dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
2015
ISBN
9789462549678

verschijningsdatum
18/11/2014

Personen

Rust Agenda

2014-2015
2015
2015
2015
2015-2016
2019

NUR Codes (sub)

870 Geneeskunde algemeen

Handboek transmurale zorg    
Kanker, wat heet?!    
Besliskunde in de radiologie    
De overkappingsprothese op natuurlijke pijlerelementen en implantaten    
De partiele prothese    
Kinder- en adolescentenpsychiatrie    
ARAR verklaar | 2013    
Spreken en gesproken worden    
Wij zijn ons brein    
Organisatie van de gezondheidszorg    
Onzichtbaar ziek
Een vreemde ziekte    
Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief    
Disability care in Africa    
Nazorg bij implantaten    
Longcarcinoom en andere thoracale tumoren | in beeld    
Gastro-enterologie    
Gynaecologie    
Kindergeneeskunde    
Oncologie    
Bewegingsapparaat    
Endocrinologie    
Geriatrie    
Huisartsgeneeskunde    
Nefrologie en urologie    
Psychiatrie    
Cardiologie en pulmonologie    
Recht en gezondheidszorg    
Onverklaarbaar bewoond    
In de spreekkamer van de psychiater    
De winstgevende tandartspraktijk    
Algemene ziekteleer voor tandartsen
Letsels van het steun- en bewegingsapparaat    
Gastro-enterologie formularium    
Insulinetherapie in de eerste lijn    
Porseleinen facings    
Handboek cerebrovasculaire aandoeningen
Handboek mammacarcinoom
Probleemgeoriënteerd denken in de genetica in klinisch en ethisch perspectief    
Probleemgeoriënteerd denken in de cardiologie    
Probleemgeoriënteerd denken in de anesthesiologie    
Probleemgeoriënteerd denken in de huisartsgeneeskunde    
Handboek psychologische psychiatrie    
Handboek obsessieve-compulsieve stoornissen    
De psychiater als coach    
Gebitsontwikkeling    
Protocollaire diabeteszorg, mogelijkheden voor taakdelegatie    
Afasietherapieplus    
De zoete wraak    
Then came the parrot in our lives    

Imprints

Boekhandel Libris Venstra

Mijn moeder is dominee
Rust agenda 2016    
Slechthorendheid
2014-2015
2015
Amy Ebbie    
Op safari door het Krugerpark
Mijn moeder is een vaderjood    
2015-2016
Tijdelijk geen bereik
DOKTER ZIJN IS NIET SEXY
Niet op een kluitje!
Mijn moeder is dominee    
Herinneringen aan Werkmanslust    
Look who's cooking    
Het kille doodskleed    
Rust agenda | 2017    
Mijn Exlibris
Rust agenda 2018
In de kerk geboren
2019
2015
2015