dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book
Filosofie
ISBN
9789462644434

verschijningsdatum
14/11/2017

Personen

Kirsten Koppel

Filosofie    
Filosofie
Filosofie | Semester 1 (Blok 2) Collegejaar 2017-2018    
Minor ethiek voor de beroepspraktijk | Blok 1 en Blok 2 colegejaar 2014-2015 | Studiehandleiding    

NUR Codes (sub)

130 Mens en maatschappij algemeen

Opleidingsmanagement    
Onderzoek in zorg en welzijn    
LE sociale psychologie
De Geo | 2 Vwo | Combi werkboek + verw licentie
De pabotoets natuur en techniek haal je zo    
Standpunt | 3 vmbo/lwoo | Werkboek    
Conflictmanagement    
Standpunt | VMBO/LWOO & BBL deel 3 | Leerboek    
Thema's Maatschappijleer 1 | Voor VMBO KGT 2014-2015 | Werkboek    
Thema´s Maatschappijleer | Havo 2014-2015 | werkboek    
Criminaliteit en rechtsstaat    
BPV opdrachtenboek | 301 t/m 304    
BVP opdrachtenboek | 308/309
Begeleiden SD | WZ 311    
BPV opdrachtenboek | 314
BPV opdrachtenboek | 315    
BPV opdrachtenboek | 401/402    
BPV opdrachtenboek | 404
BPV opdrachtenboek | 409    
BPV opdrachtenboek | 410    
BPV begeleidings- en beoordelingsboek welzijn | Niveau 4    
Verzorgen | WZ 308    
Pedagogische begeleiding | OA 4.59    
Algemene professionaliteit | OA 4.58    
Didactische ondersteuning | OA 4.61    
Communicatie en organisatie voor de onderwijsassistent | werken in de school OA4    
Pedagogisch werk | SAW 3    
Specifieke doelgroepen | SAW 4    
De geo | 2 vmbo-t/havo; Aardrijkskunde voor de onderbouw | Werkboek    
Ontslag welke keuze maak jij?
Basiscursus sociale wetenschappen    
Opleidingspakket: Ondernemendleren Aankomend verkoopmedewerker
Werkschrift Rekenen met voorraden    
Filosoferen doe je zo | 1 groep 1 t/m 4    
Filosoferen doe je zo | 2 groep 5 t/m 8    
Wijs Worden Basiseditie | 1 | Werkboek    
Cooperatief leren in het basisonderwijs    
Schoolleiders in de spiegel    
Hoogbegaafdheid ... een gave?    
Autisme is zo gek nog niet    
'Ik heb een tijdbom in mijn hoofd'    
Civitas | Maatschappijleer | Basisboek    
Beinvloeden en veranderen van gedrag    
Denken helpt    
Toen niets mocht en alles toch kon
Kom verder!    
Vooruit!    
Toeval der dimensies    
Leefstijl | Voorgezet onderwijs klas 1 | Werkboek    
Leefstijl | Klas 2    

BISAC Codes

EDUCATION / General

Kern van het internationaal publiekrecht    
InFraMe    
Klinisch redeneren doe je zo    
Meten is weten    
Arbeidsrecht begrepen    
Positioneren    
(Ont)keten    
Ethiek en economie    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
Werken met het verpleegkundig dossier    
Un companion de poche du Guide PMBOK® du PMI    
De pabotoets natuur en techniek haal je zo    
Opleiden van medisch specialisten    
Belastingheffing voor particulieren | 2014/2015 | Theorieboek    
Handboek taalgericht vakonderwijs    
Didactiek van het vreemdetalenonderwijs    
Moderne vreemde talen in de onderbouw    
Veroordeeld tot verbondenheid    
Criminaliteit en rechtshandhaving 2013    
Risico en crisiscommunicatie    
Genres in schoolvakken    
Samen werken aan schoolsucces    
Internet in het gezin    
Geboren!
Kostencalculatie | Niveau 5 MBA    
Omgaan met regelovertreding in vertrouwensrelaties    
Politie en evenementen    
Gedragsverandering binnen en buiten de klas    
Coaching in het primair onderwijs    
Coachen op Contact    
Bang voor Boos
Basisstructuur Doorgaande leeslijn    
Voortgezet technisch lezen in groep 4 - 8    
Klassenmanagement in de basisschool    
Naar nog effectievere leerlingbesprekingen    
Slaap je al door    
Basisboek duurzame ontwikkeling    
Basisboek enquêteren    
Consumentengedrag, de basis    
Het onderwijsdebat    
Denken helpt    
Managen van agile projecten    
Timemanagement
Implementing effective IT governance and IT management    
Financiering niveau | niveau 5 MBA    
Sesam atlas van de anatomie | deel 1: Bewegingsapparaat    
Contract and Commercial Management    
Duel in de zestien    
De gouden rugzak    
Groeien doe je samen    

Imprints

Hogeschool van Amsterdam

Denken helpt    
Studiesucces en diversiteit    
Internationaal arbeidsrecht | Opleieing Human Resource Management Blok 1 2014-2015    
Keuzevak jeugdbescherming | blok 1 en 3 2014/2015 | MWD en SPH jaar 1&2 voltijd/deeltijd    
Werken in en met de leefsituatie, de systeembenadering | Blok 2, 2014-2015; SPH voltijd jaar 2    
Internationaal (arbeids) recht | Minor arbeidsrecht (blok 3); 2014-2015    
Reader archieveringssystemen | Periode blok 4; Collegejaar 2014-2015; Profiel informatie en media    
Minor van brein tot gedrag, klinische neuropsychologie en pathologie | Blok 2 collegejaar 2014-2015; DRM jaar 4 voltijd    
Leidraad bij analyse 2 | Periode 3 en 4; Collegejaar 2014-2015    
Pedagogiek | Collegejaar: 2014-2015 Propedeuse, blok 1 en 2    
Bewegen en muziek | Collegejaar 2014-2015; Propedeuse, blok 1, 2, 3 en 4    
Sociale psychologie | Blok 3 2014-2015 | MDW voltijd jaar 1    
Minor ethiek voor de beroepspraktijk | Module 4 maatschappelijk-ethische debatten; Blok 1 en blok 2; Collegejaar 2014-2015; 4e jaar DMR voltijd-deeltijd    
Geschiedenisdidactiek aktief | 2014-2015 BA derde jaar; Blok 1 Voltijd    
Minor praktische filosofie en actualiteit, filosofische vragen | Semester 1 en 2; Collegejaar 2014-2015    
Minor, praktische filosofie en actualiteit, sociale en politieke filosofie | Periode 1 en 3; Collegejaar 2014-2015    
Minor praktische filosofie en actualiteit, ethiek | Blok 1 en 3; Collegejaar 2014-2015    
N04 beeld en beeldredactie | Periode 1; Collegejaar 2014-2015
N02 cultuur en lifestyle | Periode 1; Collegejaar 2014-2015    
Prehistorie en oudheid | 1a collegejaar 2014-2015    
Studiehandleiding metawerk | Jaar 2; Collegejaar 2014-2015    
Studiehandleiding metawerk | Jaar 3; 2014-2015    
Supply chain management, een overzicht | Blok 1 en 2; 2014-2015    
Literary history | 1a collegejaar 2014-2015    
Toegepaste voeding | 1a collegejaar 2014-2015    
Handleiding maple bij dynamische modellen | 2a Blok 1; Jaar 2; Studiejaar 2014-2015    
Dynamische modellen | 2a Blok 1; Jaar 2; Studiejaar 2014-2015    
De geschiedenis van de rechtsstaat en van de democratie | Tweede jaar Semester 1; Studiejaar 2014-2015; Domein onderwijs en opvoeding    
Syllabus complexe getallen | Versie 2014    
Kunst, cultuur en creativiteit | CMV jaar 1 voltijd en deeltijd    
Filosofie | Blok 1 en 4; Collegejaar 2014-2015; MWD/CMV 1e en 2e jaar voltijd en deeltijd    
Werkcollege: psychometrische instrumenten | I jaar 2 voltijd; Blok 1 collegejaar 2014-2015    
Schoolpsychologie | Jaar 2; Blok 1; Collegejaar 2014-2015    
Hoorcollege medische psychologie 0 en 0 | Jaar 3; Werkveld O en O; Blok 1; Collegejaar 2014-2015    
Reader DSM | Blok 1; Collegejaar 2014-2015; Deeltijd, hoofdfase    
Opvoedingsondersteuning | Jaar 3 voltijd; Blok 1; Collegejaar 2014-2015    
Ziek zijn en ouder worden (GZW) | 3e jaar; Blok 1; Collegejaar 2014-2015    
Minor: Spaans taal en cultuur | Eerste deel; Semester I en II; 2014-2015    
Minor Spaanse taal en cultuur | traject 1, economie, maatschappij en taalvaardigheid; Periode II en IV; Collegejaar 2014-2015    
Minor Spaanse taal en cultuur, | Traject 2 geschiedenis geografie en taalvaardigheid; Perioed II en IV; Collegejaar 2014-2015
Reader N32 crosmediale vaardigheden | Periode 1; Collegejaar 2014-2015    
Leesdidactiek van fictie en zakelijke teksten | Periode 3; Collegejaar 2014-2015    
Minor: werkcolleges studiekeuzebegeleiding instrumenten | Blok 1; Collegejaar 2014-2015; 4e jaar DMR voltijd-deeltijd    
Startvaardigheden | Blok 1; 2014-2015; SPH voltijd jaar 1    
Stage theorie | Blok 1; Collegejaar 2014-2015; SPH voltijd jaar 1    
Inleiding methodiek | Blok 1; Collegejaar 2014-2015; SPH deeltijd jaar 1    
Maatschappij | Blok 1; Collegejaar 2014-2015; CMV jaar 1 voltijd en deeltijd    
Grondslagen | Master wiskunde; Semester 1 2014-2015    
Minor ethiek bestaansethiek | Blok 1 en blok 2; Collegejaar 2014-2015; 4e jaar DMR voltijd - deeltijd    
Minor ethiek voor de beroepspraktijk, voorstudie | Module 1 teksten ethiek; Blok 1 en blok 2 collegejaar 2014-2015; 4e jaar DMR voltijd - deeltijd