Werken

Het aansprakelijk stellen van bestuurders    
Horen, zien en spreken    
Naming en shaming in het markttoezicht    
Ondernemen in de open samenleving    
Reactie op onbestrafte overtredingen    
Snel, betekenisvol en zorgvuldig    

Reeksen

Handhaving en gedrag

Boerenbedrog?    
Communicatie van nalevingsniveau als gedragsbeinvloeding    
De praktijk van toezicht in een neoliberaal tijdperk    
Het motiverende effect van normatieve en afschrikwekkende boodschappen    
Horen, zien en spreken    
Omgaan met regelovertreding in vertrouwensrelaties    
Overtreding vermijden of naleving bevorderen?    
Prioritering bij toezichthouders    
Publiek als Scherprechter    
Reactie op onbestrafte overtredingen    
Regelovertreding en incidenten bij Brzo-bedrijven    
Schandpaal of schouderklop?    
Vergroot transparantie vertrouwen in het toezicht?
Vergroot transparantie vertrouwen in het toezicht?
Waarom organisaties de regels naleven    
Waarom organisaties de regels naleven    

Montaigne

Algoritmes en grondrechten    
Conflicten in economische ketens    
De eigen(aardig)heid van de kantonrechter    
De kansen voor een Netherlands Commercial Court    
Designing administrative pre-trial proceedings    
Geschikt of niet geschikt?    
Innoverende hoven    
Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen
Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen
Klachten tegen niet-vervolging (artikel 12 Sv-procedure)    
Naar een nabijheidsrechter?    
Politieke processen    
Rechtsstatelijke waarborging van buitengerechtelijke geschiloplossing    
Snel, betekenisvol en zorgvuldig    

Onderzoek en beleid-reeks WODC

Adolescentenstrafrecht    
Benchmarking in het gevangeniswezen    
Benchmarking in het gevangeniswezen    
Criminaliteit en rechtshandhaving | 2010    
Cybercrime en witwassen    
De Nederlandse migratiekaart    
De staat van bestuur van Aruba    
De staat van bestuur van Aruba    
De wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens    
De wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens
Delinquente meisjes    
Delinquente meisjes    
Focus in de opsporing    
Gedragsinterventies voor volwassen justitiabelen    
Gedragsinterventies voor volwassen justitiabelen    
Georganiseerde criminaliteit in Nederland
Georganiseerde criminaliteit in Nederland    
Geschilbeslechtingsdelta | 2014    
Het aansprakelijk stellen van bestuurders    
Het aansprakelijk stellen van bestuurders    
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel    
Het gebruik van de telefoon- en internettap in de opsporing
Het gebruik van de telefoon- en internettap in de opsporing    
Het gebruik van drones    
Inzicht in de verblijfsduur van tbs-gestelden
Jihadi terrorism in the Netherlands    
Jihadi terrorism in the Netherlands    
Jongeren en vrijheidsbeneming    
Jongeren en vrijheidsbeneming    
Kwaliteit in zware tijd    
Kwaliteit in zware tijd    
Meer jeugdige verdachten, maar waarom?    
Meer jeugdige verdachten, maar waarom?    
Mensenhandel in de Amsterdamse raamprostitutie    
Mensenhandel in de Amsterdamse raamprostitutie    
Neurowetenschappelijke toepassingen in de jeugdstrafrechtketen    
Recidive na een reclasseringscontact    
Van bejegening tot vertrek    
Van bejegening tot vertrek    
Veelplegers: specialisten of niet?    
Veelplegers: specialisten of niet?    
Wat werkt in Nederland en wat niet?    
Wat werkt in Nederland en wat niet?