dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Coachen in het hoger beroepsonderwijs
ISBN
9789024416905

verschijningsdatum
01/07/2004

Reeksen

PM-reeks

A pocket companion to PMI’s    
A pocket companion to PMI’s PMBOK® Guide    
Aan de slag met diversiteit    
Aan de slag met teamcoaching    
Achter het masker van de persoonlijkheid    
Agressie in het sociaal pedagogisch werk    
Artikelen schrijven voor professionals    
Basisboek ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking    
Begeleid intervisie model    
Begeleid ontdekkend leren    
Begeleiden van docenten    
Begrijp jezelf, begrijp de ander    
Beter voor de klas    
Bijzondere docenten geportretteerd    
Bouwen aan netwerken    
Cirkelen rond Kolb    
Coachen in het hoger beroepsonderwijs
Coachen in het hoger beroepsonderwijs    
Coachen naar eigenheid
Coachen op competentieontwikkeling    
Coaching met creative problem solving    
Communicatie en teamwork in de lerende organisatie    
Communicatie in de gezondheidszorg    
Communicatiespelen voor het sociaal agogisch werk
Competentiegericht opleiden en leren    
Competentiegerichte kennisontwikkeling    
Creatief denken    
Cultuurbepaalde communicatie    
De docent als coach    
De docent competent    
De dynamiek van coaching    
De kick van het coachen    
De KUNST van leiderschap in tijden van verandering    
De leraar centraal bij onderwijsinnovatie
De mens in thema's    
de methode Kids' Skills    
De office-manager als coach    
De professional en de manager in dialoog    
De wetten van stam    
Docenten leren reflecteren    
Dood en sterven in het leven van mensen met een verstandelijke handicap    
Durven delegeren    
Duurzaam coachen    
Dynamische begeleiding    
Ecologisch veranderen van organisaties    
Een leraar van klasse    
Een psychanalytisch proces van twee kanten bekeken    
Effectief lesgeven voor vakdocenten    
Effectief motiveren voor professionals    
Effectieve communicatie voor managers en leidinggevenden    
Eigenlijk zegt u dat u dood wilt
Essenties van leiderschap    
Faciliteren van kenniskringen    
Gentle teaching    
Gespreksvoering bij geestelijke verzorging    
Gestalt in supervisie    
Gewoon leven met ongewone handicaps    
Groei    
Groeien naar resultaatverantwoordelijk werken in de non-profitsector    
Groepsbegeleiding en groepsbehandeling in de gezondheidszorg    
Handboek groepsdynamica    
Handboek intervisie    
Handboek schuldhulpverlening    
Hbo-docenten in beeld    
Health Counseling    
Het begeleiden van effectieve leerprocessen    
Het begeleiden van mensen met een traumatische ervaring    
Het handboek strategisch coachen    
Het thema centraal    
Het verborgen lijden in organisaties    
Humor    
In 5 stappen naar je droombaan    
Inspirerend leiding geven begint bij jezelf    
Intervisie bij werkproblemen    
Jezelf socratisch coachen in werksituaties
Kernachtig notuleren    
Kookboek voor teams    
Kwaliteitszorg voor non-profitorganisaties    
Leerlingbegeleiding in de gezondheidszorg    
Leren coachen    
Leren en ontwikkelen van organisatie en individu    
Leren reflecteren    
Leren reflecteren    
Leren van binnenuit    
Leren van fouten    
Lesgeven in pedagogisch perspectief    
Leve de competente coach    
Levenslooppsychologie    
Logopedie voor onderwijsgevenden    
Management in zesvoud    
Management met synchroniciteit    
Mensen maken fouten    
Mensen met een handicap en hun omgeving    
Mentor voor het voortgezet onderwijs    
Naar een nieuwe generatie assessment    
Narratieve begeleidingskunde    
Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren    
Omgaan met dilemma's    
Omgaan met diversiteit    
Onderwijs van eigen makelij    
Onorthodoxe interventies bij coachen    
Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap    
Ontwikkelingsgericht begeleiden in alledaagse situaties    
Op het spoor van kindermishandeling    
Opleiden, trainen en presenteren    
Oplossingsgericht werken in HRM    
Oplossingsgericht werken met leerlingen    
Oplossingsgericht werken met mensen met een verstandelijke handicap    
Oplossingsgerichte intervisie    
Orthopedagogiek    
Overdracht en tegenoverdracht    
Patronen doorbreken in teams    
Personeelsbeleid voor het MKB    
Pleegouderschap in de praktijk    
Praktijkboek Conflictcoaching    
Praktijkgericht opleiden    
Procesgericht coachen    
Professioneel bemiddelen bij sexuele intimidatie    
Professioneel pedagogisch handelen    
Professionele dilemma's van de coach    
Projectmatig werken    
Rechten van clienten met een verstandelijke beperking    
Rollen en taakgebieden van de eigentijdse middenmanager    
Schuren, knutselen en schooieren    
Socratisch coachen    
Sport en begeleiding van mensen met een verstandelijke handicap    
Stoppen met leidinggeven    
Strategische beleidsvoering voor non-profitoragnisaties    
Succesvol coachen    
Succesvol invoeren van zelfsturende teams    
Teamvorming    
Therapeutische modellen in de sociaal pedagogische hulpverlening    
Tools voor de coach    
Trainen met hart en ziel    
Trainingsboek zelfvertrouwen    
Uw organisatie optimaal laten presteren    
Van hulpvraag naar zorgplan    
Van psychoanalyse naar themagecentreerde interactie | Basisteksten    
Vastgelopen    
Veranderkundige modellen    
Visie en attitude    
Voorbij je eigen wijze    
Waardevolle zorg    
Weet wat je doet    
Werkboek foutenmanagement    
Werkboek intervisie    
Werkboek sociologie    
Werkboek teamcoaching    
Werkboek zelfcoaching    
Werken met de Roos van Leary    
Werken met drama    
Werken met ontwikkelingsleeftijden    
Werken vanuit je kern    
Zes psychologische stromingen & een client    

Personen

M. Reekers

Coachen in het hoger beroepsonderwijs
Coachen in het hoger beroepsonderwijs    
De seniorcode    
Loopbaangesprekken    

J. de Ruijter

Begeleid intervisie model    
Coachen in het hoger beroepsonderwijs
Coachen in het hoger beroepsonderwijs    
De docent als coach    
Durven delegeren    
Een leraar van klasse    
Effectief lesgeven voor vakdocenten    
Effectieve communicatie voor managers en leidinggevenden    
Faciliteren van kenniskringen    
Gentle teaching    
Gestalt in supervisie    
Groeien naar resultaatverantwoordelijk werken in de non-profitsector    
Het thema centraal    
Het verdeelde gemoed    
Integraal personeelsmanagement    
Leren coachen    
Leren en ontwikkelen van organisatie en individu    
Lesgeven in pedagogisch perspectief    
Levenslooppsychologie    
Management met synchroniciteit    
Omgaan met diversiteit    
Onderwijs van eigen makelij    
Onorthodoxe interventies bij coachen    
Ontwikkelingsgericht begeleiden in alledaagse situaties    
Orthopedagogiek    
Praktijkboek Conflictcoaching    
Praktijkgericht opleiden    
Professionele dilemma's van de coach    
Strategische beleidsvoering voor non-profitoragnisaties    
Therapeutische modellen in de sociaal pedagogische hulpverlening    
Voorbereiden op supervisie    
Waardevolle zorg    
Werkboek intervisie    

NUR Codes (sub)

840 Onderwijs algemeen

Kinderen die haten    
De behandeling van het agressieve kind    
Van idee tot uitwerking    
Kwaakie, de kleine smikkelkikker    
100 nieuwe dansspelen    
Conflicten geweldloos oplossen    
Kinderen mij een zorg    
Omgaan met agressie in de jeugdzorg    
Een warm hart voor onderwijs
Succesvol studeren met steun
Anders omgaan met kind en school    
Gesprekken met honoursstudenten    
Probleem gestuurd leren    
Van botsingen kun je leren    
Protocollen in de jeugdzorg    
Verkeerd verbonden?    
Handboek bijzondere orthopedagogiek    
De basisschool    
Leercoaching in het beroepsonderwijs 1 en 2    
Het is niet leuk    
Blijf van me af!    
Heb ik dat?!    
Verliefd op internet    
Bezinning op levenskunst    
Basisprincipes praktijkonderzoek    
(V)echtscheiding    
Toolbox voor trainingsacteurs    
Handboek taalgericht vakonderwijs    
Didactiek van het vreemdetalenonderwijs    
Moderne vreemde talen in de onderbouw    
Ik kies voor mijn talent    
Sporen van de reiziger    
Redeneeropdrachten    
Parfum take a deep breath    
Huid just take care    
Cosmetica & Make-up get the look    
Het inspiratieboek voor de gelukkige klas    
E-learning    
Acht gesprekken met lectoren over kenniscreatie en kenniscirculatie    
Analyse subsidieverordeningen welzijn G4
Grootmeesters in innovatie    
De financiele omdenker    
Oei, ik groei! Display gevuld met 8 boeken
Genres in schoolvakken    
Samen werken aan schoolsucces    
Gamification in de klas    
Jij bent belangrijk    
Kinderschapsvorming    
Competentiegericht werken met gezinnen
Competentiegericht werken in het onderwijs

Imprints

Uitgeverij Boom/Nelissen

Helweek    
Brainstormen    
Psychologische gespreksvoering    
Sociale inclusie    
90 Minuten actie
Drijfveren    
Dialoog en misverstand    
Health counseling    
Creatieve loopbaanplanning    
Genadeloos    
Onorthodoxe interventies bij coachen    
De mens in thema's    
Communicatiespelen voor het sociaal agogisch werk
Zes psychologische stromingen & een client    
Leren coachen    
De bestemming van het systeem    
Heb LEF, durf te veranderen    
Rollen en taakgebieden van de eigentijdse middenmanager    
Stoppen met leidinggeven    
Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren    
Handboek groepsdynamica    
Begeleid ontdekkend leren    
Eigenlijk zegt u dat u dood wilt
Socratisch coachen    
Handboek ontwikkelingsgericht coachen    
Transities in de praktijk
Leve de competente coach    
Social inclusion,Dutch perspectives
Word een held    
Intervisie bij werkproblemen    
Take care!    
Magie in al je communicatie    
Het dodo-effect    
Houston, we've got a problem    
Oplossingsgerichte coaching    
Het complete loopbaanboek    
Werkboek veerkracht ontwikkelen    
Group dynamics    
Onboarding    
Coaching bij kanker    
Narratief coachen    
De hei op!    
Top 10 voor topteams    
Thank God it’s Monday!    
Sales beter de baas    
Executive coaching    
Conflicten coachen    
Excelleren in je werk    
Zingevende gespreksvoering    
Leidmotief