dit werk kent de volgende uitvoeringen

Hardback
Handboek psychiatrisch onderzoek
ISBN
9789058983299

verschijningsdatum
12/04/2019

Personen

Michiel W. Hengeveld

Casusboek DSM-5    
Gids voor de huisartsenpraktijk DSM-5    
Handboek psychiatrisch onderzoek
Handboek psychiatrisch onderzoek    
Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen DSM-5    
Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie    
Het psychiatrisch onderzoek    
Leerboek psychiatrie    
Probleemgeoriënteerd denken in de psychiatrie    

Desiree Oosterbaan

Handboek angst- en dwangstoornissen    
Handboek psychiatrisch onderzoek
Handboek psychiatrisch onderzoek    

Joeri Tijdink

Handboek psychiatrisch onderzoek
Handboek psychiatrisch onderzoek    
Wetenschappers op de sofa

NUR Codes (sub)

870 Geneeskunde algemeen

Handboek transmurale zorg    
Kanker, wat heet?!    
Besliskunde in de radiologie    
De overkappingsprothese op natuurlijke pijlerelementen en implantaten    
De partiele prothese    
Kinder- en adolescentenpsychiatrie    
Acute psychiatrie    
ARAR verklaar | 2013    
Spreken en gesproken worden    
Wij zijn ons brein    
Organisatie van de gezondheidszorg    
Onzichtbaar ziek
Een vreemde ziekte    
Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief    
Disability care in Africa    
Nazorg bij implantaten    
Longcarcinoom en andere thoracale tumoren | in beeld    
Gastro-enterologie    
Gynaecologie    
Kindergeneeskunde    
Oncologie    
Bewegingsapparaat    
Endocrinologie    
Geriatrie    
Huisartsgeneeskunde    
Nefrologie en urologie    
Psychiatrie    
Cardiologie en pulmonologie    
Recht en gezondheidszorg    
Onverklaarbaar bewoond    
In de spreekkamer van de psychiater    
De winstgevende tandartspraktijk    
Algemene ziekteleer voor tandartsen
Letsels van het steun- en bewegingsapparaat    
Gastro-enterologie formularium    
Insulinetherapie in de eerste lijn    
Porseleinen facings    
Handboek cerebrovasculaire aandoeningen
Handboek mammacarcinoom
Probleemgeoriënteerd denken in de genetica in klinisch en ethisch perspectief    
Probleemgeoriënteerd denken in de cardiologie    
Probleemgeoriënteerd denken in de anesthesiologie    
Probleemgeoriënteerd denken in de huisartsgeneeskunde    
Handboek psychologische psychiatrie    
Handboek obsessieve-compulsieve stoornissen    
Handboek suicidaal gedrag    
De psychiater als coach    
Introductory Guide to Musculoskeletal Ultrasound for the Rheumatologist    
Gebitsontwikkeling    
Protocollaire diabeteszorg, mogelijkheden voor taakdelegatie    

Imprints

Boom uitgevers Amsterdam

Retorische kritiek    
Religie is ongeloof    
Over de methode    
Nibelungenlied    
De last van gelijkheid
Amsterdam    
De sprong
Emoties bij jongeren    
Handboek Rationeel Emotieve Therapie    
Brugboek bedrijfsadministratie
Verschil en Herhaling
Hoogbegaafdheid bij kinderen    
Schaamteloos delegeren    
Basiscursus Drupal 8    
Liever (g)een training    
Tools voor teams    
Journalistiek denken en doen    
Openstaande rekeningen    
Het groot werkvormenboek | 1    
Verzamelstoornis set
Beschrijvende statistiek    
Vooraan!    
Op weg    
50 verdienmodellen    
De maakbare mens    
Event    
Marktonderzoek    
Communicatie    
Alles is een machine    
Later word ik filosoof    
SCID-5-P: Scoreformulieren (50 ex.)    
Embedding Technopolis    
Mes frères!    
Handboek LVB en verslaving    
Het volk in de grot
Ooggetuigen van de watersnood 1953
Waartoe is Nederland op aarde?
De Gemeenteraad
Duistere ecologie
Succesvol adviseren in bestuurlijke organisaties
Aan de slag met teamcoaching
Ontwerp je ontwikkeling
Ooggetuigen van de Watersnood 1953    
Waartoe is Nederland op aarde?    
Methoden voor Journalism Studies    
Duistere ecologie    
DigLin Plus Samen werken in de klas A, B, C en Lezen 1
Succesvol adviseren in bestuurlijke organisaties    
DigLin+ | A, B, C en lezen 1    
Het volk in de grot