaarden    
Wilsbekwaamheid in de medische praktijk    
Bestuurders in beeld    
Samen beslissen in de zorg    
Handboek persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen    
Hart voor Herstel    
Handboek persoonlijkheidsstoornissen    
Comorbiditeit van psychische stoornissen    
Handboek psychiatrie in het ziekenhuis    
De eerste 1000 dagen    
Het oog van de meester    
Handboek eetstoornissen    
Systemisch werken    
Een wondere wereld
Handboek angst- en dwangstoornissen    
Handboek ouderenpsychiatrie    
Forensische psychiatrie en de rechtspraktijk    
Clinical Assessment    
Medische mensentaal    
Handboek schizofreniespectrumstoornissen    
Kindergeneeskunde op zak    
Probleemgeoriënteerd denken in de longgeneeskunde    
De kunst van ART