dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book
Sociologie 2: Stedelijke Vraagstukken
ISBN
9789462645554

verschijningsdatum
13/01/2020

Reeksen

Bestuurskunde

Minor drugs en Amsterdam    
Minor Drugs en Amsterdam (DEA) | Semester: 2 collegejaar: 3 opleiding: bestuurskunde    
Minor Drugs en Amsterdam 2022    
Organisatieverandering & Cultuur    
Organisatieverandering en Cultuur    
Politiek management    
Politiek Management | Semester 1 collegejaar 2019-2020 bestuurskunde ( voltijd )    
Sociologie 2: Stedelijke vraagstukken    
Sociologie 2: Stedelijke Vraagstukken | Semester:2 collegejaar: 2019-2020    

Personen

Anouk Smeenk

Sociologie 2: Stedelijke Vraagstukken | Semester:2 collegejaar: 2019-2020    

NUR Codes (sub)

130 Mens en maatschappij algemeen

Opleidingsmanagement    
De Geo | 2 Vwo | Combi werkboek + verw licentie
De pabotoets natuur en techniek haal je zo    
Standpunt | 3 vmbo/lwoo | Werkboek    
Conflictmanagement    
Standpunt | VMBO/LWOO & BBL deel 3 | Leerboek    
Thema's Maatschappijleer 1 | Voor VMBO KGT 2014-2015 | Werkboek    
Thema´s Maatschappijleer | Havo 2014-2015 | werkboek    
BPV opdrachtenboek | 301 t/m 304    
BVP opdrachtenboek | 308/309
Begeleiden SD | WZ 311    
BPV opdrachtenboek | 314
BPV opdrachtenboek | 315    
BPV opdrachtenboek | 401/402    
BPV opdrachtenboek | 404
BPV opdrachtenboek | 409    
BPV opdrachtenboek | 410    
BPV begeleidings- en beoordelingsboek welzijn | Niveau 4    
Verzorgen | WZ 308    
Pedagogische begeleiding | OA 4.59    
Algemene professionaliteit | OA 4.58    
Didactische ondersteuning | OA 4.61    
Communicatie en organisatie voor de onderwijsassistent | werken in de school OA4    
Pedagogisch werk | SAW 3    
Specifieke doelgroepen | SAW 4    
De geo | 2 vmbo-t/havo; Aardrijkskunde voor de onderbouw | Werkboek    
Opleidingspakket: Ondernemendleren Aankomend verkoopmedewerker
Wijs Worden Basiseditie | 1 | Werkboek    
Cooperatief leren in het basisonderwijs    
Schoolleiders in de spiegel    
Hoogbegaafdheid ... een gave?    
Autisme is zo gek nog niet    
'Ik heb een tijdbom in mijn hoofd'    
Civitas | Maatschappijleer | Basisboek    
Basisboek duurzame ontwikkeling    
Denken helpt    
Toen niets mocht en alles toch kon
Promotie Verkeer | Groen licht; Thema 3 Ik ben buiten    
De Biochemische Mens naar Geluk en Genot
Wijs Worden basiseditie | 3 | leerboek    
Wijs Worden basiseditie | 3 | werkboek    
Werken in fasen | Kernmodule 2 Engels voor pabo    
Jodendom    
Jodendom    
MCV voor administratie | 3 + 4 | Werkboek
Probleemgestuurd leren    
Aardrijkskunde & Didactiek | Bronnenboek    
Opmaat | Werkboek    
Thema's maatschappijleer | Havo | lesboek    
Thema's maatschappijleer | VWO | Lesboek    

BISAC Codes

EDUCATION / General

Kern van het internationaal publiekrecht    
InFraMe    
Klinisch redeneren doe je zo    
Meten is weten    
Arbeidsrecht begrepen    
Positioneren    
(Ont)keten    
Ethiek en economie    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
Werken met het verpleegkundig dossier    
Un companion de poche du Guide PMBOK® du PMI    
De pabotoets natuur en techniek haal je zo    
Belastingheffing voor particulieren | 2014/2015 | Theorieboek    
Handboek taalgericht vakonderwijs    
Didactiek van het vreemdetalenonderwijs    
Moderne vreemde talen in de onderbouw    
Veroordeeld tot verbondenheid    
Criminaliteit en rechtshandhaving 2013    
Risico en crisiscommunicatie    
Genres in schoolvakken    
Samen werken aan schoolsucces    
Internet in het gezin    
Kostencalculatie | Niveau 5 MBA    
Omgaan met regelovertreding in vertrouwensrelaties    
Politie en evenementen    
Gedragsverandering binnen en buiten de klas    
Slaap je al door    
Basisboek duurzame ontwikkeling    
Basisboek enquêteren    
Consumentengedrag, de basis    
Het onderwijsdebat    
Denken helpt    
Managen van agile projecten    
Implementing effective IT governance and IT management    
Financiering niveau | niveau 5 MBA    
Sesam atlas van de anatomie | deel 1: Bewegingsapparaat    
Contract and Commercial Management    
Duel in de zestien    
De kunst en wetenschap van het lesgeven    
De Gouden Rugzak    
Groeien doe je samen    
Sterk met een vitaal netwerk    
Financiele rekenkunde voor het HEO    
Fockema Andreae's juridisch woordenboek    
Recht: een inleiding    
Zit stil!    
ITIL pocketguide | 2011    
Praktisch Europees Recht    
Praktisch internationaal recht    
Fundamentals of contract and commercial management    

Imprints

Hogeschool van Amsterdam

Denken helpt    
Studiesucces en diversiteit    
Grafentheorie    
Kritisch Redeneren in de diëtetiek    
Sportpsychologie    
Eventmanagement | Semester 1, 2016-2017    
Trainingsfysiologie | Semester 1, 2016-2017    
Minor Spaanse taal en cultuur | 2016-2017    
Minor Spaanse taal en cultuur | traject 1: economie, maatschappijleer/taalvaardigheid, 2016-2017    
Minor Spaanse taal en cultuur, geschiedenis, geografie en taalvaardigheid | 2016-2017    
Minor praktische filosofie en actualiteit, filosofische vragen    
Minor praktische filosofie & actualiteit, sociale en politieke filosofie | 2016-2017    
Minor praktische filosofie & actualiteit | ethiek/blok 1 en 3    
Minor international journalism | Journalism & society Z21, 201-2017    
Diversity in Urban Areas    
Inleiding methodiek en muzisch agogisch handelen | Collegejaar: 2016-2017 Semester: Blok    
Medische psychologie onderwijs en ontwikkeling | Semester: blok 1 Collegejaar: 2016-2017    
Opvoedingsondersteuning | Semester: blok 1 Collegejaar: 2016-2017    
Methodiek contextueel werken met het netwerk | Collegejaar: 2016-2017 Semester: Blok 1    
Organisatieverandering en cultuur | Semester: blok 1 Collegejaar: 2016-2017    
Psychometrische instrumenten | Collegejaar: 2016-2017 Semester: Blok 1    
Drugs en Amsterdam | Semester: blok 1 Collegejaar: 2016-2017    
Training en coaching, module training | Semester: blok 1 en 2 Collegejaar: 2016-2017    
Coaching | Semester: blok 1 en 2 Collegejaar: 2016-2017    
Werken met gezinnen | 1 Semester: Blok 1 Collegejaar: 2016-2017    
Werken met gezinnen | 2 Semester: blok 2 Collegejaar: 2016-2017    
Training en coaching, module coaching voltijd | Collegejaar: 2016-2017 Semester: Blok 1 en 2    
Maatschappij | Semester: blok 1 Collegejaar: 2016-2017
Economische orde en groei | Semester: 1 Collegejaar: 2016-2017    
Psychologie van studiekeuze- en loopbaanbegeleiding | Semester: blok 1 Collegejaar: 2016-2017    
Werkcolleges atudiekeuzebegeleiding "instrumenten" | Semester: blok 1 Collegejaar: 2016-2017    
Schrijven | Semester: 1 Collegejaar: 2016-2017    
Economische modellen    
Bewijzen | Collegejaar: 2016-2017 Semester: 1    
Geschiedenis | Collegejaar: 2016-2017 Semester: 1    
Grafentheorie | Semester: 1 Collegejaar: 2016-2017    
Complexe getallen | Semester: 1 Collegejaar: 2016-2017    
Lineaire algebra | Semester: 1 Collegejaar: 2016-2017    
Dynamische modellen | 2a Collegejaar: 2016-2017 Semester: 1    
Schoolpsychologie    
Denken over cultuur en verandering | blok 1 2016-2017    
Basisvaardigheden algebra | Opleiding: tweedegraads lerarenopleiding Wiskunde Semester 1 collegejaar 2016-2017    
Democratie    
Proza-analyse    
Interculturele communicatie | Collegejaar 2016-2017    
Politieke geschiedenis    
Minor ethiek voor de beroepspraktijk maatschappelijk - etische    
Minor ethiek voor de beroepspraktijk bestaansethiek    
Minor ethiek van de beroepspraktijk teksten ethiek    
Minor ethiek, voor de beroepspraktijk werken met levensverhalen | blok 1,2,3,en 4 collegejaar 2016-2017